nima_haghpoor | Unsorted

Telegram-канал nima_haghpoor - آرشیو آثار نیما حق پور

185

در این کانال تنها فایلهای مقالات و مباحث درج می گردد. کانال اصلی نیما حق پور: t.me/Haghpoor آرشیو نوشتارهای کوتاه: t.me/nHaghpoor مقالات در نیلوفر: https://neeloofar.org/category/professorsresearchers/nima-haghpoor/ ایمیل: nima.haghpoor@gmail.com

Subscribe to a channel

آرشیو آثار نیما حق پور

ترجمه و توضیح سوره جن
نیما حق پور

نسخه یکم - ۶ بهمن ۱۴۰۲

nima.haghpoor@gmail.com

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

دوستانی که مایلند در کارگاه مجازی پژوهش آماری در قرآن با استفاده از نرم افزار اکسل شرکت کنند ایمیل بزنند و سطح مهارت اکسل خود را بیان کنند.

nima.haghpoor@gmail.com

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

در کانال "کم تکرار قرآن" فرهنگ عبارتهای ریشه های کم تکرار قرآن به تدریج به صورت تفکیکی بارگذاری می شود که می توان با جستجوی ریشه سه حرفی یا چهار حرفی، عبارتهای ریشه مورد نظر را به همراه نشانی آنها و نیز عبارتهای قبل و بعدشان، یافت. کوشش می شود عبارتها به نحوی مرتب شوند که عبارتهای همسان یا مشابه زیر هم قرار گیرند تا کار برای پژوهشگران تسهیل گردد. امید که این سامانه برای علاقمندان به پژوهشهای قرآنی مفید باشد.

@KamTekrar

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

فهرست نوشتارهای نیما حق پور
تا شماره ۹۰۰

توجه: برای یافتن فایل pdf نوشتارها بر اساس شماره آنها؛ کافی است در این کانال شماره نوشتار را به صورت عدد چهار رقمی و به انگلیسی مانند 0023 جستجو کنید.

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

راهنمای موضوعی
نوشتارهای نیما حق پور

تا شماره ۸۰۰

این راهنما به تدریج تصحیح و تکمیل و بروزرسانی می شود.

nima.haghpoor@gmail.com

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

راهنمای شماره نوشتارها در کانال زیر موجود است:

@Haghpoor_Rahnama

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

فایل word
فهرست نوشتارهای نیما حق پور
تا شماره ۸۰۰

توجه: برای یافتن فایل word نوشتارها بر اساس شماره آنها؛ کافی است در این کانال شماره نوشتار را به صورت عدد چهار رقمی و به انگلیسی مانند 0023 جستجو کنید.

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

راهنمای موضوعی
نوشتارهای نیما حق پور

تا شماره ۷۵۰

این راهنما به تدریج تصحیح و تکمیل و بروزرسانی می شود.

nima.haghpoor@gmail.com

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

فایل pdf
فهرست نوشتارهای نیما حق پور
تا شماره ۷۹۵

توجه: برای یافتن فایل pdf نوشتارها بر اساس شماره آنها؛ کافی است در این کانال شماره نوشتار را به صورت عدد چهار رقمی و به انگلیسی مانند 0023 جستجو کنید.

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

ترجمه و توضیح سوره قیامت
نیما حق پور

نسخه یکم - ۱۷ فروردین ۱۴۰۲

nima.haghpoor@gmail.com

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

ترجمه و توضیح سوره انفال
نیما حق پور

نسخه یکم - ۹ فروردین ۱۴۰۲

nima.haghpoor@gmail.com

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

ترور بیولوژیک در مدارس
از طریق حمل و نقل عمومی

می گویند در مدارسی که دانش آموزان دچار مسمومیت شده اند نه پوکه ای پیدا شده نه ظرفی نه چیز خاصی! از طرف دیگر مسمومیتها تنفسی بوده و در فضای بسته رخ داده است! گویا مسمومیتها از طریق ماده یا ماده های جامدی که گاز سمی از آن متصاعد می شود ایجاد می شود! این شواهد و قرائن گویای این است که ماده سمی به طریقی غیر از پرتاب شیء به درون مدارس منتقل می شود. اگر ماده سمی جامد باشد محتملا از طریق حمل و نقل عمومی به کیف یا کوله یا لباس دانش آموزانی چسبانده می شود و از این طریق به داخل کلاسها انتقال داده می شود و بدین صورت ردی از عاملان شناسایی نمی شود. لطفا اطلاع رسانی کنید تا به گوش عموم برسد.

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

گاهنامه شماره 2 نوشتارهای نیما حق پور

عناوین این مجموعه:
1ـ معیت طلبی متن قرآن
2ـ ازلیت ماده و معنا
3ـ در ناروایی اعتصاب غذا
4ـ روشنفکری و جبرهای جغرافیایی
5ـ محاکمات متصدیان پیشین امور
6ـ رضا پهلوی؛ دلیل عدم اتحاد
7ـ نسبت آینده ایران با قدرتهای خارجی
8ـ ادعای ربوبیت فرعون
9ـ حکومت ملی فدرال
10ـ معرفی دو پادکست
11ـ افول دکتر سروش

27 بهمن 1327

nima.haghpoor@gmail.com

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

در کانال زیر به طرح فراگیری قرآن در نماز می پردازیم:
@gNamaz

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

شورا در قرآن

نیما حق پور - 27 آذر 1401

nima.haghpoor@gmail.com

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

راهنمای موضوعی
نوشتارهای نیما حق پور

تا شماره ۹۰۰

این راهنما به تدریج تصحیح و تکمیل و بروزرسانی می شود.

nima.haghpoor@gmail.com

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

ریشه های واژگان قرآن

کوششی از نیما حق پور
نسخه دوم - دی ۱۴۰۲

nima.haghpoor@gmail.com

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

راهنمای موضوعی
نوشتارهای نیما حق پور

تا شماره ۸۰۰

این راهنما به تدریج تصحیح و تکمیل و بروزرسانی می شود.

nima.haghpoor@gmail.com

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

فایل اکسل راهنمای نوشتارها

این فایل اکسل راهنمای نوشتارهایم است که در آن با جستجو و فیلتر کردن می توان نوشتارهای مربوط به یک موضوع را تا حد زیادی یافت. در ضمن فهرست مجموعه ها هم در آن مندرج است. (نیما حق پور - ۲۸ آبان ۱۴۰۲)

nima.haghpoor@gmail.com

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

فایل pdf
فهرست نوشتارهای نیما حق پور
تا شماره ۸۳۶

توجه: برای یافتن فایل pdf نوشتارها بر اساس شماره آنها؛ کافی است در این کانال شماره نوشتار را به صورت عدد چهار رقمی و به انگلیسی مانند 0023 جستجو کنید.

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

راهنمای موضوعی
نوشتارهای نیما حق پور

تا شماره ۸۰۰

این راهنما به تدریج تصحیح و تکمیل و بروزرسانی می شود.

nima.haghpoor@gmail.com

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

فایل pdf
فهرست نوشتارهای نیما حق پور
تا شماره ۸۰۰

توجه: برای یافتن فایل pdf نوشتارها بر اساس شماره آنها؛ کافی است در این کانال شماره نوشتار را به صورت عدد چهار رقمی و به انگلیسی مانند 0023 جستجو کنید.

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

فایل word
فهرست نوشتارهای نیما حق پور
تا شماره ۷۹۵

توجه: برای یافتن فایل word نوشتارها بر اساس شماره آنها؛ کافی است در این کانال شماره نوشتار را به صورت عدد چهار رقمی و به انگلیسی مانند 0023 جستجو کنید.

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

گاهنامه شماره ۳ نوشتارهای نیما حق پور

عناوین این مجموعه:
۱- آزادی و جدایی حیطه اجتماعی
۲ـ ضرورت رجوع دوره‌ای به آراء عمومی
۳ـ شناسایی کنه ذات واجب الوجود
۴ـ ماهیگیری در آب گل آلود ایرانیان
۵ـ اهمیت جغرافیاها در سیاست ورزی
۶ـ اهمیت جغرافیای طبیعی در زیست تاریخی بشر
۷ـ اخلاق سیاسی
۸ـ باز به مناسبت نوروز
۹ـ احکام دین و مقتضیات زمان
۱۰ـ ساعات روزه‌داری در کشورهای مختلف
۱۱ـ دو پادکست انسانک و مِی
۱۲ـ از قرآن خوانی شبانه تا شب قدر
۱۳ـ نسبت قرآن و فهم استدلالی
۱۴ـ مکر خدا در آیات بهشت
۱۵ـ منع اخلاقی عید فطر

۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

nima.haghpoor@gmail.com

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

ترجمه و توضیح سوره ص
نیما حق پور

نسخه یکم - ۱۲ فروردین ۱۴۰۲

nima.haghpoor@gmail.com

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

امیدی که نومیدی ترجمه شد!

نوشته بنفشه کوهی
ویراسته نیما حق پور

۲۶ اسفند ۱۴۰۱

ایمیل نویسنده:
koohi.banafsheh@gmail.com

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

نمازنامه
ترجمه مفهومی گروه آیاتهایی از قرآن
مناسب برای خواندن در نماز

نسخه اول - 15 اسفند 1401

nima.haghpoor@gmail.com

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

گاهنامه شماره 1 نوشتارهای نیما حق پور

عناوین این مجموعه:
1ـ عرفان حلقه
2ـ پول و پس انداز
3ـ عبرت از کار شیطانی موسی
4ـ نماز در اسلام؛ سرلوحه سازندگی
5ـ مرگ یا زندگی؟
6ـ پیرامون وکالت به رضا پهلوی
7ـ هویت دینی
8ـ نسبت بکارت و پرداخت مهریه
9ـ استعمارگری مسلمانان
10ـ پیامبر؛ انسان کامل یا انسان کافی؟!

nima.haghpoor@gmail.com

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

با سلام و درود. با توجه به فیلترینگ روزافزون اینترنت، دوستانی که مایلند مطالب بنده را از طریق ایمیل دریافت کنند لطفا از طریق ایمیل زیر اطلاع دهند:

nima.haghpoor@gmail.com

Читать полностью…

آرشیو آثار نیما حق پور

شش روز آفرینش

نیما حق پور - 1 دی 1401

nima.haghpoor@gmail.com

Читать полностью…
Subscribe to a channel