nazeraramesh | Unsorted

Telegram-канал nazeraramesh - ناظر

548

رهایی از ذهن،مراقبه و کمک به خودشناسی

Subscribe to a channel

ناظر

✳️ خیر و شر

همه ی خیرها، خیر نیستند و همۀ شرها، شر نیستند.
اما برای انسانی که اعتماد دارد و می داند که خدا نگه دار اوست، همه چیز خوب است، حتی اگر به ظاهر شر باشد، آن را با شکرگزاری تمام می پذیرد.

اگر خیر باشد نیز با همان نگرش آن را می پذیرد. او انتخاب نمی کند، نمی گوید این باید باشد و آن نباید باشد. او خودش را کنار میکشد.
او به سادگی باز و پذیرا می شود و در دلِ آن پذیرش دگرگونی وجود دارد. آن پذیرش اعتماد است، آغاز سانیاس (سلوک) است.

پس در این لحظه این را فراموش کن که همواره باید نگران خودت و زندگی ات باشی، این را فراموش کن که همواره باید بارهایت را بر شانه های خودت حمل کنی، خدا پیشاپیش آن را انجام میدهد و بسیار هم عالی انجام میدهد.

هیچ چیزی عالی تر از این سبک نگرش و زندگی نیست، و من این را هشیاری مذهبی میخوانم، آن هیچ ربطی به مسیحیت یا هندوئیسم یا اسلام ندارد، آن فقط هشیاری مذهبی خالص و اعتماد عظیم به خداوندیِ خداست.

اعتمادی عظیم به هستی که برای همه ما مادری میکند، هستی که ما جزئی از آن هستیم، فرزندان آن هستیم؛، آن چگونه میتواند با ما سر خصومت داشته باشد یا برعلیـه مـا باشد؟

با چنین ادراکی نه تنها زندگی تبدیل به یک سعادت و برکت میشود، بلکه مرگ نیز.....

💜اشو
@oshowords

Читать полностью…

ناظر

مراقبه شب 16 آذر

@oshoi

Читать полностью…

ناظر

                                                        Watchfulness is the greatest magic that one can learn because it can begin the transformation of your whole being. It is only through watchfulness that resurrection happens … you are reborn.

هوشیاری بزرگترین جادویی است که می توانی بیاموزی، زیرا می تواند آغازگر دگردیسی تمامی وجودت باشد.
فقط از طریق گوش به زنگ بودن است که رستاخیز اتفاق می افتد و تو از نو متولد می شوی.

#اشو
@oshoi
 

Читать полностью…

ناظر


#صبر وقتي مي آيد كه:
تو نه خشمگين باشي و نه اندوهگين.

صبر پديده اي عظيم است.
وقتي كه نه از كسي خشمگين باشي و نه از كسي اندوهگين باشي،
اندوه و خشم هردو رفته اند،
انرژي هايت جا افتاده اند،
متمركز هستي و در وطن قرار داري...

صبر يعنی كه:  
به وطن رسيده ای، اينك هيچ چيز تو را مختل نمي كند،
هيچ چيز تو را ناراحت نمي كند.
تو  در درون چنان شاد و مسرور هستی كه هر چيز ديگر بی ربط است.

كسي به تو توهين مي كند:
نيازی نيست كه مورد توهين واقع شوی! تو بسيار شاد هستی.

آيا مشاهده كرده اي؟
وقتي كه شاد هستی و ديگري به تو توهين می كند، خيلی خشمگين نمی شوی، 
وقتي كه ناشاد هستی، خيلی عصبانی مي شوی.
اين فقط رياضيات اين روند را نشان می دهد!!
وقتي كه ناشاد باشی، آماده ی خشمگين شدن هستی،
منتظری تا خشمگين شوی
وقتي كه شاد هستی،
همان مورد چندان اهميتي ندارد

وقتی كه انسان عميقاً مسرور باشد و از هرلحظه از زندگيش همچون هديه ای الهي لذت ببرد، چه كسي به خودش زحمت مي دهد؟
آنگاه هيچ چيز ارزشش را ندارد
تو چنان چيز با ارزشي را با خود داری كه هرچيز ديگر بی ربط است.


#اشو
#نيروانا_آخرين_كابوس
Nirvana: The Last Nightmare
@oshoi

Читать полностью…

ناظر

احمق می‌تواند در میان گناهکاران، در کشیشان و در قدیسان یافت شود. حماقت، پدیده‌ای بسیار لطیف است؛ آنطورها که شما فکر می‌کنید زمخت نیست. نمی‌توانید از بیرون قضاوت کنید که این فرد خردمند است یا احمق، زیرا گاهی رفتارشان شاید یکسان باشد.

انسان احمق در ناهشیاری زندگی می‌کند. و حتی اگر سعی کند خوب باشد، در واقع، در بدبودن موفق خواهد شد!

* پدی برای اعتراف نزد کشیش رفت: “آه پدر! مرا برکت بده، گناه کرده‌ام.”
- “و تو چه کرده‌ای، پسرم؟”
- “با یکی از دختران دهکده عشقبازی کردم.”
- “خدای من! و کدام دختر بود که با او گناه کردی؟”
- “آه پدر، این را نمی‌توانم بگویم.”
- “ ولی اگر اسمش را به من نگویی من نمی‌توانم به تو آمرزش از گناه را بدهم؟”
- “آه،‌ خدای من!”
کشیش سوال کرد: “آیا مالی اُفلاهتری بود؟”
- “ نه مالی اُفلاهتری نبود.”
- “ پس آیا فلورا فیتزبرگ بود؟”
- “ آه، نه؛ فلورا فیتزبرگ نبود.”
کشیش ادامه داد: “پس آیا مگی مالدون بود؟”
- “ نه، مگی مالدون هم نبود!”
- “ پس این کی بود که با او گناه کردی؟”
- “آه، ‌پدر این را نمی‌توانم به شما بگویم.”
- “پس من هم نمی‌توان برای تو درخواست آمرزش کنم.”
- “اوه پدر، پس خیلی بد شد!” پدی این را گفت و از اتاقک اعتراف بیرون رفت.
دوستش مایکل بیرون منتظر او بود و از او پرسید: “خب، پدی؛ آیا گناهت بخشیده شد؟”
پدی گفت: “نه؛ ولی عوضش چند تا اسم از دخترهای خوب را پیدا کردم!”

اگر ناهشیار باشی شاید برای بخشیده ‌شدن بروی، شاید برای اعتراف کردن بروی، ولی این کمکی نخواهد کرد ــ همانی که هستی باقی خواهی ماند.

حماقت تمایل به پافشاری و ماندن دارد. مراقب این مشخصه‌های حماقت باش.

حماقت بسیار نفسانی است. در واقع، هرچه هوشمند‌تر باشی، کمتر نفسانی هستی. وقتی شکوفاییِ هوشمندی تکمیل شود، نفس ناپدید می‌شود.

حماقت اهل استدلال و بحث‌کردن است، همیشه سعی دارد از خودش دفاع کند. حماقت اهل تأمل و پذیرش نیست. همیشه در حال توجیه است. به‌ هزارویک راه سعی دارد تو را متقاعد کند که راه درست همین است که او می‌گوید و کار درست همان است که او می‌کند.

فرد باید بسیار مراقب این تمایلات عمیق باشد؛ آنها تو را وادار می‌کنند که گمراه بمانی، به تو تحمیل می‌کنند که از مرکزِ وجود خارج شوی. تو را دیوانه می‌سازند.

هشیاری، تو را مرکزیت می‌بخشد؛ ناهشیاری تو را از مرکز به بیرون پرت می‌کند، تو را از یکپارچگی دور می‌کند.

#اشو
📚«داما پادا»
@shekohobidariroh

Читать полностью…

ناظر


#صبر وقتي مي آيد كه:
تو نه خشمگين باشي و نه اندوهگين.

صبر پديده اي عظيم است.
وقتي كه نه از كسي خشمگين باشي و نه از كسي اندوهگين باشي،
اندوه و خشم هردو رفته اند،
انرژي هايت جا افتاده اند،
متمركز هستي و در وطن قرار داري...

صبر يعنی كه:  
به وطن رسيده ای، اينك هيچ چيز تو را مختل نمي كند،
هيچ چيز تو را ناراحت نمي كند.
تو  در درون چنان شاد و مسرور هستی كه هر چيز ديگر بی ربط است.

كسي به تو توهين مي كند:
نيازی نيست كه مورد توهين واقع شوی! تو بسيار شاد هستی.

آيا مشاهده كرده اي؟
وقتي كه شاد هستی و ديگري به تو توهين می كند، خيلی خشمگين نمی شوی، 
وقتي كه ناشاد هستی، خيلی عصبانی مي شوی.
اين فقط رياضيات اين روند را نشان می دهد!!
وقتي كه ناشاد باشی، آماده ی خشمگين شدن هستی،
منتظری تا خشمگين شوی
وقتي كه شاد هستی،
همان مورد چندان اهميتي ندارد

وقتی كه انسان عميقاً مسرور باشد و از هرلحظه از زندگيش همچون هديه ای الهي لذت ببرد، چه كسي به خودش زحمت مي دهد؟
آنگاه هيچ چيز ارزشش را ندارد
تو چنان چيز با ارزشي را با خود داری كه هرچيز ديگر بی ربط است.


#اشو
#نيروانا_آخرين_كابوس
Nirvana: The Last Nightmare
@oshoi

Читать полностью…

ناظر

مراقبه روزانه 16 آذر
@oshoi

Читать полностью…

ناظر

سکس، عشق و نیایش:
سه گام به‌سوی الوهیت
۱۴ فوریه ۱۹۷۱

#سوال_از_اشو

لطفاً اهمیت  معنویِ انرژی جنسی را برای ما توصیف کنید.
چگونه می‌توانیم سکس را متعالی و معنوی سازیم؟
آیا ممکن است از عمل جنسی و آمیزش عاشقانه بعنوان مراقبه استفاده کنیم
و از آن بعنوان تخته‌پرشی به سوی سطوح والاتر معرفت بهره ببریم؟

#پاسخ_قسمت_دوم

وقتی سکس را بعنوان یک واقعیت زیست‌شناسی درک کنی، آنگاه ابداً به آن توجهی نداری
فقط وقتی به آن توجه می‌کنی که یک معنای معنوی و روحانی به آن بدهی. پس هیچ معنایی به آن نده؛ هیچ فلسفه‌ای در موردش خلق نکن.
فقط واقعیت را ببین. هیچ کاری در حمایت و یا در مخالفت با آن انجام نده. بگذار آنگونه که هست، باشد؛
آن را بعنوان یک پدیده‌ی عادی بپذیر. نگرش‌های غیرعادی نسبت به آن پیدا نکن.

درست همانطور که چشم و دست داری، سکس هم داری. تو با چشم‌ها و دست‌هایت مخالف نیستی، پس با سکس هم مخالف نباش
آنگاه سوال در مورد اینکه با سکس چه باید کرد، بی‌ربط می‌شود
ایجاد یک دوگانگی در حمایت و یا مخالفت با سکس بی‌معنی است.

سکس یک واقعیتِ داده‌شده است:
تو از طریق سکس وارد جهان‌هستی شده‌ای و یک برنامه‌ی درونی در تو هست تا باردیگر از طریق سکس زندگی خلق کنی. تو بخشی از یک پیوستار بزرگ هستی.
بدنت خواهد مرد، پس یک برنامه‌ی درونی در آن هست تا یک بدن دیگر را برای جایگزین کردن آن خلق کنی.

مرگ قطعی است. برای همین است که وسواس برای سکس بسیار زیاد و شایع است. تو برای همیشه اینجا نخواهی بود، پس باید با یک بدن جدید جایگزین شوی: یک المثنی replica
سکس خیلی مهم شده زیرا تمامی طبیعت بر آن اصرار دارد؛ وگرنه انسان نمی‌توانست ادامه داشته باشد. اگر به اختیار ما بود، هیچکس روی زمین باقی نمانده بود!
تمام طبیعت طرفدار سکس است و بنابراین سکس و موتورِ پشت آن بسیار وسواس گونه و وادارکننده است.

دلیل اینکه سکس برای سالکان مذهبی اینهمه اهمیت دارد این است که بسیار غیراختیاری است و بسیار طبیعی و وادارکننده
سکس معیاری شده برای اینکه بدانیم آیا انرژی حیاتی در یک فرد خاص به الوهیت رسیده است یا نه!
ما نمی‌توانیم بطور مستقیم بدانیم که آيا فردی با الوهیت دیدار کرده است یا نه
نمی‌توانیم بطور مستقیم بدانیم که آیا کسی الماس دارد یا ندارد
ولی می‌توانیم بطور مستقیم بدانیم که آیا فردی آن سنگ‌ها را دورانداخته یا نه؛ زیرا ما با سنگ‌ها آشنایی داریم. می‌توانیم مستقیماً بدانیم که آیا کسی به ورای سکس رفته است یا نه، زیرا با سکس آشنا هستیم.

سکس چنان نیروی وادارکننده و عظیم و غیراختیاری است که تازمانی که فرد به الوهیت دست نیافته باشد، نمی‌تواند به ورای آن برود
بنابراین براهماچاریا Brahmacharya معیاری شد برای اینکه بدانیم آیا شخص به الوهیت رسیده است یا نه
آنگاه سکس، آنگونه که در موجودات عادی وجود دارد، برای او وجود نخواهد داشت

این به آن معنا نیست که با انداختن سکس فرد به الوهیت خواهد رسید. عکس آن روند یک کذب است.
کسی که الماس‌ها را یافته باشد سنگ‌هایی را که حمل می‌کرده را رها خواهد کرد، ولی عکس این درست  نیست.
می‌توانی سنگ‌ها را دور بیندازی ولی به آن معنا نیست که به چیزی ورای آنها دست یافته‌ای
آنگاه بین این دو خواهی بود
یک ذهن سرکوب‌شده خواهی داشت و نه ذهنی که به فراسوی سکس رفته است.
سکس به جوشیدن در درونت ادامه می‌دهد و یک جهنم درونی خلق خواهد کرد. این رفتن به ورای سکس نیست.
وقتی سکس سرکوب شود، زشت می‌شود، بیمار و عصبی می‌گردد. منحرف می‌شود.

نگرش به‌اصطلاح مذاهب نسبت به سکس یک جنسیت منحرف ایجاد کرده است؛ جامعه‌ای که از نظر جنسی کاملاً روانپریش ‌است. من با آن موافق نیستم.

سکس یک واقعیت بیولوژیک است؛ هیچ اشکالی در آن وجود ندارد
پس با آن نجنگ زیرا که منحرف می‌شود و سکس منحرف شده گامی به جلو نیست. این سقوط و نزول به زیرِ معمولی و عادی بودن است
؛
گامی به سمت جنون و دیوانگی است. وقتی سرکوب چنان شدید باشد که دیگر نتوانی آن را ادامه بدهی، آنگاه منفجر می‌شود ــ و در آن انفجار، تو از دست خواهی رفت
همگی شما دارای کیفیت‌های انسانی هستید، همگی شما سرشار از امکانات هستید.
واقعیت عادی سکس سالم است،
ولی وقتی بطور غیرعادی سرکوب شود، ناسالم می‌گردد
از وضعیت عادی سکس می‌توانی به آسانی به سمت الوهیت حرکت کنی، ولی حرکت به سمت الوهیت با یک ذهن روانپریش مسخره است
و به‌نوعی، ناممکن
نخست باید سالم و عادی شوی؛ آنگاه در پایان، امکانی هست که شاید به ورای سکس بروی

ادامه دارد....

#اشو
#روانشناسی_محرمانه
The Psychology of Esoteric
#برگردان : ‌محسن خاتمی
@oshoi

Читать полностью…

ناظر

کسی به شما توهینی می‌کند،
این اهانت معنایی ندارد،
مگر این که تو خود آن را بپذیری.
این آزادی دیگریست، که بخواهد توهین کند، این که تو آن را قبول کنی یا نه هم آزادی توست.

تنها چیزی را بپذیر که به آن نیاز داری، تنها چیزی را بپذیر که تو را تغذیه می‌کند.

💜اشو
@oshowords

Читать полностью…

ناظر

✳️مردی جوان پرسید:
آرمان زندگی چیست و انسان برای چه هدفی اینجاست؟

✳️ به او گفتم:
فقط بودن سروری بسیار دارد
ولی ما فراموش کرده ایم کـه چگونـه باشیم(حضور داشته باشیم)

ما نمی خواهیم فقط باشیم و زندگی کنیم
میخواهیم برای آرمانی و هدفی زنده باشیم
ما میخواهیم زندگی را که خودش یک هدف است، به یک وسیله برای دستیابی به چیزی و جایی دیگر بدل کنیم
این مسابقه برای آرمانهای احمقانه، این‌جنون دیوانه وار برای رسیدن به جایی، همه چیز را زهرآگین ساخته است. این تنش در مورد آرمان‌ها، تمامی موسیقی زندگی را مختل ساخته است.
گاهی اوقات فقط زندگی کردن را امتحان کن:

فقط زندگی کن
با زندگی مبارزه نکن
به زندگی فشار نیاور
آن را هُل نده
به آرامی وقوع وقایع را تماشا کن
بگذار آنچه که روی میدهد، روی بدهد.
تمام تنشها را از جانب خودت بینداز و بگذار زندگی آنگونه که دوست دارد جاری شود.
به زندگی اعتماد کن، بگذار زندگی روی بدهد و هر آنچه که روی دهد من به شما اطمینان میدهم که خیرتان در آن است و به جای درستی میرود .

جنون آرمانها یکی از اعتقادات کوری است که در طول قرون پرورده شده است
زندگی فقط برای زندگی کردن است
نه برای کسی دیگر، نه برای چیزی دیگر

کسی که به خاطر دلیلی زندگی میکند واقعاً زندگی نمی کند
کسی که فقط زندگی می کند، تنها اوست که به چیزی که ارزش دست یابی دارد، دست یافته است.

💜اشو
@oshowords

Читать полностью…

ناظر

الماس‌های آگاهی 15 آذر
@oshoi

Читать полностью…

ناظر

#سوال_از_اشو

اشوی عزیز ، آنچه که به من گفتی را اصلا به یاد نمی آورم
چه باید بکنم؟

#پاسخ

ساویتو ! لازم نیست به یاد بیاوری که چه به تو گفته ام.
کلمات اصلا مهم  نیستند. شما اینجا دانش آموز نیستید ؛ هیچ امتحانی در کار نیست
فقط مرا بنوش ، روح این مکان را جذب کن ، طعم وجودم را بچش. بگذار سکوتم به تو برسد
اگر کلمات را فراموش کرده ای خیلی خوب است ؛ کلمات باید فراموش شوند وگرنه ذهنت را به هم خواهند ریخت.
من برای این اینجا نیستم که اطلاعات بیشتری به شما بدهم:
برای دادن دگرگونی به شما اینجا هستم.
برای دگرگونی نیازی به حافظه نیست،
نگران نباش

خیلی ها نگران می شوند ...
ما فراموش کرده ایم چه گفته ای.
شما همچنان فکر می کنید که در دانشگاه یا مدرسه هستید و بعدا از شما امتحان گرفته خواهد شد. هیچکس هیچ چیزی از شما نخواهد پرسید.
حداقل من یکی که هیچ پرسشی از شما نخواهم کرد.
من کلمات را به کار می برم تا سکوت را منتقل کنم. 
کلمات را به کار می برم تا ذهنت را مشغول نگه دارم تا امکان ارتباط قلبی 
فراهم شود
ذهن شما مشغول کلمات می شود و من مانند دزد میتوانم وارد قلب شما شوم. من ابزار خودم را دارم.
به شما جوک می گویم و شما شروع 
به خندیدن میکنید، دهانتان را باز
می کنید ...
و من وارد می شوم!

#اشو
#نیلوفر_سفید_جلد۲
#برگردان :حامد مهری
@oshoi

Читать полностью…

ناظر

#سوال_از_اشو

عشق چیست؟

#پاسخ

بستگی دارد!!
به تعداد مردمان موجود عشق وجود دارد.
عشق یک سلسله مراتب است از
پائین‌ترین رده تا والاترین، 
از سکس تا فراگاهی
لایه های متفاوت، سطوح مختلفی دارد.
تمامش بستگی به تو دارد
اگر در پایین ترین پله قرار داشته باشی نسبت به کسی که در پله های بالاتر قرار دارد یک مفهوم کاملاً متفاوت از عشق خواهی داشت
ادلف هیتلر از عشق یک مفهوم دارد ،
گوتام بودا مفهوم دیگر دارد؛
و این مفاهیم با هم کاملاً متضاد خواهد بود.
زیرا که این دو در دو قطب متضاد قرار دارند.
عشق در پایین ترین سطح ، نوعی سیاست است، سیاست قدرت.
هر گاه عشق توسط مفهوم سلطه جویی آلوده شده باشد یک بازی سیاسی است.
چه آنرا سیاست بخوانی و چه نه
سیاسی خواهد بود و میلیون ها انسان هرگز چیزی جز این سیاست از عشق نخواهند شناخت،
سیاستی که بین زن و مرد وجود دارد 
بین  دوست پسرها و دوست دخترها وجود دارد.
این ها سیاست است نه عشق و تمامش بازی سیاسی است و تو میخواهی بر دیگری تسلط داشته باشی.
تو از چیره بودن لذت میبری و عشق شما چیزی نیست جز سیاستی که پوشش شیرین به خودش گرفته است.
قرصی تلخ با روکشی از شیرینی!!!
تو در مورد عشق حرف می‌زنی ولی خواسته های عمیق این است که از دیگری بهره کشی کنی.
و من نمی گویم که این کار را آگاهانه و عمدا انجام میدهی، 
تو هنوز چنان هشیار نیستی،
نمیتوانی آگاهانه این کار را بکنی.
این مکانیسمی #ناخودآگاهانه است.
برای همین است که احساس مالکیت،
حسادت فراوان بخشی ذاتی و طبیعی از عشق تو میشود برای همین است که عشق بیش از اینکه شادی بیا فریند ، 
تولید رنج می کند
.

#اشو
#کتاب_زن
@oshoi

Читать полностью…

ناظر

مقایسه‌کردن، کاری بسیار احمقانه است، زیرا هر انسان یک موجود منحصر به فرد و غیرقابل مقایسه است. زمانی که این ادراک در تو جا بیفتد، حسادت از بین می‌رود.

هر انسان منحصر به فرد و غیرقابل‌ مقایسه است. تو فقط خودت هستی؛ هیچکس هرگز مانند تو نبوده است و هیچکس هرگز مانند تو نخواهد بود. و نیازی هم نیست که تو شبیه دیگری باشی. خداوند فقط نسخه‌های اصلی درست می‌کند، او عقیده‌ای به نسخه‌های کاربنی ندارد.

#اشو
@shekohobidariroh

Читать полностью…

ناظر

مراقبه شب 13 آذر
با صدای آقای مومنی و خانم قنبری
@oshoi

Читать полностью…

ناظر

✳️ بله و نه

اگر درون انسان را بکاوی، او را تلی از نه های انباشته به روی هم خواهی یافت. نه و فقط نه.

هر قدر عمیق تر، نه هایی بزرگ تر و تنومند تر. حتی نمی توان در گوشه ای یک آری یافت. اگر هم یافت شود یک آری ناتوان و از کار افتاده خواهد بود. یک آری بیچاره که به قتل رسیده و لگد کوب شده است!

زندگی را می توان به یک آری مطلق تبدیل ساخت اما برای اینکار باید آنرا از بنیان در هم ریخت. نه های تو هم می توانند ذوب و در قالب آری ریخته شوند. این کار آنگونه که خیلی ها گمان می کنند دشوار نیست. برای بسیاری چنین شده است ، برای بودا، زرتشت و ... چنین شده است. برای تو و همه هم می تواند چنین شود.

در حقیقت ما بدنیا آمده ایم تا چنین شود. و این همان چیزی است که من آنرا تغییر روش زندگی از نثر به شعر و از ریاضیات به موسیقی می نامم. آنگاه زندگی یک آواز و ترانه، یک سر مستی می شود.

من درس مذهب غم نمی دهم.
من مخالف تمام مذهب های خودآزار و دگر آزار هستم. من نوع جدیدی از دینداری را آموزش می دهم که در عشق و نه در ترس، در لحظه اکنون و نه در آینده، در قلب و نه در عقل و منطق ریشه دارد.

💜اشو
@oshowords

Читать полностью…

ناظر

خود محوری
با صدای آقای مومنی

#اشو
@oshoi

Читать полностью…

ناظر

سکس، عشق و نیایش:
سه گام به‌سوی الوهیت
۱۴ فوریه ۱۹۷۱

#سوال_از_اشو

لطفاً اهمیت  معنویِ انرژی جنسی را برای ما توصیف کنید.
چگونه می‌توانیم سکس را متعالی و معنوی سازیم؟
آیا ممکن است از عمل جنسی و آمیزش عاشقانه بعنوان مراقبه استفاده کنیم
و از آن بعنوان تخته‌پرشی به سوی سطوح والاتر معرفت بهره ببریم؟

#پاسخ_قسمت_سوم

پس چه باید کرد؟
سکس را بشناس!
هشیارانه در آن حرکت کن!

این رازی است که دری تازه را باز می‌کند.
اگر ناهشیارانه وارد سکس شوی، آنگاه فقط یک وسیله‌ای هستی در دست تکامل بیولوژیکی
ولی اگر در عمل جنسی هشیار باشی، همان خودِ هشیاری مراقبه‌ای عمیق می‌گردد.
عمل جنسی چنان غیراختیاری و چنان وادارکننده است که هشیاربودن در آن دشوار است، ولی ناممکن نیست.
و اگر بتوانی در عمل جنسی هشیار بمانی، آنگاه هیچ عمل دیگری در زندگی نیست که نتوانی در آن هشیار باشی،
زیرا هیچ عملی مانند سکس عمیق نیست.

اگر بتوانی در عمل جنسی هشیار باشی، آنگاه حتی در مرگ نیز هشیار خواهی بود
عمق عمل جنسی و عمق مرگ یکسان هستند و موازی. به یک نقطه می‌رسند پس اگر بتوانی در عمل جنسی هشیار بمانی، به چیزی عظیم و فوق‌العاده گرانبها دست یافته‌ای.

پس از سکس بعنوان عمل مراقبه استفاده کن
با آن نجنگ، با آن مخالف نباش. نمی‌توانی با طبیعت بجنگی؛
تو بخشی جدایی‌ناپذیر از طبیعت هستی

باید نگرشی دوستانه و همدلانه با سکس داشته باشی.
سکس عمیق‌ترین گفتمان بین تو و طبیعت است.

حقیقت این است که آمیزش جنسی واقعاً گفتمانی بین یک زن و یک مرد نیست:
گفتمان مرد است با طبیعت، توسط زن؛ و گفتمان زن است با طبیعت، توسط مرد
سکس گفتمانی با طبیعت است
برای لحظه‌ای در یک جریان کیهانی قرار داری؛ در یک هماهنگی آسمانی هستی؛ با آن کُلّ یکی شده‌ای. اینگونه مرد توسط زن ارضاء شده؛ و زن توسط مرد.

زن تکمیل whole نیست و مرد هم تکمیل نیست
اینها بخش‌هایی از یک تمامیت یا کُلّ هستند
بنابراین هرگاه این دو در یک آمیزش جنسی یکی شوند، می‌توانند با درونی‌ترین طبیعت پدیده‌ها، با تائو Tao، هماهنگ باشند.
این هماهنگی می‌تواند یک زایش بیولوژیک برای یک موجود جدید باشد. اگر ناهشیار باشی، این تنها امکان است.
ولی اگر هشیار باشی، این عمل می‌تواند زایشی برای خودت باشد، یک زایش معنوی،توسط آن می‌توانی دوباره زاده شوی.

لحظه‌ای که آگاهانه در آمیزش مشارکت کنی، شاهدی بر آن می‌گردی. و زمانی که بتوانی در عمل جنسی یک شاهد بشوی، به ورای سکس خواهی رفت زیرا در مشاهده‌گری تو آزاد می‌شوی
اینک دیگر اجباری وجود ندارد. تو یک مشارکت‌کننده‌ی ناآگاه نیستی. زمانی که در آمیزش یک شاهد بشوی، به ورای آن رفته‌ای. اینک می‌دانی که تو فقط بدن نیستی. نیروی مشاهده‌گری در تو چیزی از فراسو را شناخته است
.

این فراسو فقط وقتی می‌تواند شناخته شود که تو عمیقاً در درون باشی. این یک برخورد سطحی نیست.
وقتی در بازار چانه می‌زنی، آگاهی تو نمی‌تواند خیلی عمیق باشد زیرا خود آن عمل سطحی است. و تاجایی که به انسان مربوط می‌شود، عمل جنسی بطور معمول تنها عملی است که فرد می‌تواند توسط آن بر اعماق درونش شاهد باشد.

هرچه توسط سکس بیشتر وارد مراقبه شوی، سکس اثر کمتری خواهد داشت. مراقبه از آن رشد می‌کند و نتیجه‌ی رشدکردن در مراقبه این است که دری تازه باز می‌شود و سکس پژمرده شده و دور می‌شود
این یک متعالی‌سازی نیست.
درست مانند برگ‌های خشک درخت است فرو می‌ریزند. درخت حتی نمی‌داند که برگ‌ها فرومی‌ریزند.
به‌همین ترتیب، تو حتی نخواهی دانست که آن ضرورت و شوق مکانیکی برای سکس در حال رفتن است.

مراقبه را از سکس خلق کن؛
سکس را موضوع مراقبه قرار بده
با آن مانند یک پرستشگاه رفتار کند و اینگونه به ورای سکس خواهی رفت و آن را متحول خواهی ساخت
آنگاه سکس وجود نخواهد داشت، ولی هیچ سرکوب و هیچ متعالی‌سازی هم وجود ندارد. سکس فقط بی‌ربط و بی‌معنی خواهد شد. به ورای آن رشد کرده‌ای. اینک برایت معنی نمی‌دهد.

درست مانند کودکی است که رشد کرده است. اینک اسباب‌بازی‌ها بی‌معنی هستند. او چیزی را متعالی نکرده است؛ چیزی را سکوب نکرده است. فقط رشد کرده و بزرگ شده است؛ بالغ شده است. اینک بازیچه‌ها بی‌معنی هستند. اینک آنها بچه‌گانه هستند و اینک آن کودک دیگر کودک نیست

به‌همین ترتیب، هرچه بیشتر مراقبه کنی، سکس جاذبه‌ی کمتری برایت خواهد داشت.
و رفته‌رفته، بطور خودجوش، بدون تلاشی آگاهانه برای متعالی‌کردن سکس

حال انرژی یک منبع جدید دارد تا به سمت آن جاری شود. همان انرژی که به سمت سکس جاری می‌شد، حالا صرف مراقبه می‌شود
و زمانی به سمت مراقبه جاری شد، دروازه‌ی الوهیت گشوده شده است.

#اشو
#روانشناسی_محرمانه
The Psychology of Esoteric
#برگردان : ‌محسن خاتمی
@oshoi

Читать полностью…

ناظر

نوای دلنشین فلوت به همراه صدای آرامش‌بخش باران 💙💙💙

Читать полностью…

ناظر


#صبر وقتي مي آيد كه:
تو نه خشمگين باشي و نه اندوهگين.

صبر پديده اي عظيم است.
وقتي كه نه از كسي خشمگين باشي و نه از كسي اندوهگين باشي،
اندوه و خشم هردو رفته اند،
انرژي هايت جا افتاده اند،
متمركز هستي و در وطن قرار داري...

صبر يعنی كه:  
به وطن رسيده ای، اينك هيچ چيز تو را مختل نمي كند،
هيچ چيز تو را ناراحت نمي كند.
تو  در درون چنان شاد و مسرور هستی كه هر چيز ديگر بی ربط است.

كسي به تو توهين مي كند:
نيازی نيست كه مورد توهين واقع شوی! تو بسيار شاد هستی.

آيا مشاهده كرده اي؟
وقتي كه شاد هستی و ديگري به تو توهين می كند، خيلی خشمگين نمی شوی، 
وقتي كه ناشاد هستی، خيلی عصبانی مي شوی.
اين فقط رياضيات اين روند را نشان می دهد!!
وقتي كه ناشاد باشی، آماده ی خشمگين شدن هستی،
منتظری تا خشمگين شوی
وقتي كه شاد هستی،
همان مورد چندان اهميتي ندارد

وقتی كه انسان عميقاً مسرور باشد و از هرلحظه از زندگيش همچون هديه ای الهي لذت ببرد، چه كسي به خودش زحمت مي دهد؟
آنگاه هيچ چيز ارزشش را ندارد
تو چنان چيز با ارزشي را با خود داری كه هرچيز ديگر بی ربط است.


#اشو
#نيروانا_آخرين_كابوس
Nirvana: The Last Nightmare
@oshoi

Читать полностью…

ناظر

الماس‌های آگاهی 16 آذر

@oshoi

Читать полностью…

ناظر

کسی که در جستجوی خودشناسی است به هیچ وجه نگران نظر دیگران و تفکر دیگران در مورد خودش نخواهد بود.

چون میداند که اینگونه در سطح خواهد ماند
چنین کسی همواره در نگاه دیگران انسانی معمولی میماند، زیرا خودش را به زحمت نمی اندازد که در چشم دیگران دیده شود
او همواره خودش را پنهان می کند و چیزی را به نمایش نمی گذارد
او روی صحنه نمیرود و خودش را تبدیل به یک ویترین نمیکند.
ساکت می‌ماند، ساکت زندگی می‌کند.
و در سکوت خویش از زندگی لذت می‌برد. و توجه را از دیگران گدایی نمیکند
زیرا هرگاه کسی به تو توجه کند و به تو فکر کند، خودشناسی دشوار و پیچیده میشود.
تو باید به تنهایی وارد این راه شوی، اگر نگاهت به جمعیت است تا تو را تایید کنند و یا فکر میکنی که جمعیت باید از تو پیروی کند، همواره درگیر دیگران و نظرات آنها خواهی بود، اینگونه هرگز به مقصد نمیرسی و هیچگاه به گوهر خودشناسی دست نمی یابی.

#اشو
@oshoi

Читать полностью…

ناظر

پند اوشو به یکی از جویندگان حقیقت

در این اردوی مراقبه شرکت کن و با مردمِ من(سالکین) در آرامش باش، در تنش نمان، و سانیاس (سلوک معنوی) را جدی نگیر و نسبت به آن بازی گوش باش. آنگاه چیزهای بیشتری اتفاق خواهد افتاد. از آنها لذت ببر، و آن را تبدیل به یک سفر مقدس و خشک نکن، چرا که تمام سفرهای مقدس، سفرهای نفسانی اند. در اینجا کودکی باش در میانِ کودکانِ (مریدان) من....
برقص و بخوان. کنار نایست و فکر نکن که داری کاری جدی انجام میدهی. ما اصلاً کارهای جدی نمی کنیم. یک جُک، بسیار مقدس تر از کتابهای به اصطلاح مقدس شماست، چرا که آن خنده می آورد و خنده کیفیت خداوند است. عِبری ها میگویند که خدا دنیا را خلق کرد زیرا او عاشق داستانها و اراجیف گفتن.هاست، آنها همچنین می گویند وقتـی کسی می میرد و نزد خدا میرود خدا از او میپرسد خب" چه خبر؟ تعریف کن....
پس با خوشحالی و شادمانی اینجا باش... و چیزهای زیادی اتفاق خواهد افتاد. اتفاق های واقعی به خودی خود اتفاق میافتد نیازی نیست آن را اجبار کنی.

اوشو

@awareness_diamonds

Читать полностью…

ناظر

✳️ احساس کسالت

ماهر باش و هشیارانه زندگی کن.
در غیر اینصورت زندگی کسالت‌آور خواهد شد.

تو آن را احساس می‌کنی، آن احساسِ کسالت را می‌شناسی. دیر یا زود همه‌چیز کسالت‌آور خواهد شد؛ انسان تا حدِ مرگ حوصله‌اش سر می‌رود. و انسان به زندگی ادامه می‌دهد چون شهامت خودکشی ندارد. او به زندگی ادامه می‌دهد فقط به این امید که دیر یا زود خواهد مُرد ـــ مرگ خودش خواهد آمد!

* مردی برای جهانگردی می‌رفت و برای اولین بار سوار یک کشتی شده و دچار دریازدگی شده بود. ناخدا نزد او رفت و گفت: “نگران نباش. من بیست سال است که روی کشتی کار می‌کنم و هرگز ندیده‌ام که کسی از دریازدگی بمیرد؛ پس نگران نباش!”
مرد گفت: “خدای من! ‌این تنها امید من بود که بمیرم. تو این امید را هم از من گرفتی!”

مردم با این امید زندگی می‌کنند که یک روز بالاخره خواهند مرد! پس به خودشان می‌گویند: “نترس؛ مرگ خواهد آمد!”
اما اگر منتظر مرگ هستی؛ اگر اینگونه کسل شده‌ای؛ آنوقت هیچ امکانی برای تو نیست تا با الوهیت دیدار کنی. آن دیدار فقط در بُعد هشیاری و آگاهی و درخشش می‌تواند رخ ‌دهد.

ولی چرا ما حوصله‌مان سر می‌رود؟
توضیح بودایی بسیار اهمیت دارد. بودا می‌گوید که همیشه همان کارها را تکرار کرده‌ای ـــ نه‌تنها در این زندگی؛ بلکه برای میلیون‌ها زندگانی همان کارها را کرده‌ای، برای همین کسل شده‌ای. شاید آن کارها را به‌یاد نیاوری، ولی آن حافظه در اعماق درونت وجود دارد. تاجایی که به حافظه مربوط می‌شود، ‌هیچ چیز گم نمی‌شود.

مخزنی از خاطرات وجود دارد. بودا آن را آلایا ویگیان Alaya Vigyan می‌خواند: مخزن خاطرات. این دقیقاً همان چیزی است که یونگ آن را ناخودآگاه می‌خواند. تو این را حمل می‌کنی. بدن تغییر می‌کند، هویت‌ها عوض می‌شوند، ولی آن بسته‌ی خاطرات از یک زندگی به زندگی بَعدی جهش می‌کند. و پیوسته بیشتر انباشت می‌کند و اطلاعات جمع‌آوری می‌کند؛ بزرگتر و بزرگتر می‌شود.

و تا جایی که به سابقه‌ی حافظه مربوط است، هیچ چیز گم نمی‌شود. اگر به درون خود نگاه کنی، تمام سوابق جهان‌ِ هستی در تو هست. زیرا تو از همان ابتدای عالم اینجا بوده‌ای ـــ اگر ابتدایی وجود داشته باشد!

تو همیشه اینجا بوده‌ای. تو بخشی فطری و ذاتی از این جهان هستی. هرآنچه بر این عالم گذشته است، برای تو نیز رخ داده و تو سابقه را حمل می‌کنی.

شاید این را ندانی ولی میلیون‌ها بار عاشق شده‌ای. دوباره عاشق‌شدن ـــ چیز جدیدی نیست، یک داستان بسیار قدیمی است.

تو تمام کارهایی را که می‌کنی قبلاً هم انجام داده‌ای: جاه‌طلب بوده‌ای؛ طمعکار بوده‌ای؛ ثروت‌اندوزی کرده‌ای، مشهور شده‌ای، اعتبار و آبرو داشته‌ای ـــ این بارها و بارها و میلیون‌ها بار اتفاق افتاده است. و تمام اینها را در آن مخزن خاطرات، در آن ناخودآگاه حمل می‌کنی؛ و هرچه که اکنون انجام می‌دهی به‌نظر عبث، بیهوده و بی‌معنی می‌رسد. [پس تو باید وارد بُعد جدیدی شوی تا مسرور گردی؛ بُعد رشد و آگاهی از طریق هشیارانه‌زیستن]

* یک خبرنگار در سالگرد صدمین زادروز ملانصرالدین با او مصاحبه می‌کرد. از او پرسید، “اگر قرار بود دوباره این زندگی را داشته باشید، آیا فکر می‌کنید که همان اشتباهات قدیمی را تکرار می‌کردید؟”
ملای پیر گفت: “البته! ولی خیلی زودتر آنها را شروع می‌کردم، خیلی زودتر!”

این چیزی است که اتفاق می‌افتد. از اشتباهات خود فقط این را می‌آموزی که چگونه آنها را زودتر انجام دهی، نمی‌آموزی که چگونه آنها را ترک کنی! فقط این را می‌آموزی که چگونه می‌توان آنها را زودتر انجام داد و بار دیگر چگونه در آن اشتباهات کارآمدتر بود!

بودا می‌گوید اگر بتوانی [از طریق مراقبه] به این مخزن خاطرات نفوذ کنی، آنوقت بسیار به ستوه خواهی آمد. آنگاه خواهی دید:‌ ”من تمام این کارها را بارها و بارها کرده‌ام.” و آنگاه در آن موقعیتِ هشیاری، شروع می‌کنی به انجام کاری جدید برای نخستین‌بار. و این یک هیجان و یک هوای تازه برای وجودت خواهد آورد.

💜اشو
📚«آموزش فراسو» جلد ۲/۴
در حال ترجمه توسط ‌م.خاتمی / پاییز ۱۴۰۲
@oshowords

Читать полностью…

ناظر

بیدار شو....
نیازی به اصلاح وجود ندارد.
بیدار شدن نیاز است، نه اصلاح

نه اخلاقیّاتِ بهتر، نه رفتار اخلاقی بهتر...
فقط هشياری
و با هشیاری،اخلاقیّات با رضایت
و خواست خودش می‌آيد.


در خوابِ عمیق، و ناهشياری،
چگونه می‌توانی خودت را اصلاح کنی
؟
اما، می‌توانی کمی رویاهای بهتر
در خواب داشته باشی.

واقعیت را نمی‌توانی در خواب داشته باشی.


#اشو
#سخت_نگیر
@oshoi

Читать полностью…

ناظر

مراقبه روزانه 15 آذر


@oshoi

Читать полностью…

ناظر

رهایی از خود
با صدای آقای مومنی

#اشو
@oshoi

Читать полностью…

ناظر

ادامه پاسخ_قسمت_اول

یک لحظه احساس می‌کنی که برنده شده‌ای، و لحظه‌ی بعد احساس خواهی کرد که سکس برنده شده است.
این پیوسته ادامه خواهد داشت
گاهی سکس وجود نخواهد داشت و احساس می‌کنی که آن را کنترل کرده‌ای؛
و لحظه‌ی بعد باردیگر کشش سکس را احساس می‌کنی و هرآنچه که به نظرت کسب کرده بودی از بین می‌رود.
هیچکس نمی‌تواند در یک نبرد با انرژی‌های خودش پیروز شود.

اگر انرژی‌هایت در جایی دیگر، جایی که شعف بیشتری بیاورد، مورد نیاز باشد، سکس ناپدید می‌شود.
چنین نیست که سکس متعالی شده است؛ چنین نیست که تو با آن کاری کرده باشی. درعوض، راهی جدید به سمت سروری عظیم‌تر بطور خودکار و خودانگیخته برایت باز شده است و انرژی شروع می‌کند به جاری شدن به سمت آن دَرِ جدید.

اگر سنگ‌هایی در دست داری و ناگهان الماس‌هایی را پیدا کنی، هرگز حتی توجه نمی‌کنی که آن سنگ‌ها را انداخته‌ای. آنها خودشان می‌افتند، گویی که هرگز آنها را نداشته‌ای. رهاکردن آنها را حتی به یاد نمی‌آوری. چنین نیست که چیزی متعالی شده باشد. یک منبع بزرگتر از شعف و شادمانی باز شده و منابع پایین‌تر به‌خودی خود رها شده‌اند.

این روند چنان خودکار و چنان خودانگیخته است که هیچ عمل مثبتی در مخالفت با سکس مورد نیاز نیست. هرگاه هرعملی  را در مخالفت با هرانرژی انجام دهی، منفی است
عمل واقعی و مثبت حتی به سکس هم مربوط نیست،‌ بلکه به مراقبه مربوط می‌شود. حتی باخبر نخواهی شد که سکس رفته است. به سادگی توسط منبع جدید سرور جذب شده است.

متعالی‌کردن sublimation واژه‌ی زشتی است: در خودش یک لحن مخالفت و تضاد حمل می‌کند.
سکس را باید بعنوان چیزی که هست دریافت کنیم. سکس فقط یک پایه‌ی زیستی برای ادامه‌ی حیات است.
هیچ معنای معنوی و یا ضدمعنوی به آن ندهید. فقط واقعیت آن را درک کنید
.

ادامه دارد.......

#اشو
#روانشناسی_محرمانه
The Psychology of Esoteric
#برگردان : ‌محسن خاتمی
@oshoi

Читать полностью…

ناظر

همه ی خیرها، خیر نیستند و همۀ شرها، شر نیستند. اما برای انسانی که اعتماد دارد و می داند که خدا نگه دار اوست، همه چیز خوب است، حتی اگر به ظاهر شر باشد، آن را با شکرگزاری تمام می پذیرد. اگر خیر باشد نیز با همان نگرش آن را می پذیرد. او انتخاب نمی کند، نمی گوید این باید باشد و آن نباید باشد. او خودش را کنار میکشد. او به سادگی باز و پذیرا می شود و در دلِ آن پذیرش دگرگونی وجود دارد. آن پذیرش اعتماد است، آغاز سانیاس (سلوک) است.

پس در این لحظه این را فراموش کن که همواره باید نگران خودت و زندگی ات باشی، این را فراموش کن که همواره باید بارهایت را بر شانه های خودت حمل کنی، خدا پیشاپیش آن را انجام میدهد و بسیار هم عالی انجام میدهد. هیچ چیزی عالی تر از این سبک نگرش و زندگی نیست، و من این را هشیاری مذهبی میخوانم، آن هیچ ربطی به مسیحیت یا هندوئیسم یا اسلام ندارد، آن فقط هشیاری مذهبی خالص و اعتماد عظیم به خداوندیِ خداست.

اعتمادی عظیم به هستی که برای همه ما مادری میکند، هستی که ما جزئی از آن هستیم، فرزندان آن هستیم؛، آن چگونه میتواند با ما سر خصومت داشته باشد یا برعلیـه مـا باشد؟ با چنین ادراکی نه تنها زندگی تبدیل به یک سعادت و برکت میشود، بلکه مرگ نیز.....


اوشو

@awareness_diamonds

Читать полностью…

ناظر

#الماسهای_آگاهی ۱۳ آذر

با صدای : مهدی مومنی
@oshoi

Читать полностью…
Subscribe to a channel