lahzehal | Unsorted

Telegram-канал lahzehal - لحظه حال

7991

Subscribe to a channel

لحظه حال

مدیتیشن #هفت_چاکرا


@prem_anannd 🔊

🎧 با هندزفری تجربه نمایید

@LAHZEHAL

Читать полностью…

لحظه حال

لایو در اینستاگرام با آقای مهدی اولیایی

موضوع: #رنجش_و_بخشش

https://instagram.com/mohamad_rostammii

https://instagram.com/mehdi_owliaie


@LAHZEHAL

Читать полностью…

لحظه حال

بهشت آن جاست که هستی واقعی شما شکوفا شود.
جهنم آن جاست که شما خرد و خوار گشته و چیزی دیگر به شما تحمیل شود.

#کتاب_اینک_برکه_ای_کهن

OSHO
@LAHZEHAL

Читать полностью…

لحظه حال

کسي شدن،نوعي بیماري است که روح را مي آزارد.
مهم، درک بودن است، که شروع زندگي است.


📗 #کتاب_عشق_رقص_زندگي

OSHO
@LAHZEHAL

Читать полностью…

لحظه حال

لایو در اینستاگرام با آقای مهدی اولیایی

موضوع: #مراقبه

https://instagram.com/mohamad_rostammii

https://instagram.com/mehdi_owliaie


@LAHZEHAL

Читать полностью…

لحظه حال

از حادثهٔ جهان زاینده مترس

وز هرچه رسد چو نیست پاینده مترس

این یکدم عمر را غنیمت میدان

از رفته میندیش وز آینده مترس

#مولانا

@LAHZEHAL

Читать полностью…

لحظه حال

#الله

@LAHZEHAL

Читать полностью…

لحظه حال

لایو در اینستاگرام با آقای مهدی اولیایی

موضوع: خودشناسی و خداشناسی

https://instagram.com/mohamad_rostammii

https://instagram.com/mehdi_owliaie


@LAHZEHAL

Читать полностью…

لحظه حال

@LAHZEHAL

Читать полностью…

لحظه حال

صفحه زیبا و بینظیر اینستاگرام کانال خودتون (لحظه حال) رو دنبال کنید❤️❤️

👇👇👇👇👇👇
https://instagram.com/mohamad_rostammii

Читать полностью…

لحظه حال

#بایزید_بسطامی

@LAHZEHAL

Читать полностью…

لحظه حال

از تجارب دوستان شرکت کننده در دوره های مراقبه آموزشی 👆

Читать полностью…

لحظه حال

ماهمگی آرزو داریم الوهیت خود را شکوفا کنیم.
اما فراموش کرده‌ایم هربذری برای رشد و نمو نیاز به خاک حاصلخیز دارد.
آن خاک و مکان مناسب در درونمان قرار دارد.

#دبی_فورد

#کتاب_نیمه_تاریک_وجود

@LAHZEHAL

Читать полностью…

لحظه حال

@LAHZEHAL

Читать полностью…

لحظه حال

@LAHZEHAL

https://instagram.com/mohamad_rostammii

Читать полностью…

لحظه حال

@LAHZEHAL

Читать полностью…

لحظه حال

هر کسی را که می‌بخشی ، زخمی از خودت را شفا داده ای...

@LAHZEHAL

Читать полностью…

لحظه حال

صفحه من رو میتونید در اینستاگرام دنبال کنید👇👇👇

https://instagram.com/mohamad_rostammii

Читать полностью…

لحظه حال

@LAHZEHAL

Читать полностью…

لحظه حال

@LAHZEHAL

Читать полностью…

لحظه حال

همین امروز دختری نزد من آمد و از من پرسید، به من بگوآیا واقعا خدایی وجود دارد؟او آماده بود تا بحث كند كه خدا وجود ندارد. به صورتش نگاه كردم، به چشمانش نگاه كردم:او پراز تنش بود، سرشار از جدل بود، مایل بود در این مورد بجنگد. درحقیقت، او در عمق وجودش مایل بود كه خدایی وجود نداشته باشد، زیرا اگر خداوند وجود داشته باشد، تو در مشكل خواهی بود. اگر خدا وجود داشته باشد، تو نمیتوانی همانگونه كه هستی بمانی، آنوقت یک چالش وجودخواهد داشت. خداوند یك چالش است. به این معنی كه تو نمیتوانی ازخودت راضی باشی؛ چیزی والاتر از تو ممكن است. حالتی برتر، یك حالت آگاهی مطلق ممكن است. خداوند یعنی همین.
پس او آماده ی جدل‌كردن بود و او گفت: من خدا را باور ندارم. به او گفتم،اگر خدایی وجود نداشت ، تو چگونه میتوانستی او را باور نداشته باشی؟ و وجود خداوند دراینجا بی ربط است. باور و عدم باور تو، جدل تو موافق یا مخالف او به خودت مربوط است، نه به خداوند. چرا تو علاقه مند هستی؟ اگر خدا وجود نداشته باشد، تو چرا این راه طولانی را سفر كرده ای و چرا نزد من آمده ای تا در مورد چیزی كه وجود ندارد جدل كنی؟خدا را فراموش كن و ببخش. به وطنت بازگرد و وقتت را هدر نده. اگر او وجود ندارد، پس چرا نگرانش هستی؟
چرا می‌كوشی تا اثبات كنی كه او وجود ندارد. این تلاش تو چیزی را در مورد تو نشان میدهد.تو میترسی. اگر خدا وجود داشته باشد، آنوقت یك چالش خواهد بود. ولی اگر خدا وجود نداشته باشد، آنوقت میتوانی هرآنچه هستی باقی بمانی، چالشی در زندگیت وجود نخواهد داشت.كسی كه از چالش، ریسك‌كردن و خطرات بترسد، از تغییردادن خویش و از دگردیسی هراس داشته باشد، همیشه خداوند را انكار خواهدكرد. این انكار، ذهن اوست، این انكار چیزی را در مورد او نشان میدهد، نه درمورد خداوند.
به او گفتم كه خداوند چیزی نیست كه بتوان آن را اثبات یا انكار كرد. خداوند موضوعی نیست كه ما بتوانیم موافق یا مخالف او نظری داشته باشیم. خداوند همان امكان درون تو است.چیزی در بیرون نیست؛یك امكان درونی است.اگر به سمت آن امكان سفر كنی، خداوند واقعی میگردد.
اگر به آن نقطه سفر نكنی، غیرواقعی است. و اگر برعلیه او مباحثه كنی، آنوقت فایده ای در این سفر نیست؛تو همانی كه بودی باقی میمانی. و این یك چرخه ی باطل میگردد.
تو بحث می‌كنی كه خداوند وجود ندارد، و به این دلیل هرگز به آنسو سفر نمی‌كنی،زیرا خداوند یك سفر درونی است، یك مسافرت به درون است. تو هرگز به این سفر نخواهی رفت،زیرا
چگونه به جایی سفر می‌كنی كه وجود ندارد؟پس تو همانی كه بودی باقی میمانی. و وقتی كه همانگونه باقی بمانی، هرگز با خداوند رویارو نمیشوی و دیدار نخواهی كرد.هرگز اورا احساس نخواهی كرد و ارتعاشی از او دریافت نخواهی كرد. آنوقت بیشتر برایت ثابت میشود كه او وجود ندارد.و هرچه بیشتر اثبات شود، دورتر خواهی بود،بیشتر سقوط خواهی كرد،آن فاصله افزونتر
خواهد شد.
پس به آن دختر گفتم كه مسأله این نیست كه آیا خداوند وجود دارد یا نه. مسأله این است كه آیا تو مایلی كه رشد كنی یا نه؟اگر رشد كنی تمامیت رشد تو، همان ارتباط و رویایی و اتصال باخداوند خواهد بود.
سپس لطیفه ای برایش تعریف كردم.
صبح یك روز در اواخر زمستان كه باد سردی میوزید یك حلزون شروع كرد به بالا رفتن از یك درخت گیلاس. گنجشكهایی كه روی درخت بلوط مجاور نشسته بودند شروع به خندیدن كردند، زیرا هنوز فصل گیلاس نرسیده بود و حلزون بیچاره با تلاش فراوان سعی داشت به بالای درخت برسد. آنان بسیار به او خندیدند.
سپس یكی از گنجشكها پایین پرید و به حلزون گفت:عزیزم چه می‌كنی؟هنوز كه گیلاسی روی درخت نیست.ولی حلزون حتی توقف هم نكرد و به بالارفتن از درخت ادامه داد.حلزون بدون اینكه بایستد گفت:ولی وقتی من به آنجا برسم،گیلاسها خواهند بود.برای من مدتی زیاد طول می‌كشد تا به آن بالا برسم و تا آن وقت،گیلاسها خواهند رسید.
خداوند وجود ندارد،ولی وقتی تو برسی، وجود خواهد داشت. خداوند یك رشد است:رشد خودت است. وقتی به نقطه ای برسی كه تماما آگاه باشی، خداوند وجود خواهد داشت.ولی بحث نكن. به جای اینكه انرژی خودت را در مباحثه هدر بدهی،از انرژی خودت برای متحول شدن استفاده كن.و انرژی زیاد نیست. اگر آن را به سمت مباحثات منحرف كنی،میتوانی در جدل‌كردن یك نابغه شوی. ولی آنوقت تو آن انرژی را هدر داده ای؛هزینه اش بسیار گزاف است، زیرا همان انرژی میتواند مراقبه شود. میتوانی یك منطق دان شوی:میتوانی مباحثات منطقی كنی و میتوانی دلایلی بسیار قانع‌كننده پیدا كنی،ولی همانی كه بودی باقی میمانی.آن مباحثات تو را تغییر نخواهند داد.
یك نكته رابه یاد بسپار:هرچیز كه تو را تغییر بدهد خوب است.هرچیزی كه تو را رشد بدهد و آگاهی تو را گسترش و افزایش بدهد خوب است.و هر چیز که تورا ایستا سازد و موقعیت فعلی تورا حفظ کند خوب نیست.

📙 #کتاب_اسرار_علم_مراقبه_جلد۶

Osho
@LAHZEHAL

Читать полностью…

لحظه حال

@LAHZEHAL

هر کودکی مجبور است از دستورات پدرش سرپیچی کند. تا از پدر سرپیچی نکند، بالغ نمی شود.
سرپیچی چیز خاصی نیست، اصیل و طبیعی است.
پدیده ای روانشناختی است.
در برهه ای از زمان ، همه ی کودکان به والدین "نه" می گویند.

اگر نتواند "نه" بگوید، اقتداری نخواهد داشت.
اگر به والدینش نتواند نه بگوید، سراسر
زندگی اش اسارت خواهد بود.
به فردیت دست نخواهد یافت.
آدم و حوا مرتکب هیچ گناهی نشدند، آنها فقط بالغ شدند. "نه" گفتند و سرپیچی کردند.
وقتی فرزندتان پشت دیوارخانه تان، یواشکی سیگار می کشد، زیاد نگران نباشید، او از شما سرپیچی و نافرمانی میکند، همین. و این، بخشی از رشد است. اگر هیچ وقت از شما نافرمانی نکند، نگرانش باشید. پیش روانکاو ببریدش- مشکلی دارد. اگر همیشه مطیع شما باشد، خالی از روح است، طبیعی نیست. آن هنگام که فرزندتان سرپیچی ميکند، خوشحال باشید. خداوند را شاکر باشید که به سمت رشد و فردیت در حال حرکت است. و این حرکت تنها در قبال سرپیچی و عصیان اتفاق می افتد و باعث می شود شخص به فردیتی محکم و استوار دست یابد. اگر والدین خردمند باشند، از نافرمانی فرزندان شاد می شوند.

📕 #کتاب_آرام_باش_بفهم

لحظه حال
Osho
@LAHZEHAL

Читать полностью…

لحظه حال

@LAHZEHAL

وقتی آماده ی زندگی در قلمرو معنوی می شوید، دیگر مجبور نیستید طبق عقاید منسوخ خود زندگی کنید، زیرا با ذهن منطقی یا نظام اعتقادی
یا عواطف انسانی خود روبه رو نیستید که به شما بگوید کجا میتوانید بروید، چه کار میتوانید بکنید، و برای زندگی تان چه چیزی ممکن است. شما با بالاترین حقیقت روبه رو هستید: برای شناخت مسیر خود و گرفتن پاسخ هایتان به خداوند رجوع میکنید. در قلمرو ضمير الهی، نیازی به دانستن ندارید. همین طور نیاز به ندانستن هم ندارید. می توانید فراتر از اعتقادات و دانسته ها و نادانسته ها باشید. میتوانید بگذارید زندگی همانی باشد که هست، و بعد می توانید انتخاب کنید که در سطح بالاتر هوشیاری عمل کنید، جایی که خوبی را حتی در بدی میبینید، جایی که در زخم های خود دانایی را می بینید، جایی که طلا را در تاریکی محیط خود می بینید. می توانم قول بدهم که هیچ صرف وقتی پربارتر از این نیست که به منبع الهی خود می پردازید و به آن توجه می کنید - هر روز از آن طلب راهنمایی و تغذیه و محافظت می کنید.

📙 #کتاب_بیداری_روحانی

#دبی_فورد

@LAHZEHAL

Читать полностью…

لحظه حال

@LAHZEHAL

بارها نفس به خودی خود می افتد چونکه یک بار است. اما شما دوباره آنرا بر میدارید و روی سر میگذارید و حمل میکنید. بارها شکست میخورید، بارها موفق نمیشوید. بارها نفس به خودی خود می افتد اما دوباره شما کوفته و ناکام و شکست خورده، بار را به امیدی به دوش خواهید کشید.
داستانی شنیده ام:
یک روز شیر نزد ببر آمد و گفت:«رئیس این جنگل کسیت؟»
ببر گفت:«البته، ارباب، شما هستید. شما شاه هستید!»
شیر نزد خرس آمد و همان سوال را کرد. خرس گفت:«البته، نیازی به پرسیدن نیست. شما پادشاه همۀ حیوانات هستید. شما رئیس هستید!»
و سپس شیر نزد فیل رفت و همان سوال را پرسید.
فیل شیر را گرفت و حداقل پانزده متر به هوا پرتاب کرد. او روی یک صخره فرود آمد. کوفته و خون آلود و با حالت ضعف برخاست و گفت:«اگر جواب درست را نمی دانی این طرز رفتار نیست!»
این کاری است که شما می کرده اید.
اما شما رها نخواهید کرد. شما نیز خواهید گفت:«اگر جواب درست را نمیدانی، این طرز رفتار نیست! چرا اینقدر خشن؟ میتوانی به سادگی بگویی نمیدانم!»
اگر بتوانی تشخیص دهی که در شکست، همۀ آنچه جامعه به تو داده است، فرو می افتد، آن شکست میتواند شروع عظیمترین موفقیت ممکن در زندگی شود.
به همین دلیل یک انسان فقط در شکست دیندار میشود، اگر بتواند شکست را تشخیص دهد.
هنگامی که موفق هستید، دیندار شدن بسیار دشوار است.
در این صورت لباسها چیز خیلی زیادی به شما میدهند.چرا نگران برهنه شدن باشید؟ در این صورت لباسها یک سرمایه گذاری بسیار خوبند.
اما در شکست، ناگهان از برهنگی ای که در آنجاست، آگاه میشوید.
هیچ چیز نمی تواند آنرا پنهان کند.
شما فقط می توانید خود را فریب دهید.
از شکستهای خود استفاده کنید!
و هنگامی که روی یک صخره فرود آمدید، کوفته و خون آلود، حماقت آن شیر را تکرار نکنید.
تشخیص دهید که در این جهان هیچ موفقیتی وجود ندارد.
نمی تواند وجود داشته باشد چون همه چیز بسیار دروغین است.
و با چهره های دروغین چگونه میتوانید موفق باشید؟حتی ناپلئون شما، اسکندر و چنگیز خان شما همه شکست هستند.
یک مسیح موفق میشود چون در اصالت خودش ایستاده است.
او در طبیعت خودش قرار گرفته است. سعی کنید اینرا درک کنید و نه تنها از طریق درک، بلکه با انداختن قدم به قدم لباسها و پوششها، برهنه شوید تا خالص گردید.
آنگاه سیبی را که آدم و حوا خوردند، دور خواهید انداخت و درب بهشت دوباره گشوده خواهد شد.
مسیحیان می گویند که بشر با آدم و حوا از بهشت رانده شد.
با مسیح درها دوباره باز می شوند.
می توانید وارد شوید. اما این امر فقط با مسیحی شدن اتفاق نخواهد افتاد.
شما باید مسیح را تشخیص دهید.
و این تشخیص فقط وقتی امکان دارد که شما خودتان را به عنوان مسیح تشخیص دهید.
هیچ چیز کمتری جواب نمیدهد.

📘 #کتاب_دانه_خردل

#محبوبترین_انجیل_من

Osho
@LAHZEHAL

Читать полностью…

لحظه حال

@moraagebh

#بخشش

رنجش و تنفر داشتن، قلب را تاریک و ذهن را روشن میکند.
زندگی در نفرت و رنجش عذاب آور است.
تفکر در اینکه در یک اتفاق و رابطه که رنجشي بوجود آمده، طرف دیگر مقصر است و کاملا حق بامن است،آن رنجش را گسترده تر میکند.
حال فرض بر آنکه کاملا حق با من باشد و دیگری مقصر است،با این وجود ایا نباید دید که نتیجه و پیامد رنجش و تنفر برای من چیست؟
آیا با وجود اینکه حق با من است با رنجش من میتوانم احساس خوبی را داشته باشم؟
مسلما که خیر ،با وجود رنجش نه تنها احساس خوبی نداریم بلکه روح ما آسیب مي بیند و جسممان بشدت تحت تاثیر قرار میگیرد.
رنجش #سم است و جسم را بشدت بیمار میکند.
اما اگر ما به هر دليلي که رنجش گرفته ایم از دیگران ، آیا نباید آنها را ببخشیم؟
براستی من کيستم که نبخشم و تا چه اندازه باید ضعیف ،خودخواه و حقیر باشم که دیگری را نبخشم.

دوست من حتی اگر حق با تو است و رنجیده شده ای فقط ببخش و رها کن.
ما در بخشیدن دیگران ابتدا زاویه دیدمان نسبت به دیگران را تغییر میدهیم، اینکه آنها هم انسان هستند و اشتباه میکنند و به این درک می رسیم که ما در واقع خودمان را از یک رنج بخشیده و رها میکنیم.

آری دوست من، با بخشش دیگران، ما نیز بخشیده میشویم .
بخشش ، عشق است.
از خودگذشتگي ، عشق است.
انسانهای قوی می بخشند، اما انسانهای ضعیف انتقام میگیرند، حال آنکه حتی با انتقام به هر صورتی هم که شده، باز رنجش از بین نمیرود، که بیشتر هم میشود.
تنها راه رهایی از دام رنجش و نفرت #بخشش است.
با بخشش روح بزرگ میشود و انسان با از خودگذشتگي به درک والای معرفت و انسانیت نائل میشود.

✍ پرم آناند

✅ برای شرکت و ثبت نام در دوره هاي غیر حضوری مراقبه آموزشی، توسط فایل های صوتی مرحله به مرحله، به آدرس زیر رجوع کنید

👇👇👇👇
/channel/prem_anannd

@moraagebh

Читать полностью…

لحظه حال

@LAHZEHAL

هستی دوست دار همه است.هستی نسبت به ما بی تفاوت نیست،اما بظاهر بی تفاوت می نماید، به این دلیل که ما بی تفاوتیم. هستی فقط منعکس کننده است. هستی آینه است،خود ما را باز می تاباند.
اگر به او فریاد کنیم به ما فریاد میکند، اگر برایش سرود سردهیم، سرود به ما باز میگردد. هر آنچه ما انجام می دهیم به هزاران طریق باز میگردد. زیرا که از ابعاد بی شمار به ما باز میگردد, از تمامی جنبه ها و زوایای هستی.
هستی به ظاهر بی تفاوت به نظر میرسد چون که عشق در ما نیست. همین که شما شروع کنید به دوست داشتن همه چیز.... رودخانه_کوه_ستاره_مردم_جانوران؛ همين که شروع کنید عاشقانه با زندگی درگیر شدن و درآمیختن، همین که به گرمی با هستی برخورد کنید، هستی هم به گرمی با شما برخورد میکند. از همان دستی که دادی باز می گیری.

📕 #کتاب_زندگی_به_روایت_بودا


osho
@LAHZEHAL

Читать полностью…

لحظه حال

@moraagebh

مراقبه ، تجلی خویش در سکوت است.
سکوتی که عاری و خالی از تمام اطلاعات، داده ها و دانش هاست.
سکوتی که خالی از تمام انباشته هایی است که انسان را گرانبار کرده است.
مراقبه ، عمیق تر شد در باطن است.
مراقبه، هارمونی و هماهنگی عمیق با هستی و کائنات است.
مدیتیشن تجربه سکوت در ورای ذهن است، سکوتی که حاصل از پیوستن به کل است.

رفتن از همه چیز بسوی هیچ چیز.
اما آن هیچ، وسعتی به دنیای لایتناهی درون است.
تا قبل از چنین تجربه ای، شخص بسیار در ذهن خود محدود و فقیر است و این محدویت را باور دارد و از این احساس محدودیت است که میل به آرزو و چیزی شدن دارد. محدویت ایجاد آرزو و خواهش میکند زیرا شخص وسعت خویش و غنای خویش را تجربه نکرده است.

مراقبه وانهادن ذهن و تمام محدودیت هاست، و در ورای ذهن است که بی آرزویی و بی خواهشی تجربه میشود، چرا که در چنان حالتی شخص،خویش را نامحدود و بیکران در می یابد.

✍ پرم آناند


❌برای شرکت و ثبت نام در دوره هاي غیر حضوری مراقبه اموزشی، توسط فایل های صوتی مرحله به مرحله، به آدرس زیر رجوع کنید
👇👇👇👇
/channel/prem_anannd

Читать полностью…

لحظه حال

@LAHZEHAL

Читать полностью…

لحظه حال

هله پیوسته سرت سبز و لبت خندان باد

هله پیوسته دل عشق ز تو شادان باد

غم پرستی که تو را بیند و شادی نکند

همه سرزیر و سیه کاسه و سرگردان باد#مولانا


@LAHZEHAL

Читать полностью…

لحظه حال

https://instagram.com/mohamad_rostammii

Читать полностью…
Subscribe to a channel