ideapark | Unsorted

Telegram-канал ideapark - ایده پارک

272

اطلاع رسانی در خصوص رویدادها، جشنواره ها، کارگاه ها، دوره های آموزشی و نشست های پارک علم و فناوری همدان. ایده پارک رویدادی است که افراد توانمندی خود را در ایده پردازی، بیان ایده و انتقال آن به دیگران درمحیطی دوستانه محک میزنند

Subscribe to a channel
Subscribe to a channel