darululoom | Unsorted

Telegram-канал darululoom - دارالعلوم

212

دارالعلوم منبع خیر ونیکی برای عموم مسلمین ┏━━✨✨✨✨✨✨━━┓ ❤ @darululoom ❤ ┗━━✨✨✨✨✨✨━━┛ . . . .

Subscribe to a channel

دارالعلوم

#تلاوت
🆔 @darululoom

Читать полностью…

دارالعلوم

#تلاوت
🆔 @darululoom

Читать полностью…

دارالعلوم

#تلاوت
🆔 @darululoom

Читать полностью…

دارالعلوم

#تلاوت
🆔 @darululoom

Читать полностью…

دارالعلوم

یاد آوری .... 🌹


👌فردا #دوشنبه است#......✅


💠 ما احیاگرانِ سنت رسول الله ﴿ صل الله علیه و سلم ﴾
،دوشنبه ها و پنج شنبه های هر هفته را روزه میگیریم ،،، ⚜


👈از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، که رسول الله صلی علیه و آله و سلم فرمودند:
اعمال هر شخصی روز دوشنبه و پنجشنبه عرضه میگردد، پس من دوست دارم موقعی که اعمال عرضه میشود روزه باشیم.
[رواه الترمذی ]


👈رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
بهشت دروازه ای دارد که به آن ریان میگوند، روز قیامت فقط روزه داران از آن دروازه وارد بهشت می شوند.
[ رواه بخاری ]


❣🕊التماس دعای خصوصی
@darululoom

Читать полностью…

دارالعلوم

بسم الله الرحمن الرحیم
📗 #روزی_یک_صفحه_قرآن #صفحه_328


🔺با ربات دیسلایکر از نظم گروهتان آسوده خاطر باشید ( لمس کنید)

Читать полностью…

دارالعلوم

بسم الله الرحمن الرحیم
📗 #روزی_یک_صفحه_قرآن #صفحه_327


🔺با ربات دیسلایکر از نظم گروهتان آسوده خاطر باشید ( لمس کنید)

Читать полностью…

دارالعلوم

بسم الله الرحمن الرحیم
📗 #روزی_یک_صفحه_قرآن #صفحه_326


🔺با ربات دیسلایکر از نظم گروهتان آسوده خاطر باشید ( لمس کنید)

Читать полностью…

دارالعلوم

بسم الله الرحمن الرحیم
📗 #روزی_یک_صفحه_قرآن #صفحه_325


🌸 پنج شنبه است و یادی کنیم از اموات(فاتحه) 🌸

🔺با ربات دیسلایکر از نظم گروهتان آسوده خاطر باشید ( لمس کنید)

Читать полностью…

دارالعلوم

بسم الله الرحمن الرحیم
📗 #روزی_یک_صفحه_قرآن #صفحه_324


🔺با ربات دیسلایکر از نظم گروهتان آسوده خاطر باشید ( لمس کنید)

Читать полностью…

دارالعلوم

بسم الله الرحمن الرحیم
📗 #روزی_یک_صفحه_قرآن #صفحه_323


🔺با ربات دیسلایکر از نظم گروهتان آسوده خاطر باشید ( لمس کنید)

Читать полностью…

دارالعلوم

بسم الله الرحمن الرحیم
📗 #روزی_یک_صفحه_قرآن #صفحه_322


🔺با ربات دیسلایکر از نظم گروهتان آسوده خاطر باشید ( لمس کنید)

Читать полностью…

دارالعلوم

بسم الله الرحمن الرحیم
📗 #روزی_یک_صفحه_قرآن #صفحه_321


🔺با ربات دیسلایکر از نظم گروهتان آسوده خاطر باشید ( لمس کنید)

Читать полностью…

دارالعلوم

بسم الله الرحمن الرحیم
📗 #روزی_یک_صفحه_قرآن #صفحه_320


🔺با ربات دیسلایکر از نظم گروهتان آسوده خاطر باشید ( لمس کنید)

Читать полностью…

دارالعلوم

بسم الله الرحمن الرحیم
📗 #روزی_یک_صفحه_قرآن #صفحه_319


🔺با ربات دیسلایکر از نظم گروهتان آسوده خاطر باشید ( لمس کنید)

Читать полностью…

دارالعلوم

بسم الله الرحمن الرحیم
📗 #روزی_یک_صفحه_قرآن #صفحه_332


🌸 پنج شنبه است و یادی کنیم از اموات(فاتحه) 🌸

🔺با ربات دیسلایکر از نظم گروهتان آسوده خاطر باشید ( لمس کنید)

Читать полностью…

دارالعلوم

بسم الله الرحمن الرحیم
📗 #روزی_یک_صفحه_قرآن #صفحه_331


🔺با ربات دیسلایکر از نظم گروهتان آسوده خاطر باشید ( لمس کنید)

Читать полностью…

دارالعلوم

بسم الله الرحمن الرحیم
📗 #روزی_یک_صفحه_قرآن #صفحه_330


🔺با ربات دیسلایکر از نظم گروهتان آسوده خاطر باشید ( لمس کنید)

Читать полностью…

دارالعلوم

بسم الله الرحمن الرحیم
📗 #روزی_یک_صفحه_قرآن #صفحه_329


🔺با ربات دیسلایکر از نظم گروهتان آسوده خاطر باشید ( لمس کنید)

Читать полностью…

دارالعلوم

#تلاوت
🆔 @darululoom

Читать полностью…

دارالعلوم

#تلاوت
🆔 @darululoom

Читать полностью…

دارالعلوم

#تلاوت
🆔 @darululoom

Читать полностью…

دارالعلوم

#تلاوت
🆔 @darululoom

Читать полностью…

دارالعلوم

#تلاوت
🆔 @darululoom

Читать полностью…

دارالعلوم

#تلاوت
🆔 @darululoom

Читать полностью…

دارالعلوم

#تلاوت
🆔 @darululoom

Читать полностью…

دارالعلوم

#تلاوت
🆔 @darululoom

Читать полностью…

دارالعلوم

#تلاوت
🆔 @darululoom

Читать полностью…

دارالعلوم

#تلاوت
🆔 @darululoom

Читать полностью…

دارالعلوم

#تلاوت
🆔 @darululoom

Читать полностью…
Subscribe to a channel