ghahremanedaroon | Unsorted

Telegram-канал ghahremanedaroon - کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

1278

اینستاگرام https://www.instagram.com/ghahremanedaroon.ir سایت ghahremanedaroon.ir ارتباط با ادمین @yasspah

Subscribe to a channel

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )


وانمود کردن هر خصوصیت و بالیدن به آن، اعتراف به این است که آدمی واجد آن خصوصیت نیست، چه جرئت باشد، چه فضل و دانش، چه توانایی ذهنی یا شوخ طبعی، یا اقبال نزد زنان، یا ثروت، یا اصل و نسب اشرافی، یا هر چیز دیگر که بتواند خود را با آن بزرگ جلوه دهد.‌
در این صورت می‌توان نتیجه گرفت که درست در همان زمینه ضعف دارد : زیرا اگر کسی خصوصیتی را در حد کمال داشته باشد، به فکرش خطور نمی‌کند که آن خصوصیت را به معرض نمایش بگذارد، بلکه از وجود آن به قدر کافی خرسند است. ‌
این معنا با این ضرب المثل اسپانیایی نیز گفته می شود که: «نعلی که لق می خورد، یک میخ کم دارد».

#آرتور_شوپنهاور
#در_باب_حکمت_زندگی

@ghahremanedaroon

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

هنگامی که به طور کامل حضور دارید، اگر افرادی که در اطراف‌تان هستند رفتاری ناآگاهانه از خود نشان دهند، دیگر نیازی نمی‌بینید که واکنش نشان دهید و در نتیجه آن رفتار را حقیقی نمی‌انگارید.

آرامش شماچنان گسترده و عمیق است که ناآرامی‌ها را در خود حل می‌کند؛ گویی هیچگاه وجود نداشته‌اند. این حالت حلقه‌ی كارما کنش و واکنش را از بین می‌برد.

در این صورت حیوانات، درختان و گل‌ها آرامش شما را احساس می‌کنند و به آن پاسخ می‌دهند.

شما از طریق "بودن"، از طریق نمایش آرامشِ خدا، آموزش می‌دهید. شما "نور جهان" که ناشی از آگاهی ناب است، می‌شوید؛ و به این ترتیب به رنج‌های علت و معلولی پایان می‌دهید. شما ناآگاهی را از جهان می‌زدائید.

#اکهارت_تله

@ghahremanedaroon

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

همیشه به خاطر داشته باش که استاد واقعی در قلب تو است. آموزگار واقعی در درون تو است.
شخصی که برای سال‌های زیادی به درون رفته باشد، در درون ساکت شده باشد، به همان سکوتی که در جهان بیرون است جلب خواهد شد.

به‌عبارتی دیگر، آن‌ها به مکانی خواهند رسید که در موافقت با درون است. وقتی که درجه‌ای از شناخت معنوی را، حقیقت را، تجلی واقعیت درون را به دست آورده باشی، با عارف یا آموزگار در جهان بیرون نیز دیدار خواهی کرد. او همان یک تفاوت است. هیچ تفاوت دیگری، هرچه که می‌خواهد باشد وجود ندارد. اما کسانی از شما که برای خرید آموزگاران، برای خرید استادان معنوی، آن‌هایی که برای خرید زندگی معنوی می‌روند، همیشه ناامید خواهند بود، چرا که به هر کجا که می‌روی خطایی را خواهی یافت. و از دوباره، خطایی را که پیدا می‌کنی، در درون خود تو نیز هست. همه چیز در بطن وجودی خویشتن است. تو همه پاسخ‌ها را به دست آورده‌ای. برای پاسخ‌ها به من نگاه نکن. خود تو همه پاسخ‌ها را به دست آورده‌ای، آن‌ها در درون تو هستند. من فقط اینجا هستم تو را آگاه کنم که تو آزاد و رهایی یافته هستی. این همه آن چیزی است که من انجام می‌دهم.

من اینجا هستم تا به تو بگویم که به هیچ چیزی نیاز نداری. برای هر آنچه که جستجو می‌کنی، تو همواره هستی، تو همواره داری. تو آن هستی .

#رابرت_آدامز

@ghahremanedaroon

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

برای اینکه بدانید چه هستید ابتدا باید
ارزیابی کنید تا بدانید چه نیستید.
آنچه را که نیستید کشف کنید: جسم، احساسات، افکار، زمان، فضا، این و آن، هیچ چیزی چه عینی و چه انتزاعی، که بتوانید آن
را با حواس پنجگانه‌ی خود درک کنید، آن نیستید.
همین عمل ادراک نشان میدهد که شما آنچه که درک می‌کنید، نیستید.
هر چقدر شفاف‌تر این مسئله را درک کنید که در سطح ذهنی فقط می‌توانید با عبارات منفی توصیف شوید، زودتر به پایان جستجوی خود خواهید رسید و به این واقعیت می‌رسید که شما موجودی بیکران
و نامحدود هستید.

#نیسارگاداتا_ماهاراج

@ghahremanedaroon

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

پذیرش کل زندگی به معنی: 
تعادل و میانه روی است.

اگر نتوانید همه زندگی را با همه‌ی خوب و بد آن بپذیرید، بدانید که در جهت افراط به یکی از جنبه‌های آن پرداخته‌اید.


#اُشو

@ghahremanedaroon

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

کمبل : شوپنهاور در رساله زیبایی این پرسش را پیش می کشد که چگونه یک انسان می تواند چنان در خسران و درد انسانی دیگری سهیم شود ، که بدون تأمل و خودانگیخته زندگی خود را وقف دیگری نماید؟ چگونه میشود که آنچه ما آن را معمولاً نخستین قانون طبیعت و صیانت نفس میدانیم به یکباره ناپدید میشود؟

پاسخ شوپنهاور آن است که این بحران روانشناختی نشان دهنده بروز ناگهانی نوعی درک ماوراء طبیعی است ، که به موجب آن شما و دیگری یکی هستید ، دو وجه از یک زندگی هستید و جدایی ظاهری شما چیزی جز شیوه تجربه صورتهای گوناگون در شرایط زمان و مکان نیست. واقعیت حقیقی ما یگانگی و وحدت مان با تمامی زندگی است. این مطلب حقیقتی ماوراء طبیعی است که ممکن است به ناگهان و در شرایط بحرانی درک شود زیرا به گفته شوپنهاور، این حقیقت زندگی شما است.

#قدرت_اسطوره
#جوزف_کمبل

@ghahremanedaroon

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

برای ساختن فرزندان باید اول خویشتن را بسازی. در غیر این صورت فرزندان را برای نیازهای حیوانی، فرار از تنهایی یا پر کردن چاله‌های وجودت پدید آورده‌ای. وظیفه‌ی تو، تنها ساختن خودی دیگر نیست، بلکه چیزی برتر است، چیزی همانند آفریدنِ یک آفریننده.

#اروین_یالوم


@ghahremanedaroon

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

درد نتیجه مقاومت ما در برابر چیزی است که در زمان حال جریان دارد.

این مقاومت در سطح فکر به شکل قضاوت و در سطح احساس نیز نوعی حس منفی می‌باشد. شدت درد و رنج شما نیز به میزان مقاومت شما به آن لحظه وابسته است و خود این امر نیز بستگی به این دارد که شما تا چه حد اسیر ذهنیت‌تان هستید. عدم مقاومت در زندگی همان وضعیت آرامش، راحتی، روشنی و سعادت است. پذیرش و تسلیم کردن خود به آنچه که در لحظه حال در جریان است، بی آنکه در مورد آن وضعیت قضاوت و مقاومتی بکنیم، ما را در لحظه حال قرار می‌دهد و در این حالت(بی زمانی ناشی از بودن در لحظه حال) هیچ رنج و احساس منفی‌ای قدرت بقا نخواهد داشت. ذهن نسبت به زمان حال از خود مقاومت نشان می‌دهد زیرا که بدون زمان قدرت و کنترل خود را بر ما از دست می‌دهد. بدون گذشته و آینده زمانی وجود ندارد و ذهن نیز بدون زمان وجود ندارد.
اگر می‌خواهید از رنج رهایی یابید پس دست از مقاومت کردن و پرسه زدن در گذشته و آینده بردارید و در زمان حال زندگی کنید.

#اكهارت_تله

@ghahremanedaroon

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

هستند کسانی که از آنچه دارند با شادی می‌دهند، و پاداشِ آن‌ها همان شادی‌ست.
و هستند کسانی که با درد می‌دهند، و آن درد تعمیدِ آن‌هاست.
و هستند کسانی که می‌دهند و از دَهش دردی نمی‌کشند، حتی شادی هم نمی‌خواهند و نظری به ثواب هم ندارند؛
این‌ها چنان می‌بخشند که در دره‌های دوردست، بته‌ای عطر خود را در فضا می‌پراکند.
با دستِ این کسان است که خداوند سخن می‌گوید، و از پسِ چشمِ این کسان است که او به زمین لبخند میزند.

📚 #پیامبر_و_دیوانه
✍🏻 #جبران_خلیل_جبران

@ghahremanedaroon

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

از روزی که فهميدم نیازی به خوشبختی ندارم، خوشبختی در وجودم آشیان کرد.
آری، از همان روز که به خود قبولاندم که برای خوشبخت بودن به هیچ چیز نیاز ندارم.


#مائده‌ی‌های‌زمینی
#آندره_ژید 

@ghahremanedaroon

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

«مسائل قدیمی را از ذهن خود پاک کنید، اسم تمامی افرادی را که از آنها دلگیر و عصبانی هستید بنویسید و برای هر کدام یک نامه با عنوان بخشش تهیه کنید و پیش خودتان نگه دارید. هربار باز خواستید یادشان بیفتید به این فکر کنید که انها الان دارند زندگی خودشان را میکنند و عصبانیت شما فقط روح شما را آزرده و کدر میکند. مشغول بودن به اتفاقات گذشته فقط توان و نیرو را هدر می دهد. دیگران را همان طور که هستند بپذیرید و سعی نکنید آنها را تغییر دهید. هر اتفاقی بود تمام شد رفت، ذهنتان را با اینهمه انرژی منفی پر نکنید. قلب‌تان را سبک کنید و به روزهای خوبِ آینده فکر کنید.»

چهار اثر فلورانس اسکاول شین

@ghahremanedaroon

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

سوگ هیچ ایرادی ندارد. سوگ‌‌ امتداد طبیعیِ عشق است، پاسخی سالم و عاقلانه به فقدان. اینکه سوگ حس بدی به همراه دارد باعث نمی‌شود بد باشد. اینکه شما احساس می‌کنید دیوانه شده‌اید دلیل نمی‌شود دیوانه باشید.

#مگان‌_دیواین

@ghahremanedaroon

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

بیشتر ما با این ندا بزرگ شدیم :‌
دوستت دارم اگر ...
دوستت دارم اگر ...

دوستت دارم اگر نمره کارنامه‌ات خوب باشد
دوستت دارم اگر دبیرستانت را تمام کنی
اوه ، چقدر دوست دارم مردم بگویند پسرش دکتر شده

و بدین ترتیب ما عملاً به تدریج باورمان می‌شود که می‌توانیم با رفتار خوب محبت بخریم ، یا جایزه بگیریم
یا هر چیز دیگری را به‌دست آوریم.

بعد هم با کسی ازدواج می‌کنیم که می‌گوید : «دوستت دارم اگر فلان چیز را برایم بخری!»
اگر ما بتوانیم کودکان خود و نسل آینده را با محبت بدون قید و شرط و با انضباطی محکم و یکنواخت و بدون تنبیه بزرگ کنیم ، این کودکان هرگز از زندگی یا مرگ نخواهند ترسید و دیگر لازم نیست بنشینیم کتاب‌هایی درباره مرگ و مردن بنویسیم!

#هریس

@ghahremanedaroon

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

پذیرش بی‌چون‌وچرای درستی و حقانیت «جلو زدن» در فرهنگ ما ریشه دوانده است. چندی‌پیش برای تعطیلات، به ساحل کارائیب رفته بودم. در حین مطالعه، گاهی نگاهم‌ به میخانه‌دار می‌افتاد که با حالی نزار و وارفته به دریا خیره شده بود. پیش خود گفتم درست مثل مارمولکی‌ در حال‌ آفتاب گرفتن است. مقایسه‌ای که میان او و خودم انجام دادم، باعث شد احساس خوبی نسبت به خودم پیدا کنم. او بیکار بود و در واقع فقط وقت تلف می‌کرد؛ در صورتی‌که من داشتم یک‌کار مفید انجام می‌دادم. مطالعه می‌کردم و چیز یاد می‌گرفتم. خلاصه اینکه داشتم جلو می‌زدم. همه‌چیز به خوبی می‌گذشت تا اینکه بچه‌جنی درونی این سوال وحشتناک را مطرح کرد: «داری از چی جلو می‌زنی؟ چطور؟ و (از همه بدتر) چرا؟!»

این سوالات، عمیقا نگران‌کننده و دلهره‌آور بود و هنوز هم هست. آنچه از آن تعطیلات با خود به خانه آوردم، این فکر فوق‌العاده نیرومند بود که چگونه دارم خودم را با هذیانی مرگ‌شکنانه و با پرتاب مداوم خود به آینده تسکین می‌دهم. من آن‌طور که یک مارمولک وجود دارد، وجود ندارم؛ ترکیب می‌شوم، تبدیل می‌شوم و دائم در گذارم.

روان‌درمانی اگزیستانسیال
#اروین_دی_یالوم

@ghahremanedaroon

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

باور عمومی ای وجود دارد مبنی بر اینکه بخشی از نقش پدر کمک به کودک برای جدا شدن از مادر است. در حالی که پدر نمایندۀ دنیای فراتر از مادر و پلی به سوی دنیای بزرگتر است. مادر نماینده آشیانه و ارتباط ابتدایی ادغام شده ای است که کودک در آن هنوز خودش را جدای از مادر نمی داند. چه رابطه با مادر برای کودک رضایت بخش باشد چه نباشد وقتی که مادر تنها والد است، خارج شدن از مدار او برای کودک سخت تر می‌شود.

#مادری_که_کم_داشتم
#جاسمین_لی_کوری

@ghahremanedaroon

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

معمولاً بزرگ سالانی که دچار کمبود مادری هستند هیچ چیزی از نزدیکی و صمیمیت با مادرانشان در دوران کودکی به یاد نمی آورند. هیچ خاطره ای از بغل شدن، نگاه عاشقانه مادر یا تماس عاطفی با او در لحظات مهم زندگی ندارند. تماس عاطفی یعنی دیگران تجربه شما را طوری لمس کنند که شما بفهمید آن را به خوبی متوجه شده اند. آن ها می دانند که چه بر شما گذشته و این تجربه چه معنایی برای شما دارد. در کل ما این موضوع را از طریق پاسخ هایی میفهمیم که نشان دهندۀ همدلی با ما یا بازتاب احساس ماست. امکان ندارد که دیگران دقیقاً تجربه ما را بفهمند ولی از آنها می خواهیم که حداقل تلاشی کنند از آنها می خواهیم که به تجربه ما اهمیت دهند. وقتی به ما بی اعتنایی شود با جدی گرفته نشویم با احساس واقعی مان برایمان منعکس نشود احساس انزوا و تنهایی میکنیم.

#مادری_که_کم_داشتم
#جاسمین_لی_کوری


@ghahremanedaroon

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

حتی وقتی در کنارِ دیگرانیم ، تنهاییم !

تنها با جسم و روحِ خود ، تنها با ترس های خود !

تنها با فراخوانِ منحصر به فردِ خود برای قدم برداشتن در مسیر زندگیمان !

فرار از تنهایی می‌تواند به شکل فرارِ ما از خودمان دیده شود ، فرار از مکانی که زمانی در آن به نبضِ هستی متصل بودیم !

#جیمز_هالیس

@ghahremanedaroon

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

آنچه از فنِ تبلیغات می‌آموزیم این است که هر موضوعی را می‌توان به اکثریت مردم قبولاند به‌شرطی که چندین بار به نحوی تکرارش کنیم که در حافظه آنان حک شود. ما غالب چیزها را باور داریم فقط به این علّت که چندین‌بار با لحن تائیدآمیزی درباره آن‌ها شنیده‌ایم؛ حتی به خاطر نمی‌آوریم که کجا و چرا موردِ تائید واقع شده‌اند. از این روست که نمی‌توانیم به نقدِ آن‌ها بپردازیم، حتّی وقتی که هیچ پشتوانه منطقی مؤید آن‌ها نبوده و تائیدشان از طرف اشخاص ذی‌نفع ابراز شده باشد.

#برتراند_راسل


@ghahremanedaroon

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

به نظرم بزرگ‌ترین گامی که بشریت می‌تواند در راه سعادت خود بردارد، در بهبود مسئله‌ی تعلیم و تربیت خواهد بود. باید افراد را طوری تربیت کرد که ایده‌ی انسان‌دوستی با روح آن‌ها عجین گردد، به‌ گونه‌ای که تمامی بشریت را یک خانواده با منافع مشترک بدانند.
تعلیم و تربیت باید در مسیری انجام گیرد که افراد بفهمند دوست داشتن دیگران نه تنها یک وظیفه‌ی اخلاقی است، بلکه خود مدبرانه‌ترین سیاستی است که انسان می‌تواند برای تامین سعادت خود به کار گیرد.

جهانی که من می‌شناسم
#برتراند_راسل

@ghahremanedaroon

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

از نظر و دیدگاه روانکاوی، روان هر فردی مرکز کشاکش و مبارزه میان دو انگیزش با شور و غریزه مرگ و زندگی است، دو غریزه‌ای که در مقابل سنجش جنبه‌ای متضاد دارند یکی مثبت است دیگری منفی یکی سازنده، یکی ویران کننده این دو همیشه در ستیزه و جدالند. غلبه هر کدام بر دیگری است که موجد شخصیت فرد میگردد.


#زیگموند_فروید

@ghahremanedaroon

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

عشق والدین به فرزندانشان و همه ی آنچه به توجه و محبت پدرومادرها نسبت می دهیم در اصل تلاشی است برای به دست آوردن نارسیسیسم (خودشیفتگی) از دست رفته خودشان که به این ترتیب مجددا زنده و متولد می‌شود؛ لذا چشم پوشی خاص آنان در خصوص اعمال و کردار فرزندانشان توجیه پذیر و علاقه والدین به کسب کمالات توسط فرزندان [ بالاخص آن چیزهایی که خودشان از آن بازماندند ] تمدید آرزوهای درونی خودشان است.

#زیگموند_فروید

@ghahremanedaroon

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

در طول سفر زندگی، دانستن این که چه مسیری را برگزینیم یا چه چیزی در پیش داریم برای ما انسانها چندان آسان نیست . ما فانوس دریایی نداریم که از روابط ناپایدار دور نگهمان دارد . دیده بانی بر عرشه یا راداری روی برج نداریم تا مواظب تهدیدهای مخفی‌ای باشند که ممکن است برنامه‌های شغلی‌مان را غرق کنند. به جای اینها ما هیجانهایمان را داریم - احساساتی مانند ترس، اضطراب، شادی و شعف ـ سیستمی عصبی شیمیایی که برای کمک به ما در هدایت جریان‌های پیچیده زندگی تکامل یافته است.

هیجانها ـ از خشم مهارنشدنی گرفته تا عشق خام - واکنشهای فیزیکی فوری بدن به نشانه های مهم دنیای خارج‌اند. وقتی حواسمان اطلاعاتی دریافت می‌کنند - نشانه‌هایی از خطر ، علاقه رؤیایی ، پذیرفته شدن یا طرد شدن از طرف همسالان - بدن ما خودش را با این پیامهای ورودی تطبیق می‌دهد؛ قلبمان تندتر یا کندتر می زند عضلاتمان منقبض یا منبسط میشوند تمرکز ذهنی ما به آن تهدید معطوف می‌شود یا در گرمای ارتباطی مطمئن آرام می‌گیرد.

این واکنشهای "نمودیافته" جسمانی وضعیت درونی و رفتار ظاهری ما را با شرایط موجود هماهنگ می‌کنند و نه تنها کمکمان می‌کنند زنده بمانیم ، بلکه سبب رشد و پیشرفت ما می‌شوند. مانند فانوس دریایی ، سیستم طبیعی هدایتگر ما که طی میلیونها سال آزمایش و خطای تدریجی تکامل یافته است وقتی درصدد مبارزه با آن نباشیم ، بسیار مفیدتر است.

#سوزان_دیوید
#انعطاف_پذیری_هیجانی

@ghahremanedaroon

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

به جاى كوشش براى نمردن بايد زنده ماندن را آموخت. زندگى كردن فقط نفس كشيدن نيست، زندگى يعنى فعاليت...
آن كس كه بيشتر عمر كرده است آن نيست كه سال زيادترى داشته باشد، بلكه كسى است كه طعم زندگى را بهتر چشيده است...
فلانى در صدسالگى زير خاك رفته است ولى از روز تولد مرده بوده است!

#ژان_ژاک_روسو
#اميل

@ghahremanedaroon

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

ما شریکِ عاطفی خود را به همان شیو‌ه‌ای که خودمان را درک می‌کنیم یا به همان شیوه‌ای که می‌خواهیم درک شویم ، درک می‌کنیم . آنچه در خودمان درک نمی‌کنیم در دیگری هم درک نخواهیم کرد .

#کارل_گوستاو_یونگ

@ghahremanedaroon

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

یادگیری دیدن و پذیرش کامل خود ، با همه کاستی‌ها، به یادآوری چیزی کمک می کند که در همه ی قهرمانان محبوب ما وجود دارد : آنها اصلا کامل و بی نقص نیستند. بی نقص بودن یک بعدی ، غیر واقعی و خسته کننده است. به همین دلیل است که جذابترین قهرمانها نقص‌ها یا جنبه‌هایی تاریک دارند و جذاب ترین تبهکارها آن‌قدر انسانیت دارند که ما دست کم تا حدی با آنها همذات پنداری کنیم.

فیلم لذت بخش فیلمی است که در آن جنبه های پیچیده مثبت و منفی قهرمان و تبهکار حل وفصل می‌شوند.

در زندگی واقعی ، موفقیتهای ما ناشی از این است که چقدر خوب می‌توانیم با نقص‌ها و جنبه‌های تاریکمان زندگی کنیم و از آنها یاد بگیریم و راه رسیدن به چنین نتیجه و چنین یادگیری‌ای با رویارویی آغاز می‌شود.

#انعطاف_پذیری_هیجانی
#سوزان_دیوید

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

به‌ طور کلی نود درصد سعادت ما فقط مبتنی بر سلامت ماست. همه‌ چیز در صورت وجود سلامت مایهٔ لذت می‌گردد؛ برعکس ، بدون سلامت ، هیچ موهبت بیرونی نیست که لذت ‌بخش باشد و حتی موهبت ‌های ذاتی دیگر ، خصوصیات ذهنی و خُلق و مزاج در اثر رنجوری کاهش می ‌یابند وبسیار ضعیف می ‌شوند ...

پس بی‌دلیل نیست که به‌هنگام دیدن یکدیگر نخست جویای سلامت هم می‌شویم و برای یکدیگر آرزوی سلامت می‌کنیم، زیرا سلامت، برای سعادت انسان از هرچیز دیگر اساسی‌تر است.

✍ #آرتور_شوپنهاور
📚 #در_باب_حکمت_زندگی


@ghahremanedaroon

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

والدین با کودکان رفتار برابر ندارند. شاید در ابتدا میل شدیدی به رفتار برابر با کودکان داشته باشیم و از آن دفاع کنیم ولی این مسئله ظریف تر از این هاست. بله والدین نباید زندگی را برای یک بچه سخت تر از دیگری کنند و نباید عزیز پروری کنند اما باید نشان دهند که متوجه نیازها و تواناییهای متفاوت کودکان هستند و مطابق همین تفاوتها پاسخ دهند. وقتی مثلا لباسهای مشابهی به خواهر و برادرها می پوشانند برای فعالیتهای مشابهی ثبت نامشان میکنند یا اسباب بازیهای دقیقاً مشابهی به آنها می دهند فردیت آنها سرکوب می شود با هیچ وقت امکان رشد کردن پیدا نمی کند.

#مادری_که_کم_داشتم
#جاسمین_لی_کوری

@ghahremanedaroon

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

آيا با مردمِ هميشه شاكى برخورد داشته ايد؟ سوپ‌شان زيادى داغ است، رختخواب‌شان زيادى سرد! تعطيلات‌شان زيادى كوتاه است، دستمزدشان بسيار كم! در كنار هم در يک ضيافت باشكوه شركت مى كنيد و در حالى كه شما از هر لقمۀ غذا لذت مى بريد، آنها براى هر نوع آن ايرادى مى‌تراشند. اين مردم قدر لحظات خوب زندگى را نمى‌دانند.

بهترين اتفاقات براى كسانى روى مى‌دهد كه هر چيزى را با بهترين ديد مى‌نگرند. با كمى تلاش مى‌توان در هر چيز، حتى ميان وضعيت‌هاى دشوار هم نكات مثبت را يافت.

#جان_ماکسول

@ghahremanedaroon

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

‍ او از غرق شدن می ترسید!
برای همین ، هیچ وقت شنا نمی کرد...
سوار قایق نمی شد...
حمام نمی کرد...
و به آبگیری پا نمی گذاشت!
شب و روز در خانه می نشست،
در را به روی خود قفل می کرد،
به پنجره ها میخ می کوبید،
و از ترس اینکه موجی سر برسد،
مثل بید می لرزید و اشک می ریخت!
عاقبت آن قدر گریه کرد،
که اتاق پر شد از اشک!
و او را درخود، غرق کرد...


#شل_سیلور_استاین

@ghahremanedaroon

Читать полностью…

کیمیای آگاهی ( قهرمان درون )

- در خانه‌ای که آدم‌ها یکدیگر را دوست ندارند، بچه‌ها نمی‌توانند بزرگ شوند، اینطور نیست؟

- نه، نمی‌توانند. شاید قد بکشند، اما بال و پر نخواهند گرفت!


#آنا_گاوالدا

@ghahremanedaroon

Читать полностью…
Subscribe to a channel