mpsceconomics | Education

Telegram-канал mpsceconomics - MPSC Economics

117858

Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics

Subscribe to a channel

MPSC Economics

स्वराज्य अकॅडमी, पुणे.

MPSC/UPSC

अर्थव्यवस्था (Basic to Advance)

मोफत कार्यशाळा

मार्गदर्शक- धनंजय मते सर

नावनोंदणी सुरू

संपर्क: 8180804706/9765057593

जॉईन करा @MPSCPune

Читать полностью…

MPSC Economics

कागदी परीमाणाकडे

Читать полностью…

MPSC Economics

राष्ट्रीय विकास परिषद

Читать полностью…

MPSC Economics

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी

Читать полностью…

MPSC Economics

इंदिरा आवास योजना

Читать полностью…

MPSC Economics

प्रधान मंञी कौशल्य विकास योजना

Читать полностью…

MPSC Economics

महारत्न दर्जा प्राप्त उद्योग

Читать полностью…

MPSC Economics

Poll प्रश्न उत्तरे

६१६). २. ६२१) २

६१७) .१. ६२२) १

६१८) .२. ६२३) १

६१९) १. ६२४) १

६२०) ३ ६२५) ३

Читать полностью…

MPSC Economics

२०११ च्या गणनेनुसार भारताची साक्षरता

Читать полностью…

MPSC Economics

० ते ६ वयोगटातील भारताचे लिंग गुणोत्तर

Читать полностью…

MPSC Economics

https://youtu.be/wgEXQ-p-f6c

Читать полностью…

MPSC Economics

औद्योगिक क्षेत्राचा वार्षिक सरासरी वृद्धी दर

Читать полностью…

MPSC Economics

औद्योगिक क्षेत्राचा वार्षिक वृद्धी दर

Читать полностью…

MPSC Economics

औद्योगिक क्षेत्राचा वार्षिक सरासरी वृद्धी दर

Читать полностью…

MPSC Economics

दुसरी पंचवार्षिक योजना

Читать полностью…

MPSC Economics

चांदी ते कागदी चलन

Читать полностью…

MPSC Economics

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन अभियान

Читать полностью…

MPSC Economics

वीस कलमी कार्यक्रम

Читать полностью…

MPSC Economics

महारत्न दर्जा प्राप्त उद्योग

Читать полностью…

MPSC Economics

भारत निर्माण योजना

Читать полностью…

MPSC Economics

भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळ

Читать полностью…

MPSC Economics

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

Читать полностью…

MPSC Economics

एकूण लोकसंख्येपैकी सर्वात कमी लोकसंख्येची राज्ये \ कें . प्र .

Читать полностью…

MPSC Economics

२०११ च्या गणनेनुसार भारताचे लिंग गुणोत्तर

Читать полностью…

MPSC Economics

स्व. गोपीनाथ मुंढे शेतकरी अपघात विमा

Читать полностью…

MPSC Economics

पुरूषांचे तसेच स्ञियांची सर्वाधिक संख्या उत्तरप्रदेश

Читать полностью…

MPSC Economics

एकूण लोकसंख्येतील सर्वाधिक लोकसंख्येची राज्य

Читать полностью…

MPSC Economics

औद्योगिक क्षेञाचा वार्षिक सरासरी वृद्धी दर

Читать полностью…

MPSC Economics

औद्योगिक क्षेत्राचा वार्षिक सरासरी वृद्धी दर

Читать полностью…

MPSC Economics

Poll प्रश्न उत्तरे
606) 1

607) 3

608)1

609) 2

610) 2

611) 1

612) 1

613) 2

614) 3

615) 2

Читать полностью…
Subscribe to a channel