taalibakhshi | Unsorted

Telegram-канал taalibakhshi - تعالی بخشی

7795

🔷کانال تعالی بخشی 🔸ناب ترین های لوییز هی 🔸مدیتیشن(مراقبه) 🔸سفری اسراری به ماوراء تن با آموزه های اساتید ذن و معرف 🔸آفرینش فراوانی و برکت 🔸موسیقی درمانی صفحه اینستاگرام: https://instagram.com/mahmoudpourazad?utm_med کانال های دیگر ما: @E_F_T @Vedda

Subscribe to a channel

تعالی بخشی

قـصـد ݐـرواݫ بـا نـیـٺ فـراڂـوانـے ݐـرواݫ صـورٺ مـے گــیـرد نـه بـا فـڪـر ڪـردن بـه ݐـرواݫ...


#دون_خوان☀️
ٺـعـالـے بـڂـݜـے

@taalibakhshi

Читать полностью…

تعالی بخشی

« عـݜـق ڂـداونـد نـگــهـدار مـن اسـٺ»

آنگاه که به آوای پروردگار گوش می سپارم، با عشق او محافظت می‌شوم. وقتی چشمانم را می گشایم، عشق او دنیا را در برابر دیدگانم روشن می‌کند. وقتی می بخشم، عشق او به من یادآوری می‌کند که مخلوقش بی‌گناه است. وقتی با «رؤیتی» که پروردگار به من عطا فرموده به این دنیا نگاه می کنم، به یاد می‌آورم که بنده‌ی برگزیده‌ی خداوند هستم.📕#دوره_ای_در_معجزات
✍ هـلـن ݜـوڪـمـان
مـحـمـود ݐـورآݫاد و گــیـٺـے ݜـهـیـدے

تعالی بخشی

@taalibakhshi

Читать полностью…

تعالی بخشی

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ جمعه 1 مهر 1401

شما با خواب بودن در زندگی‌های تکراری که از کابوس رنج و مرگ به هراس افتاده‌اید روحتان را دفن کرده و تنبیه می‌کنید. بپذیرید که شما روح هستید. به یاد داشته باشید که احساسی که در نهان احساس شماست، اراده‌ای که در پس اراده‌ی شماست، قدرتی که در پشت قدرت شماست و خردی که در نهان خرد شماست خداوند لایتناهی است. در تعادل کامل، احساس قلب و انگیز‌ه‌ی ذهن را با هم یکی کنید. در قصر آرامش بارها و بارها هویت خود را با عناوین خاکی رها کنید و برای این که پادشاهی الهی خود را یافت کنید، با شیرجه‌ی عمیق به مراقبه بپردازید.

شری شری پراماهانسا یوگاناندا، " جستجوی ابدی انسان"
خداوندا سپاسگزارم 🙏@taalibakhshi

Читать полностью…

تعالی بخشی

«می توان به شیوه‌ی دیگری به این دنیا نگریست»
@taalibakhshi

Читать полностью…

تعالی بخشی

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ پنجشنبه 31 شهریور 1401


بنابر مشیت الهی بارها و بارها بر صحنه‌ی زندگی دیده خواهیم شد، تا آنقدر بازیگران ماهری شویم که نقش‌هایمان را به بهترین وجه بازی کنیم. سپس مدیر صحنه خواهد گفت: دیگر نیازی نیست بیرون بروید. (مکاشفه ۳:۱۲) خواست مرا اجرا کرده‌اید. جرات خود را از دست ندادید؛ حالا به من بازگشته‌اید که در معبد هستی ابدی من ستون فناپذیری شوید.

شری شری پراماهانسا یوگاناندا، "جستجوی ابدی انسان"
خداوندا سپاسگزارم 🙏@taalibakhshi

Читать полностью…

تعالی بخشی

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ چهارشنبه 30 شهریور 1401


در مراقبه ابتدا حضور الهی را احساس کنید و بعد در حالی که از هوشیاری حضرت حق اشباع شده‌اید کارتان را انجام دهید. اگر چنین کنید هرگز از کار خسته نمی شوید. اگر برای معشوق الهی خود کار کنید زندگی شما سرشار از عشق و قدرت خواهد شد.

شری شری پراماهانسا یوگاناندا، " جلسات تدریس"
خداوندا سپاسگزارم 🙏@taalibakhshi

Читать полностью…

تعالی بخشی

یک
  دسته
  کلید
   است
   به زیر بغل ✨عشق✨ ...

از بهر
✨ گشاییدن ابواب✨
                                رسیده است.

☀️"مولوی"


@taalibakhshi

Читать полностью…

تعالی بخشی

@taalibakhshi


در کف دست زمین ؛
گوهر ناپیدایی است...
که رسولان همه از تابش آن
خیره شدند...
✨پی گوهر باشید.
#سهراب_سپهری

Читать полностью…

تعالی بخشی

همه زندگی حرکتی است به سوی کمال پس چه نیاز است به افراط، زیاده روی و بی اعتدالی؟

وقتی به یاد می آورید که همه چیز جزئی از برنامه کامل قانون طبیعی است و زمانی برای آسایش و آرامش و عشق وجود دارد تمام احساسات مربوط به درد ترس و ناامیدی ناپدید می شوند، برای هر اتفاقی زمان مناسب وجود دارد.

🍀🍀🕊❤️🕊🍀🍀


تائو ته چینگ

@taalibakhshi

Читать полностью…

تعالی بخشی

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ یکشنبه 27 شهریور 1401


شما براي انجام یک ماموریت الهی به زمین فرستاده شده‌اید (برای وصل دوباره به خداوند). ببینید چقدر این امر مهم است! نگذارید این "من" ناچیز مانعی بر سر راه دستیابی شما به هدف لایتناهی باشد.

شری شری پر اماهانسا یوگاناندا، "سخنان یوگاناندا"
خداوندا سپاسگزارم 🙏@taalibakhshi

Читать полностью…

تعالی بخشی

مدیتیشن برای تغییر عادت
@taalibakhshi

برای دیدن ویدیو کلیک کنید

Читать полностью…

تعالی بخشی

به اوهام ایمان نداشته باشید، آنها شما را شکست میدهند.
✨تمام ایمان خود را به عشق خداوند که درون شماست و ابدی، ثابت و شکست ناپذیر است بدهید.✨
این پاسخ تمام اتفاقاتی است که امروز با آن مواجه میشوید. از طریق عشق خداوند که درون شماست تمام مشکلاتی که به ظاهر مشکل هستند را بدون تلاش و با اطمینان حل میکنید.
متن از درس 50

📙#دوره_ای_در_معجزات
هـلـن ݜـوڪـمـان
مـحـمـود ݐـورآݫاد و گــیـٺـے ݜـهـیـدے


سفارش کتاب

@Shoniyaa@taalibakhshi
🕊🕊
💎

Читать полностью…

تعالی بخشی

‍ ‍ ‍ ‍ شنبه 26 شهریور 1401


کارهای زیادی متقبل می‌شوم، اما هرگز احساس نمی‌کنم که تحمیلی است زیرا همه کارها را برای خدا انجام می‌دهم.

شری شری پر اماهانسا یوگاناندا، " جستجوی ابدی انسان"
خداوندا سپاسگزارم 🙏@taalibakhshi

Читать полностью…

تعالی بخشی

‍ ‍ ‍ جمعه 25 شهریور 1401


وظایف کم اهمیت یا پر اهمیت را همیشه با توجه عمیق انجام دهید. به یاد داشته باشیدکه وقتی برای آرزوی خوب تلاش می‌کنید، خداوند شما را هدایت می‌کند و شما را برای آن تلاش ارزنده برمی‌انگيزد.

شری شری پر اماهانسا یوگاناندا، "جلسات تدریس"
خداوندا سپاسگزارم 🙏@taalibakhshi

Читать полностью…

تعالی بخشی

🕊🕊
🔥
ایـن دنـیـا ؛

دنـیـاے ٺـغـیـیـر اسـٺ ؛

نـه ٺـقـدیـر...!


تـ۪ٜـ۪ٜعـ۪ٜـ۪ٜالـ۪ٜـ۪ٜی۪ بـ۪ٜـ۪ٜخـ۪ٜـ۪ٜشـ۪ٜـ۪ٜی۪
@taalibakhshi

Читать полностью…

تعالی بخشی

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ شنبه 2 مهر 1401


وقتتان را برای یافتن چیزهای اندک تلف نکنید، طبیعی است که گرفتن هدایای دیگر، آسان‌تر از هدیه‌ی وجود خود اوست. اما هرگز به کمتر از وجود باریتعالی راضی نشوید.


شری شری پراماهانسا یوگاناندا، " چگونه می‌توانید با خداوند صحبت کنید"
خداوندا سپاسگزارم 🙏@taalibakhshi

Читать полностью…

تعالی بخشی

عـالـے ٺـریـن وڟیـفـه روح انـسـان درڪ حـقـیـقـٺ اسـٺـ.
#غـݫالـے☀️@taalibakhshi

Читать полностью…

تعالی بخشی

ما تنها کسانی هستیم که می توانیم جهان را نجات دهیم. هنگامی که به دلایل مشترک به یکدیگر می پیوندیم، پاسخ را می یابیم.

ما اینجاییم که عاشق خود باشیم و عاشق یکدیگر باشیم. با این کار پاسخها را پیدا خواهیم کرد، طوری که میتوانیم خودمان و سیاره مان را شفا بخشیم.

ما متصل به یک‌ سطح عالی هستیم و در این سطح متعالی همه ی ما یکی هستیم.📚 تمرین با آینه
لوئیز ال هی
محمود پورآزاد

🍀🕊🤍💚🤍🍀

@taalibakhshi

Читать полностью…

تعالی بخشی

«من خالق دنیایی هستم که می بینم»
من سازنده زندانی هستم که خود را در آن می‌بینم. فقط کافی است آزادی‌ام را تشخیص دهم. من خود را با این باور فریب داده‌ام که امکان زندانی کردن بنده‌ی خداوند وجود دارد. بنده‌ی خداوند باید تا ابد آزاد باشد، او همان طور است که خداوند او را آفرید، نه آنچه من از او ساخته‌ام. او در جایی است که خداوند او را در آنجا قرار داده است، نه جایی که من با افکارم ساخته‌ام.
📕#دوره_ای_در_معجزات

✍ هـلـن ݜـوڪـمـان
مـحـمـود ݐـورآݫاد و گــیـٺـے ݜـهـیـدے

تعالی بخشی

@taalibakhshi

Читать полностью…

تعالی بخشی

روح و جان ؛
با خدمت کردن بیدار می شوند.

☀️تعالی بخشی
@taalibakhshi

Читать полностью…

تعالی بخشی

زان می‌نگرم بہ چشم سر در صورت  ڪز عالم معنی است اثر در صورت
این عالم صورت است و ما در صُوَریم  معنی نتوان دید مگر در صورت.
☀️اوحدی کرمانیٺـعـالـے بـڂـݜـے

@taalibakhshi

Читать полностью…

تعالی بخشی

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ سه‌شنبه 29 شهریور 1401


وقتی شغلتان را عوض می‌کنید، باید فقط توجه به کار جدیدتان داشته باشید، نه این که به کار قدیمی وابسته باشید. تغییرات را با متانت بپذیرید و هر وظیفه‌ای که بر سر راهتان قرار می‌گیرد، با روحی که حاکی از آزادی الهی است انجام دهید.


شری شری پراماهانسا یوگاناندا، "سخنان یوگاناندا"
خداوندا سپاسگزارم 🙏@taalibakhshi

Читать полностью…

تعالی بخشی

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ دوشنبه 28 شهریور 1401


اگر در درون خود در آرامش باشیم میتوانیم هماهنگ با این آرامش در زمینه تجارت هم به انجام وظایف‌مان ادامه دهیم. می‌توانیم در دنیا بدون این که الزاماً با دیگران در تضاد باشیم کارهای تحسین برانگیزی انجام دهیم. پس از اتمام کار روزانه می‌توانیم در درون خود بار دیگر با خداوند خلوت کنیم.
سرانجام حتی در دنیای تجارت هم می‌توانیم وظایف‌مان را با هوشیاری کامل نسبت به حضور خداوند انجام دهیم. اگر ما در آرامش باشیم هرچه پیش آید خوش آید، اعم از موفقیت یا شکست ظاهری. ما در آرامش یقین داریم که خواست حضرت حق جامه‌ی عمل به خود پوشیده است.


شری شری راجارسی جاناکاناندا، " یوگی بزرگ غربی"
خداوندا سپاسگزارم 🙏@taalibakhshi

Читать полностью…

تعالی بخشی

لذت ؛ نغمه ی آزادی ست.
آرزو میکنم که آن نغمه را با تمام دل خویش بسرایید ؛اما دل خویش را در آن نغمه گم نکنید.


@taalibakhshi

Читать полностью…

تعالی بخشی

به خانه بازگرد

عزیزم، به خانه بازگرد، به سوی قدرت بی کرانی که درون وجودت ساکن است

به خانه بازگرد و ماهیت حقیقی ات را به یاد آور

به خانه بازگرد، به سوی صلح درونی و نورِ گوهر روحانی ات

نفس عمیقی به درون مرکز وجودت بکش
حال خانه را احساس کن
به خانه بازگرد چرا که زمان التیام یافتن و صعودت فرا رسیده

روح هستی در حال فراخواندن توست

او تو را لبریز از قدرت درونی میکند تا در راه بازگشت به خانه حمایتت کند
نقطه ی سکونی که درون توست، خردمند، آگاه، حاضر، درخشان، در دسترس و قابل اعتماد است.

هیچ حقیقتی از این ژرف تر نیست؛ تو مقدس و الهی هستی و ماهیت واقعی تو عشق است

این هسته ی حقیقی وجود توست که زیر لایه هایی از آسیب های ناشی این دنیا که اطرافت پیچیده شده اند، پنهان گشته است.

توهم جدایی در حال فروپاشی است و تو داری به خانه بازمیگردی، به آغوش الهی که لبریز است از یگانگی، خلوص و به یاد آوردن

هم اکنون این را احساس میکنی

طنینی درونی تمام سلول های وجودت را در بر گرفته و آگاه است به این که تو عشق هستی

تو به صورتی الهی به هستی متصلی
تو لایقی و التیام یافته ای
عمیق نفس بکش
تو رسیده ای
به خانه خوش آمدی...


@taalibakhshi
✨🕊

Читать полностью…

تعالی بخشی

‍ 🕊🕊
🎼


" ايمان يعنى ...

هرچه از دوست رسد،نيكوست ..."

@taalibakhshi

Читать полностью…

تعالی بخشی

@taalibakhshi🤍🕊🕊🖤

Читать полностью…

تعالی بخشی

🕊🕊
🔥


درک کردن یعنی عشق ورزیدن .

بدون درک کردن ؛
هرچه بیشتر عشق بورزیم
به خود ودیگری رنج بیشتری وارد کرده ایم.

تـ۪ٜـ۪ٜعـ۪ٜـ۪ٜالـ۪ٜـ۪ٜی۪ بـ۪ٜـ۪ٜخـ۪ٜـ۪ٜشـ۪ٜـ۪ٜی۪
@taalibakhshi

Читать полностью…

تعالی بخشی

در تمام روز بدون آنکه فعالیت‌های منظم خود را قطع کنید میتوانید آوای خداوند را بشنوید. بخشی از ذهن شما که مأمن حقیقت است -خواه شما از آن آگاه باشید خواه نه- مدام با خداوند در ارتباط است. بخش دیگری از ذهن شماست که در این دنیا انجام وظیفه و از قوانین دنیا اطاعت میکند. این همان بخشی است که مدام منحرف، نامنظم و بسیار نامطمئن میشود. بخشی که به ندای پروردگار گوش میدهد آرام است و همیشه با اطمینان کامل در آرامش است، این تنها بخشی است که واقعاً وجود دارد. بخش دیگر، توهمی، جنون آمیز، خیالی و پریشان است که حقیقت ندارد، امروز سعی کنید به این بخش گوش ندهید. سعی کنید با آن بخش از ذهن خود که آرامش و صلح تا ابد در آن ما‌ٔوا دارد موضوعات را شناسایی کنید.بکوشید آوای عاشقانه‌ی خداوند که صدایتان میزند را بشنوید و به خود یادآور شوید که✨ خالق شما بنده اش را فراموش نکرده است.

بخشی از متن درس 49

#دوره_ای_در_معجزات 📕@A_C_I_M💎

Читать полностью…

تعالی بخشی

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ پنجشنبه 24 شهریور 1401


پیش از آنکه تعهدات مهمی را بپذیرید در آرامش بنشینید. حواس و افکارتان را به آرامش دعوت کنید و عمیقا به مراقبه بپردازید. این گونه، قدرت آفریننده‌ی حضرت دوست را هدایت خواهد کرد

شری شری پر اماهانسا یوگاناندا، "قانون موفقیت"
خداوندا سپاسگزارم 🙏@taalibakhshi

Читать полностью…
Subscribe to a channel