shirazpoem | Unsorted

Telegram-канал shirazpoem - ‌‌شعر شیراز

1010

#محمد_محسن_خادمپور

Subscribe to a channel

‌‌شعر شیراز

باز امشب از تو میگیرد سراغ

این دلِ افتاده در دردِ فراق

گم شدم در پیچ ، پیچِ خاطرات

سوگواری مانده در مرگِ چراغ

#محمد_محسن_خادمپور

@Shirazpoem

اجرا : #مهنازقادری

@Sokoot_27

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز


بشتابید به سمت شادی

صبح وُ خورشید به رقص آمده اند

چشمه و شبنم و آهنگِ نسیم

در حیات بغلی

با کلامی ازلی منتظرند

تا تو را پرج کنند به نوار هستی

تا تو را خرج کنند در جهان مستی

صبح همواره پراز امید است

توفقط باور کن

وخودت را به خودت دعوت کن

#محمدمحسن_خادمپور

@Shirazpoem
دکلمه : #لیلاخادمپور
#محمدمحسن_خادمپور
کلیپ : #زهره_افشارپور

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز

استقبال از شعر معروف :

"ما زنده به آنیم که آرام نگیریم"

از زنده یاد "کلیم کاشانی"

ما باورِ عشقیم فنا را نپذیریم

دنبالِ دوامیم خطا را نپذیریم

با ما هوسی نیست که زنجیر ببافد

در قافِ وصالیم قفا را نپذیریم

داود جوانیم که جالوت شکستیم

چون سنگ صبوریم  قضا را نپذیریم

در هر نفسی همنفسی کشف نمودیم

مجذوب وفائیم جفا را نپذیریم

در مکتب ما مشق به تکرار نوشتند

از حلقه ی عشاق جدا را نپذیریم

#محمدمحسن_خادمپور

@Shirazpoem

اجرا : #افسانه_افسون

@afsoone_afsaneh

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز

اینجا پر از ستاره ی دنباله دار توست

ازهر طرف که مینگرم انتظار توست

فواره ها کنارِ غمت قد کشیده اند

نسلِ حبابها چه قَدَر بیقرار توست

گنجشکهای خانه تو را جار میزنند

نارنج ها گذار خزان از بهار توست

خورشید نیمروز تبِ ارغوان گرفت

آهنگِ برگها سفری در جوار توست

پرواز را به نام تو آغاز کرده اند

پایان پذیر را نظری بر مدار توست

#محمدمحسن_خادمپور
@Shirazpoem
اجرا : #بهاره_معدنپور
@banooghazall60
نوازنده : #سروش_پورگودرزی
@soroushpourgoodarzi

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز

قاصدک جامِ دلم خورده تَرک

میکشد از هر رگم غم ها سرک

هان چه آوردی خبر از لاله زار

مانده آیا باز آنجا شاپرک ؟

خشک شد اینجا تمام بوته ها

باغ ها در بی بهاری مشترک

خونِ دل خوردیم وُ درها وا نشد

میکشد ما را غریبی ها یدک

آخرین بخشِ خبر از ما ببر

بعد از او ویرانه ها شد ماتَرَک

#محمدمحسن_خادمپور
@Shirazpoem
دکلمه :#زهره_رضائی
@zohrerezaee95
نوازنده :#فرح_فرسی
@farahfersi

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز

فصلِ شیراز است در اردیبهشت

باغ وُ صحرا وُ درختانش بهشت

عطرِ نارنجش صدایت میڪند

در فضای دل رهایت میڪند

بال میگیری در آفاقِ خوشش

غرق میگردی در عصرِ ڪاوشش

مردمی دارد زلال وُ خوش نهاد

عاشقِ مهمان وُ دلبندِ مراد

بر درِ دروازه قرآنش مثل

شعرِ نابش در شبستانِ ملل

نرگسش در عطرِ نابِ انتظار

طاقِ بازارش به قوسِ افتخار

سرو قامتها به دنیا داده است

ڪورش وُ درویشها پروده است

رازِ می دیوانِ حافظ را گرفت

نبضِ سعدی حرف نافذ را گرفت

حڪمتِ صدرا حڪایتها نوشت

طبِ قطب الدین طبیعت در ڪُنشت

سووَشون دانشوری گویا نمود

سیبّویه بابِ نحوی را گشود

دادرس در مڪتبش نقاش شد

خاتمِ دستش ڪهن پاداش شد

هر طرف یڪ دسته گل دارد نشان

شورِ شیراز است در نقشِ زمان

#محمدمحسن_خادمپور

@shirazpoem

دکلمه : #سیماخادمی
@simakhademiii

بلاگر : #سعیدفرزانه
@saeedfarzanehh

موزیک : #فرشیدسورانی

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز

زیرِ دیوارِ جدائی بذری است

که سرانجام سرِ سفره ی ما خواهد بود

ریشه اش گسترشِ خط گسل

ساقه اش چوبِ سیاه

میوه اش زهرِ روان

در رگِ کودکِ مسمومِ طلاق

#محمدمحسن_خادمپور

@Shirazpoem

اجرا : #پری_ذیلائی

@raumand1363

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز

تیر آخر را زدم اما دلم آتش گرفت

استوارِ ارتشم افتاد حالِ غش گرفت

فاتحِ میدان شدم اما زبانم لال شد

در گلو بغضم خراشِ انفجارِ خش گرفت

#محمدمحسن_خادمپور

@Shirazpoem

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز

این منم افتاده در گردابِ تو

میکشد دستم کسی بیتاب تو

باد میپیچد به گوش کوچه ها

خانه ویران میکند احزاب تو

در دلِ آوارها شب میشود

راه بندان میکند بیخواب تو

سایه میافتد به دیوارِ کمین

میکشد شمشیرها نایاب تو

شهر از آشوب خالی میشود

چون رود از یادِ من ناباب تو

#محمدمحسن_خادمپور
@Shirazpoem
اجرا : #منیژه_بنیادی
@mnj_bonyadi

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز

یک صبح دل انگیز کنار تو وُ امواج

می برد دلم را به شفاخانه ی تاراج

دردیست که شیرین شده باشد به امیدی

آن موی پریشان که به این شانه دهد باج

پیوسته بخوابم بزند ، گردشِ چشمت

شهزاده به ارتش ندهد چرخشِ این تاج

درمملکت عشق رسیدن به خیالست

هر گمشده ای را نتوان گفت که حلاج

شب آمد وُ ما در طلبت دست به دستیم

تا کی شود این کشته از آغوشِ تو اخراج

صد بار دگر باز اگر  باز بچرخی

از صبح دل انگیز تو میگویم وُ امواج

#محمدمحسن_خادمپور
@Shirazpoem
اجرا : #سیماخادمی
@simakhadmiii

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز

نمایش میدهد دنیا وفوری

که هرکس میبرد سهمش به جوری

نه فیلی برد انباری به یغما

نه پیدا میشود بی توشه موری

یکی مادر بزاید کودکی را

یکی دیگر شتابد سمتِ گوری

نظامِ آفرینش در تعادل

شتابش عینِ منطق در صبوری

اگر غفلت کنی از جایگاهت

زمینت میزند حرصی ، غروری

نکن با دیگران ترکِ مروت

اگر نزدیک یا پیوندِ زوری

#محمدمحسن_خادمپور

@Shirazpoem

اجرا : #جلیل_منصوری
@ja.lil4360

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز

من به تکرار تو را میخوانم

و نمیدانم هیچ

پشت این پنجره بازم به تماشای عبورم هستی

یا دلت را به ورودم بستی

#محمدمحسن_خادمپور

@Shirazpoem

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز

پرواز میکنم

با بالِ شعر تو

از بام خانه ام تا کهکشانِ عشق

دستم کشیده ای

زیباتر از ترانه ها

پروانه ها به دشتِ خیالت پریده اند

تا واژه ها برای تو گل جستجو کنند

زیبای واقعی

رویا به سمت تو تعظیم میکند

ذهنم ز حسِ تو لبریز میشود

تا آخرین نفس به سمتِ وصالِ تو میدوم

#محمدمحسن_خادمپور

@Shirazpoem

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز

قرعه ی فردا اگر افتد به نام دلبرم

هرچه اختر میشناسم در وصالش میبرم

عمر بی مقدار چیزی نیست در فرضِ ابد

از خزانستان سردم تا گلستان میپرم

کوه ها را لنگرِ چرخ زمین نامیده اند

آشیانم پایِ کویِ استوارش میخرم

در خیالش میبرم از یاد این قول وُ قرار

سینه امشب پیش پایِ احتمالش میدرم

هرچه بادا باد دنیا را چه دیدی مدعی

این غنیمت را همین اکنون به فردا میبرم

#محمدمحسن_خادمپور

@Shirazpoem

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز

‍ قدم میزنم در هوای تو پائیز را

نفس میکشم خاطراتِ دلاویز را

قلم میشوم روی بومِ سپید وُ سیاه

صدا میکنم جستجوی غم انگیز را

در این کوچه روزی تنش در تپشها نبود

تبِ زرد امروز پر کرده دهلیز را

گره میخورد بینهایت مگرها به هم

که معنی کند لحظه های بلاخیز را

اگر ذره ای در دلت  مهربانی نبود

چرا رو نکردی الفبای پرهیز را

مرا آنچنان ذوب کردی که آتش نکرد

به خاکسترم داده ای شوقِ لبریز را

بَدَل میکشم از تو در کوچه باغِ تهی

رقم میزنم در خیالم بپاخیز را

#محمدمحسن_خادمپور

@Shirazpoem

اجرا : #بهاره_معدنپورصفری

@banooghazall60

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز

با باورِ خورشید افولِ شرری نیست

در مملکتِ عشق ز زندان اثری نیست

دل بستن وُ آزاد شدن باب دل ماست

دریای خروشان نگرانِ گهری نیست

درطالب وُ مطلوب کشش دربِ قفس بست

از عمقِ سخن بیخبران را خبری نیست

عمریست که در کشفِ خیالِ تو شکستیم

این راه مگر معبرِ کشفِ گذری نیست

بگذار در این جمله ی آخر بنویسم

در شرحِ تو افتادن وُ رفتن هنری نیست

#محمدمحسن_خادمپور

@Shirazpoem

اجرا : #دکترافشین_نوبخت

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز

تیم ما میبرد و ما به به کنان

کف زنان هر دم به نام این وُ آن

این فلانی قهرمان کشور است

آن بمانی ملتی را سرور است

ماه ها میرفت تفسیر وُ خبر

بیخیال از روزِ دیگر دردِ سر

توپ وُ بازی چرخشِ نحسی گرفت

هر گزارشگر سرِ بحثی گرفت

یک مفسر گفت ما وا داده ایم

امتیازِ خود به یغما داده ایم

این فلانی خاک بر سر تنبل است

آن بمانی مثلِ بزهای کَل است

حیفِ نون وُ آب وُ زحمتهای ما

ای دریغ از بذلِ رحمتهای ما

بازی دیگر ورق برگشت باز

سیل صدها آفرین با دست وُ ساز

آن فلانی گوهری یکدانه است

این فلانی یک تنه افسانه است

ما نفهمیدیم آخر خوب وُ بد

با چه معیاری گشوده مرز وُ حد

ارزشِ تیمی به بازی کردن است

یا به پُز دادن وُ بازی بردن است

گرچه در ورزش نتیجه محور است

آنکه اما میشمارد داور است

آنچه میماند مرام تختی است

دستِ برتر بردنِ خوشبختی است

#محمدمحسن_خادمپور

@Shirazpoem

اجرا : #جلیل_منصوری

@ja.lil4360

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز

ما به خرج تو گرفتار شدیم

به مداوای تو بیمار شدیم

خواب درچشم تو معنا میشد

از تماشای تو بیدار شدیم

ننویسند گناهی بر ما

که به لبخند تو هشیار شدیم

تا سحر دست در آغوشِ خیال

پل به پل عامل تکرار شدیم

تا رسیدیم به سر منزل میل

فاش دیدم همه انکار شدیم

#محمدمحسن_خادمپور

@shirazpoem

اجرا : #توحیدبالائی_گرمرود
@tbg21200

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز

جامعه چون آینه

          تصویرماست

                 هریک از ما

                    گوشه ای از ماجراست

#محمدمحسن_خادمپور

@shirazpoem

اجرا : #توحیدبالائی_گرمرود

@tbg21200

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز

به تهران آمدم شیرازیم رفت

غبار آلوده گشتم نازیم رفت

دو روزه پیر گشتم از غبارش

نفس آلوده شد دلبازیم رفت

شکایت مینویسم نزد حاکم

حکایت میکند ناراضیم رفت

عجب دارم از این فرهنگ مسموم

که تا عمقِ وجود قاضیم رفت

نخواهم رفت از اینجا عمو جان

که دیدم عاقبت تکتازیم رفت

#محمدمحسن_خادمپور

@Shirazpoem

اجرا : #مرتضی_نوروزی_نژاد

@mor1355teza

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز

مردمانی بودیم

          بی نهایت ساده

               به نگاهی عاشق

                            همه جا آزاده


آسمانی که سحر میخندید

                 سهم ما بود بدونِ تشویش

هر سپیدار که قد میافراشت

                  ساقه میزد به هوای دل ما


کلبه ی کوچک ما دنیا بود

                     لحظه ها مانا بود

                     قله ی روشنِ دل پیدا بود


همه در آرامش

         سر به سر آسایش

                     بودنت شادی بود


تا شبی طوفانی

             لرزه افتاد در این آبادی

تو نماندی رفتی

           آب را گل کردی

#محمدمحسن_خادمپور

@Shirazpoem

اجرا : #توحیدبالائی_گرمرود

@tbg21200

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز

کابوسها سراغِ وصالم نمیبرد

دلواپسی به سمتِ غزالم نمیبرد

تا آسمان کشیده بسر ابرِ ناخوشی

باران شوق سیلِ خیالم نمیبرد

ماندم چرا حساب ندارد شکنجه ام

ویران شدم ولی به زوالم نمیبرد

با تیغها که زخمِ مرا تازه میکنند

خونابه ها  به رودِ زلالم نمیبرد

دریای دور با چه امیدی طلب کنم

وقتی حباب موجِ محالم نمیبرد

#محمد_محسن_خادمپور
@shirazpoem
دکلمه :
#تیام_دهقانی
@tiamdehghaniofficial
#اشراق
@eshragh.iut

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز

تو همان جمله ی خوبی بودی
که نگفته رفتی

من همان آهِ بلندی بودم
که کشیدم ، مُردم

نه تو برمیگردی
نه دلم بارِ دگر میجوشد

فصل ما یخ زده است

تو به خورشید بگو با تو برقصد ، آری
من که با ماه ندارم کاری

#محمدمحسن_خادمپور
@Shirazpoem
خوشنویس :#ابراهیم_شهابی
@e.shahabi_23621
نوازنده پیانو :#حامد_رفیعی
@hamed_rafei_
دکلمه :#افسانه_طباطبائی
@afsoone_afsaneh

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز


نوایِ گمشده در ناله را نمیخواهم

نمایشِ تو در این باله را نمیخواهم

تمامِ خاطره ها را که رفته میبینم

طبق طبق سبدِ لاله را نمیخواهم

به دشتِ باز روم بی سراب بنشینم

مسیرِ گمشده در چاله را نمیخواهم

خیالِ من به فراموشیت مکرر شد

برو ، برو کششِ ماله را نمیخواهم

به حسرتِ تو قسم ترکِ معبدت کردم

من این نیازِ پر از هاله را نمیخواهم

#محمدمحسن_خادمپور

@Shirazpoem

اجرا : #فریماه_شکری
@farimashokri44

نوازنده تار : #احسان_عظامی

@ehsanezami

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز

منکه با کاهِ تو کوهی ساختم

در نسیمی بارگاهم باختم

کاهنی بودم گشودی آتشت

در شبستانی که خود انداختم

نوجوانی را به دامانت دمی

با تمام هستی ام پرداختم

نابلد بودم به دریا تن زدم

واژه هایِ بی زبانی ساختم

حسرتِ پیرانه ام لب میزند

وسعت وُ اندازه ات نشناختم

میگذارم سر به دستم میکشم

آه کوتاهی که عمرم باختم

#محمدمحسن_خادمپور

@Shirazpoem

اجرا " #افسون_افسانه

نوازنده گیتار #وحید_عبدالله_زاده

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ 💜
صبح است وُ باز باران ، باریده در بهاران

شوقِ جوانه ای نو ، در باغ وُ باغداران


هرجا شکوفه وا کرد ، گلبرگِ نازکش را

آورده رنگ در رنگ ، پیچیده در هزاران


با هر نسیم وُ شبنم ، چرخیده جامِ زمزم

جوشیده ذوقِ دیدار ، درجانِ بیقراران


در انتظارِ  پرواز ، مرغان مستِ همساز

آوای بیقراری ، در دشت وُ سبزه زاران


عطرِ خوش از گلستان ، گسترده شد فراوان

هنگامه ای است هجران ، اشکی به چشم یاران


بسیار گفتگوها ، خاموش وُ گاه گویا

درسینه مانده فریاد ، دردیست بیشماران


بس آتش از نیستان ، افتاده در شبستان

کی میرود زمستان ، از بامِ  روزگاران


خورشیدِ سربداران ، ازغیبتی نمایان

در چشمِ بازِ یاران ، تابیده چون بهاران

💛

بواسطه نوع تنظیم لطفا باهندزفری گوش کنید

شعر #محمدمحسن_خادمپور ✒
@Shirazpoem
اجرا #هلن_محمد_نیا🎤
@relaxatio
تنظیم و میکس #مهدی_صالحی🎶

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز

مثل نقاشی بود

سایه ات بر لبِ رود

گیسوانت آرام ، موج میزد به دلم


در نخِ رقصِ حبابی بودی

حرفِ ناگفته ، کتابی بودی


آسمان ابری بود

تو دلت میگیرد ، از هوای ابری

گفته بودی قبلن


من تو را گرم در آغوش گرفتم چندی

حسِ زیبائی داشت


مثل وقتی که زمان دستِ تو نیست

مثل عکسی که به هنگامِ غروب

ثبت در دفتر ایام نگهه میدارند


خاطرم هست تو تنها گفتی

به همین لحظه قسم میمانم

قدرِ آغوشِ تو را میدانمسالها رفت ، تو رفتی وُ فقط

رود را میبینم

که حبابِ بودن

گرچه زیباست ولی رفتنی است

#محمدمحسن_خادمپور
@Shirazpem

اجرا : #مریم_اسدی
@armysm9

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز

سهم زیبائی صورت چندیست

به بلندائی سیرت بدرخش

که شنیدم لبِ تاریخ به تلخی میگفت

سمِ عادت همه را میبلعد

سازِ وُ آوازِ محبت پُلِ دل میسازد

#محمدمحسن_خادمپور

@Shirazpoem

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز

برگها میرقصند

راهشان را رفتند

در بهاری که پر از شور وُ صفا بود کنارِ غنچه

فرشِ گسترده برای شبنم

ضربِ آرام نسیمی دلچسب

در تماشا بودند

سایه ها در گرما

به گلستان دادند

همه جا تابِ محبت بستند

میوه ها رنگارنگ

در هواشان رستند


حال خوش یعنی این :

که برقصی وُ ببخشی وُ بدانی همه عمر

زندگی گردشِ امروز به روزی دگر است

آنچه باقی است از ایام ، عبور وُ ثمر است

#محمدمحسن_خادمپور

@Shirazpoem

Читать полностью…

‌‌شعر شیراز

📌 #دکلمه

▪️در هوایی که
تو پرواز کنی
می‌میرم
شوق بدجور
مرا می‌گیرد
▪️

✍️ #محمد_محسن_خادمپور
🗣دکلمه: #شاپورقناد

➰️کانال: #اهل_خلوت
🌿🍂🌿🍂🌿
🆔 @ahllekhalvat
🌿🍂🌿🍂🌿

Читать полностью…
Subscribe to a channel