asha0 | Unsorted

Telegram-канал asha0 - من و درسام 🤝

2932

جزوه_تست_کتاب_مکالمه_داستان_تست‌های روزانه تست قلم‌چی_گزینه‌دو_سنجش_گاج_نشان‌برتر asadih46@gmail.com 09125821148 منتظر مطالب و نظرات سازنده ی شما هستم.

Subscribe to a channel

من و درسام 🤝

تحلیل تشریحی تست های عربی کنکور 1401رشته علوم انسانی ، دفترچه اختصاصی

به همراه بیان نکات مهم

حمیدرضا قائدامینی

@arabiclessonlearn

Читать полностью…

من و درسام 🤝

🔔 تحلیل تشریحی عربی کنکور سراسری1401 ( خارح از کشور ؛ دفترچه عمومی رشته های ریاضی ، زبان ، تجربی و هنر )

به صورت صوتی همراه با بیان نکات مهم

/channel/arabiclessonlearn/13899


🔔 تحلیل تشریحی عربی کنکور سراسری1401 ( رشته تجربی )

به صورت صوتی همراه با بیان نکات مهم

/channel/arabiclessonlearn/13946


🔔عربی کنکور / قائدامینی

@arabiclessonlearn

Читать полностью…

من و درسام 🤝

🔴 مصوبه مجلس تغییری در نحوه برگزاری «کنکور ۱۴۰۲» ایجاد نمی‌کند

رئیس کمیسیون آموزش مجلس:

کنکور ۱۴۰۲ که بخش اول آن در دی ماه ۱۴۰۱ و بخش دوم آن در تیرماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد، طبق اطلاع رسانی قبلی سازمان سنجش؛ در دو مرحله، فقط برای دروس تخصصی و با احتساب تأثیر قطعی معدل برگزار خواهد شد. هرگونه تغییر قانونی، مربوط به کنکور ۱۴۰۳ به بعد بوده و تلاش داریم با کار کارشناسی دقیق و رفع ایرادات کنکور ۱۴۰۲، فرآیند پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها را اصلاح کنیم.

▫️ داوطلبان کنکور با آرامش خاطر، طبق اطلاع رسانی صورت گرفته به مطالعه سرفصل‌های تعیین شده و دروس تخصصی بپردازند، چرا که هر گونه تغییری در قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، معطوف به کنکور ۱۴۰۳ به بعد است.

Читать полностью…

من و درسام 🤝

<poll>

Читать полностью…

من و درسام 🤝

🔴 برنامه امتحانات نهایی دی ماه
🟣 شروع امتحانات ۳ دی ۱۴۰۱
🔵 پایان امتحانات ۲۶ دی

🟢 @asha0

من و درسام 👆

Читать полностью…

من و درسام 🤝

🔴 آیین نامه شورای عالی آموزش
و پرورش
🟣 پیرامون ایجاد و ترمیم نمره
‌‌
‌‌⭕️ حتما کامل مطالعه شود
‌➖➖➖➖➖➖➖➖

🟢 @asha0

من و درسام 👆

Читать полностью…

من و درسام 🤝

🔴 آزمون #زیستاز - ۱۶ آذر ۱۴۰۱
🟣 درس #زیست - مرحله ۵
🔵 #دهم #تجربی - سوال و پاسخ

🟢 @asha0

من و درسام 👆

Читать полностью…

من و درسام 🤝

🔴 آزمون #گاج - ۱۸ آذر ۱۴۰۱
🟣 #دوازدهم #ریاضی -اختصاصی
🔘 ویژه دی ماه

🟢 @asha0

من و درسام 👆

Читать полностью…

من و درسام 🤝

🔴 آزمون #گاج - ۱۸ آذر ۱۴۰۱
🟣 #دوازدهم #ریاضی -اختصاصی ۱

🟢 @asha0

من و درسام 👆

Читать полностью…

من و درسام 🤝

🔴 آزمون #گاج - ۱۸ آذر ۱۴۰۱
🟣 #دوازدهم #تجربی -اختصاصی
🔘 ویژه دی ماه

🟢 @asha0

من و درسام 👆

Читать полностью…

من و درسام 🤝

🔴 آزمون #گاج - ۱۸ آذر ۱۴۰۱
🟣 #دوازدهم #تجربی -اختصاصی ۱

🟢 @asha0

من و درسام 👆

Читать полностью…

من و درسام 🤝

🔴 آزمون #گاج - ۱۸ آذر ۱۴۰۱
🟣 #دوازدهم #انسانی -اختصاصی
🔘 ویژه دی ماه

🟢 @asha0

من و درسام 👆

Читать полностью…

من و درسام 🤝

🔴 آزمون #گاج - ۱۸ آذر ۱۴۰۱
🟣 #دوازدهم #انسانی -اختصاصی ۱

🟢 @asha0

من و درسام 👆

Читать полностью…

من و درسام 🤝

🔴 آزمون #گاج - ۱۸ آذر ۱۴۰۱
🟣 #یازدهم #تجربی - سوال و پاسخ

🟢 @asha0

من و درسام 👆

Читать полностью…

من و درسام 🤝

🔴 آزمون #گاج - ۱۸ آذر ۱۴۰۱
🟣 #دهم #ریاضی - سوال و پاسخ

🟢 @asha0

من و درسام 👆

Читать полностью…

من و درسام 🤝

تحلیل تشریحی تست های عربی عمومی کنکور 1401رشته علوم انسانی

به همراه بیان نکات مهم

حمیدرضا قائدامینی

@arabiclessonlearn

Читать полностью…

من و درسام 🤝

🔴 هفته نامه پیک سنجش
🟣 شماره ۱۳۰۵ دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱

🟢 @asha0

من و درسام 👆

Читать полностью…

من و درسام 🤝

لطفا به این فایل صوتی در توضیح این تست با دقت گوش کنید.

Читать полностью…

من و درسام 🤝

/channel/+KBoOI1JZmO85NzVk

Читать полностью…

من و درسام 🤝

🔴 تعداد دقیق داوطبان کنکور سراسری
🟣 دی ماه سال ١۴٠١ به تفکیک رشته ها و
جنسیت

🟢 @asha0

من و درسام 👆

Читать полностью…

من و درسام 🤝

🔴 آزمون #زیستاز - ۱۶ آذر ۱۴۰۱
🟣 درس #زیست - مرحله ۱۱
🔵 #یازدهم #تجربی - سوال و پاسخ

🟢 @asha0

من و درسام 👆

Читать полностью…

من و درسام 🤝

🔴 آزمون #گاج - ۱۸ آذر ۱۴۰۱
🟣 #دوازدهم #ریاضی - پاسخ

🟢 @asha0

من و درسام 👆

Читать полностью…

من و درسام 🤝

🔴 آزمون #گاج - ۱۸ آذر ۱۴۰۱
🟣 #دوازدهم #ریاضی -اختصاصی ۲

🟢 @asha0

من و درسام 👆

Читать полностью…

من و درسام 🤝

🔴 آزمون #گاج - ۱۸ آذر ۱۴۰۱
🟣 #دوازدهم #تجربی - پاسخ

🟢 @asha0

من و درسام 👆

Читать полностью…

من و درسام 🤝

🔴 آزمون #گاج - ۱۸ آذر ۱۴۰۱
🟣 #دوازدهم #تجربی -اختصاصی ۲

🟢 @asha0

من و درسام 👆

Читать полностью…

من و درسام 🤝

🔴 آزمون #گاج - ۱۸ آذر ۱۴۰۱
🟣 #دوازدهم #انسانی - پاسخ

🟢 @asha0

من و درسام 👆

Читать полностью…

من و درسام 🤝

🔴 آزمون #گاج - ۱۸ آذر ۱۴۰۱
🟣 #دوازدهم #انسانی -اختصاصی ۲

🟢 @asha0

من و درسام 👆

Читать полностью…

من و درسام 🤝

🔴 آزمون #گاج - ۱۸ آذر ۱۴۰۱
🟣 #یازدهم #ریاضی - سوال و پاسخ

🟢 @asha0

من و درسام 👆

Читать полностью…

من و درسام 🤝

🔴 آزمون #گاج - ۱۸ آذر ۱۴۰۱
🟣 #یازدهم #انسانی - سوال و پاسخ

🟢 @asha0

من و درسام 👆

Читать полностью…

من و درسام 🤝

🔴 آزمون #گاج - ۱۸ آذر ۱۴۰۱
🟣 #دهم #تجربی - سوال و پاسخ

🟢 @asha0

من و درسام 👆

Читать полностью…
Subscribe to a channel