darik2500 | Unsorted

Telegram-канал darik2500 - داریک darik

182

در اینجا @darik2500 کیلیپ ها و پست های تاریخی و مهم را خواهید دید و در این کانال @IranArianaShahnameh پست های تاریخی و خبرها را ببینید🔥💙🎥

Subscribe to a channel

داریک darik

بازدید از جام شگفت انگیز شاهنشاه خشایارشا هخامنشی در دیرین کده موزه ی ارگ پارسه
@darik2500

با زیرنویس انگلیسی

Читать полностью…

داریک darik

نقشه ی متحرک تغییرات مرزی ایران و عراق در جنگ هشت‌ساله

این ویدئو دگرگونی های روزبه‌روز جنگ را نمایش می‌دهد.
@darik2500

جنگی هماهنگ و برنامه ریزی شده علیه ملت ایران و عراق 👇🎥
/channel/darik2500/6364

Читать полностью…

داریک darik

پیش از حمله افیونی ها اینگونه بودیم

ایرانیان بتحقیق محتاط ترین و استوارکارترین و دوراندیش‌ترین افراد جوامع بشری می‌باشند!
#سفرنامه
#صفویه
مردم مشرق زمین در لباس پوشیدن هرگز از مُد پیروی نمی‌کنند، و بسیار سال می‌گذرد که کمترین تغییر در طرز پوشاک خود نداده‌اند؛ و اگر این گفته راست باشد که یکسان ماندن و عدم تغییر و تبدیل پوشاک در جامعه‌ای نشانگر حزم و احتیاط آن اجتماع است ایرانیان بتحقیق محتاطترین و استوارکارترین و دوراندیش‌ترین افراد جوامع بشری می‌باشند. زیرا هرگز در بند آن نیستند که رنگ یا نوع پارچه یا دوخت را تغییر دهند. من بارها لباسهایی را که از زمان تیموریان در خزانه پادشاه نگهداری شده را دیده‌ام و با نظر تحقیق در آنها نگریسته‌ام، و دریافته‌ام که از آن روزگار تا زمان حاضر تغییر قابل توجّهی در آنها پدید نیامده است، و برش و دوخت آنها همان سان بوده که اکنون معمول است.( ج۲_ص ۷۹۹)
@darik2500
سرچشمه: شاردن، ژان. سفرنامه شاردن. مترجم: اقبال یغمایی. تهران: توس. سال ۱۳۷۵

Читать полностью…

داریک darik

پیش از حمله افیونی ها اینگونه بودیم

ایرانیان بتحقیق محتاط ترین و استوارکارترین و دوراندیش‌ترین افراد جوامع بشری می‌باشند!
#سفرنامه
#صفویه
مردم مشرق زمین در لباس پوشیدن هرگز از مُد پیروی نمی‌کنند، و بسیار سال می‌گذرد که کمترین تغییر در طرز پوشاک خود نداده‌اند؛ و اگر این گفته راست باشد که یکسان ماندن و عدم تغییر و تبدیل پوشاک در جامعه‌ای نشانگر حزم و احتیاط آن اجتماع است ایرانیان بتحقیق محتاطترین و استوارکارترین و دوراندیش‌ترین افراد جوامع بشری می‌باشند. زیرا هرگز در بند آن نیستند که رنگ یا نوع پارچه یا دوخت را تغییر دهند. من بارها لباسهایی را که از زمان تیموریان در خزانه پادشاه نگهداری شده را دیده‌ام و با نظر تحقیق در آنها نگریسته‌ام، و دریافته‌ام که از آن روزگار تا زمان حاضر تغییر قابل توجّهی در آنها پدید نیامده است، و برش و دوخت آنها همان سان بوده که اکنون معمول است.( ج۲_ص ۷۹۹)
@darik2500
سرچشمه: شاردن، ژان. سفرنامه شاردن. مترجم: اقبال یغمایی. تهران: توس. سال ۱۳۷۵

Читать полностью…

داریک darik

آدم میمونه به اینا چی بگه..؟!!!
ناراحتن که چرا علیف نیومده مراسم رییسی !!!
@darik2500

آخه می‌دونی چیه قره باغ ارتساخ باکو خاک اسلام ( یهود ) است دیگه
🎥👇
https://youtu.be/-LLRtiZBiC8?si=SLDb2JbGh1TFyMUv

Читать полностью…

داریک darik

حسن صباح و قیام ضدِ سلجوقی
#سلجوقی

حسن صباح انگیزه‌های دینی_سیاسیِ بسیاری برای شورش در برابرِ سلجوقیان داشت.
در جایگاه یک شیعه‌ی اسماعیلی، او می‌بایست دست به گسترش دادنِ آرمانِ فاطمیان در سرزمین‌های سلجوقی می‌زد و همچنین هم زمان نمی‌توانست سیاست‌های ضدِ شیعیِ سلجوقیان را برتابد کسانی‌که مدافعان و گسترش دهندگان اسلامِ سنّی بودند و سوگند خورده بودند که خلافتِ فاطمیان را ریشه‌کن کنند.

نه چندان آشکار، ولی همان‌ اندازه مهم این‌که شورشِ خوبی آشکارگی و تجلیِ احساساتِ ملی و فرهنگیِ ایرانی در راستای شورش‌های پیشینِ ضدِ عرب و ضدِ عباسی بود که گروه‌های گوناگون موسوم به خرّمی(یا خرم‌دینی)در سرزمین‌های ایران سازمان داده بودند.
به گونه ای دیگر، خیزش حسن فراتر از یک قیامِ سراسر اسماعیلی بود و گرایش پهناوری برای ایرانیان داشت که به راستی علتِ پیروزی و توفیق و نامداری و محبوبیتِ نخستین او در میانِ مردم ایران نیز همین بود.

در نخستین دهه‌های قرنِ پنجم(یازدهم م) دودمان‌های تُرک در جهانِ ایرانی پدیدار شده بود.
جریانِ چیرگی و سلطه‌ی ترکان بر سرزمین‌های ایران که با ماندگاری دودمان های غزنوی و قره‌خانی آغاز شد، در دوران سلجوقی به اوجِ خود رسیده بود و آنها از احیای فرهنگ و احساساتِ ایرانی می‌هراسیدند. این زایش دوباره یک فرهنگِ اسلامیِ به ویژه ایرانی‌مآب بر احساساتِ ایرانیانِ مسلمان شده، استوار بود که بر هویتِ ایرانی و میراثِ فرهنگیِ خود به‌رغمِ قرن‌ها سیطره‌ و‌ دژخویی عرب همچنان آگاهی داشتند.
این روند، که پیشاهنگش صفاریان بودند و سامانیان و آل بوییان پاسداریش کردند، در دوران سلجوقیان استوار شده بود و با اسلام آوردنِ ایرانیان نیز سرانجام سروسامان یافت.
حتی نظام‌الملک، وزیرِ توانمند و دانشورِ سلطان‌های سلجوقی، آلپ ارسلان(۴۵۵_۴۶۵\۱۰۶۳_۱۰۷۳)
و پسرش ملکشاه(۴۶۵_۴۸۵\۱۰۷۳_۱۰۹۲)، سیاست‌نامه‌ی خود را برای ملکشاه به فارسی نوشت.
@darik2500
تُرکانِ سلجوقی در ایران اجنبی بودند و طبقاتِ اجتماعیِ چندگانه از حکومت‌شان به‌شدت بیزار بودند.
احساساتِ ضدِ سلجوقی با هرج و مرج و غارت که سربازانِ لگام گسیخته‌ی تُرک در شهرها به راه می‌انداختند و سیلِ دمادمِ تُرکان که با شنیدنِ پیروزی‌های سلجوقیان گروه گروه از آسیای مرکزی وارد می‌شدند، شدتِ بیشتری می‌گرفت.
خودِ حسن صباح از تُرکان و چیرگیشان بر ایران بیزار بود.

سلطانِ سلجوقی را تُرکِ نادانی بیش نمی‌دانست(۱)؛ همچنین گفته‌اند که تُرک‌ها را جن می‌دانست نه انسان.(۲)
همچنین بسیار روشن است که حسن صباح، در نمایشی از هویتِ ایرانی و به‌رغمِ ایمانِ استوارِ دینی‌اش، فارسی را زبانِ دینیِ همه‌ی اسماعیلیانِ فارسی‌زبان قرار داد.
این نخستین باری بود که یک جامعه‌ی سراسر مسلمان، فارسی را در جایگاه زبانِ دینی بر عربی پیشی می‌داد.
این همچنین گزارش می‌دهد که چرا اسماعیلیانِ فارسی‌زبانِ ایران و افغانستان و آسیای مرکزی، که همه به شاخه‌ی نِزاریِ اسماعیلیه می‌رسند، در الموت و مراحلِ دیگر تاریخشان، ادبیاتِ خود را یکسر به فارسی نوشتند.
به هر روی، حسن صباح خود را وقفِ هدفِ نهاییِ برچیدنِ حکومتِ سلجوقی، سازمان دادنِ اسماعیلیانِ ایران به‌ گونه ی یک نیروی انقلابیِ هماهنگ، و دریافت پشتیبانیِ همه‌ی ایرانیان کرده بود.
از آن پس، اسماعیلیانِ ایرانی از قشرهای گوناگون اجتماعی، هم در شهرها و هم در روستاها، چنان‌که در نهضت‌های انقلابی مرسوم است، یکدیگر را《رفیق》می‌خواندند.(ص ۶۱_۶۰)
Darik2500
یادداشت‌ها:
۱. رشیدالدین، جامع التواریخ، به اهتمام دانش‌پژوه، ص ۱۱۲(به کوشش روشن، ص ۱۱۱)؛ کاشانی، زبدة التواریخ، ص ۱۴۸
2. W. Ivanof, ed., 'Haft bāb-e Bābā Sayyednā', in his Two Early Ismaili Treatises(Bombay, 1933), p. 30
Darik2500
سرچشمه: سلجوقیان، گروه مولفان، ویراستاران: ادموند هرتسیگ، سارا استوارت، ترجمه کاظم فیروزمند، تهران، نشر مرکز، چاپ اول ۱۳۹۵، مقاله‌ی: روابطِ اسماعیلی_سلجوقی: برخورد و بن‌بست، فرهاد دفتری(موسسه‌ی مطالعات اسماعیلی، لندن)

با آمدن مغولان و هلاکوخان مغول نیز باطنی ها شکست خوردند و سپس زبان پهلوی و دیگر شاخه های آن همچون تاتی زازایی ،لکی و... جای خود را به زبان ترکی داد
همچنین زمان قاجار سراسر آذربایجان را در بر گرفت

Читать полностью…

داریک darik

▫️چند بند از فصلی از کتاب «سفر مغان» که به تازگی چاپ جدیدش در دسترس علاقمندان قرار گرفته است:

✅ «...شواهد نشان می‌دهد که پلثون شخصیتی فرهمند و دانشی سرشار و هوشی درخشان داشته و هرجا که می‌رفته در بالاترین سطوح مریدان و دوستانی پیدا می‌کرده است.  یکی از این پیروان امپراتور مانوئل دوم پالِئولوگوس (۱۳۹۱-۱۴۲۵.م) بود که او را به مقامهایی عالی برکشید. او در قلمرو بیزانس مشاور امپراتور، استاد حکمت و فلسفه و قاضی بانفوذی بود و به مقام سناتوری هم رسید. اهمیتش در مقام قضا چندان بوده که گرگور راهب او را «نگهبان قوانین پدران‌مان» و منابع دیگر وی را «پشتیبان دادگاه‌های یونانی» نامیده‌اند. 
تقریبا تردیدی نیست که پلثون مسیحی نبوده است. گئورگ ترابوزانی در «قیاس افلاطون و ارسطو» می‌نویسد که بر سر مجلس سخنرانی پلثون در فلورانس حاضر بوده و خود شنیده که درباره‌ی ظهور یک ایمان نو و حقیقتی یکپارچه و جهانگیر بشارت می‌داده و به مردم می‌گفته که اختلافهای دینی امروزین به زودی از میانه بر خواهد خاست. گئورگ از پلثون پرسید که این ایمان نو مذهب کدام یک خواهد بود: مسیح یا محمد؟ و پاسخ شنیده بود که هیچ کدام، بلکه این حقیقت کامل بیشتر به شرک باستانی شبیه خواهد بود! گئورگ که متکلمی متعصب در مسیحیت بود پس از آن به دشمن قسم خورده‌ی پلثون تبدیل شد و گزارش کرده که او وقتی در پلوپونسوس در بستر مرگ بود پیشگویی کرد که به زودی دین محمد و مسیح از بین خواهد رفت و حقیقتی درخشان و اصیل به جایش نمایان خواهد شد.
او در «اعترافات»اش اشاره می‌کند که مسیحیان باید به دین کهن یونانی بازگردند و زئوس را پرستش کنند. همچنین شیفتگی عجیبی نیست به آرای ایرانی داشت و معتقد بود افلاطون مغی از شاگردان زرتشت بوده و زئوس را با خدای یگانه‌ی او یکی می‌دانست، و این باور عمومی دوران هخامنشی بود که مغان اهورامزدا را با خدایان بزرگ اقوام دیگر مثل مردوک و یهوه و زئوس همسان می‌گرفتند. وقتی از مکتب نوافلاطونی عصر نوزایی سخن به میان می‌آید، در واقع آموزه‌های پلثون مورد نظر است که مجموعه‌ای از آرای نو و تفسیرهای تازه است که از سویی در حکمت مغانه‌ی ایرانی و از سوی دیگر در متون یونانی افلاطونی و غیرافلاطونی ریشه دارد. این نکته هم ناگفته نماند که اصولا آثار افلاطون تا این لحظه به صورت جامع و یکپارچه در دسترس فیلسوفان قرار نداشت و کسی که مجموعه‌ی نوشتارهای افلاطون را گردآوری و رده‌بندی کرد و به شکل امروزینش در آورد، فیچینو از شاگردان وی بود.
پلثون شاگردان نامداری تربیت کرد که یکی‌شان باسیلیوس بِساریون  (۱۴۰۳-۱۴۷۲.م) بود از اهالی ترابوزان که بعدها به کاردینالی کاتولیک تبدیل شد و دو بار نزدیک بود به مقام پاپی دست یابد. او استاد فلسفه‌ی نوافلاطونی و مبلغ آرای پلثون بود و رهبری گروه بزرگی از فرهیختگان یونانی محسوب می‌شد که از قسطنتنیه به ایتالیا کوچیده بودند. مجموعه‌ی کتابهای خطی‌ای که او همراه خود به ونیز برد، هسته‌ی مرکزی کتابخانه‌ی این شهر را تشکیل داد.
شاگرد دیگر پلثون گیورگیوس اسکولاریوس  بود که بلافاصله پس از تسخیر قسطنتنیه به دست سلطان مراد عثمانی به مقام سراسقفی این شهر رسید و از ۱۴۵۴ تا ۱۴۶۴.م در این مقام باقی بود. او به دشمنی با استادش برخاست که تا حدودی نظریه‌پرداز مقاومت در برابر عثمانی‌ها قلمداد می‌شد. اسکولاریوس ارسطو را با مسیحیت سازگارتر می‌دانست و پلثون را متهم می‌کرد که «مشرک» و «مغ» است.   ناگفته نماند که در این دوران کلیسای غرب هم با آن که مبانی فلسفی‌اش افلاطونی بود، در ساختار و گفتمان مدرسی‌اش پیرو متعصب ارسطو محسوب می‌شد.
بنابراین پلثون پیش از آن که به فلورانس سفر کند، شخصیتی بانفوذ و اثرگذار بود که نقش خود را بر سیاست و دین منطقه‌ی آناتولی و بالکان پیشاپیش حک کرده بود. نقطه‌ی اتصال نرم‌افزار و سخت‌افزاری که نوزایی را ممکن ساخت، احتمالا در روزی خاص در سال ۱۴۳۹.م در شهر فلورانس جای داشته است. این لحظه‌ای بود که در آن پلثون در کسوت یکی از شخصیتهای برجسته‌ي هیأت همراه امپراتور بیزانس، سخنرانی مهمی درباره‌ی فلسفه ایراد کرد، و کوزیمو در میان مخاطبانش آن را شنید...»
#سفرمغان
#اسطوره‌شناسی
#شروین_وکیلی
@darik2500

Читать полностью…

داریک darik

پهپاد آکینجی به محل سقوط رسیده و درحال اسکن منطقه است؛ طبق سایت فلایت رادار بیش از 38 هزار نفر درحال مشاهده آنلاین این پهپاد می‌باشند
@darik2500
از روی سایت موشکی در کوه های امند هم رد شد


و خیلی خوشگل همه ی سایت های موشکی و پدافندی رو شناسایی کرد
و در اختیار مقامات ترکیه و اسراییل و.... خواهد گذاشت

خدا قوت قهرمان


قدرت اول منطقه... تف...

Читать полностью…

داریک darik

🔴Marjorie Taylor Greene and Alexandria Ocasio-Cortez got into a heated exchange during a house committee meeting after the Georgia Republican comment about another legislator’s “fake eyelashes” and “intelligence.”

🔹Just 30 minutes into the House Oversight Committee proceedings, Greene first lined up fellow House member Jasmine Crockett in her crosshairs after straying away from the focus of the meeting.

🔹Nearly an hour after the hearing was derailed, the committee got back to the foal point of the meeting: whether Mr Garland (Attorney General) should be held in contempt of Congress.
@darik2500
🔴P.S.: It's worth to add that Democrats didn't want this case to go forward. So they intentionally made that session a circus.
ترجمه 👇👇
/channel/IranArianaShahnameh/29468

Читать полностью…

داریک darik

🎥تخت جمشید

دندان فیل در دست آفریقایی ها

https://youtube.com/shorts/AA7sJTJrjlc?si=leguzQmw47SgheOw

Читать полностью…

داریک darik

🇨🇳 🇮🇳 How 2 nuclear powers fight:

🔶️ China released footage of previous border skirmishes with India on the shore of Pangong Tso aka Pangong Lake.

🔶️ Both sides have agreement not to use firearms in border skirmishes. Sticks and stones is the way

مرز چین و هند
«علت جنگ به روش انسان‌های غارنشین بین چین و هند» این است که آنها قرارداد بسته اند که هیچکدام حق به کار بردن سلاح گرم را ندارد
چراکه می‌تواند جنگی خانمان سوز ایجاد کند
@darik2500
🔹فیلم ذیل هم صحنه دیگری از این نبردهای بدوی را نشان می‌دهد.

🔹چه کسی گمان می‌کرد که در قرن ۲۱ دو قدرت هسته‌ای به این روش با هم بجنگند؟

Читать полностью…

داریک darik

داستان مصلوب کردن عیسی به زبان پهلوانیگ(اشکانی) در متون مانوی:
Kaɗ andaryawād ud wāst padīž wuzurg hēgimōn.ud pilatis pursād kū pad wižār šāh ay pad kadag yakōb ud pad tōxm sraēl? tarkumān razwar kird pasux ō pilatis kū-m šahrdārīft nē až im šahr ast.
هنگامی که (او را)در بند کردند و به نزد حاکم بزرگ بردند.و پیلاطیس پرسید که براستی در خاندان یعقوب و قوم اسرائیل شاه هستی؟ ترجمان راستین به پیلاطیس پاسخ داد که شهریاری من از این جهان نیست.
hampad pad awištābišn čē yihūdān bast ...ō Hirodos šāh ...
فورا به ستم یهودیان بسته شد...به سوی هیرودیس شاه (برده شد).
abğuš awištād ud Hirodos šāh ...padmōžād padmōžan uš pusag pad sar awistād .ō namāž āsēnd sariš frāğundēnd pad naɗ žanēnd pad zanax ud rumb pad hō čašmpadišt wafēnd ud wāžēnd kū-mān frawēn šahrdār mašīhā.
خاموش ایستاد و هیرودیس شاه ...جامه پوشاندند و تاج بر سرش نهادند به نماز می آیند و سرش را می پوشانند با نی به چانه و دهانش می زنند بر چشم خانه اش تف اندازند و گویند برایمان پیش بینی کن ای مسیح شهریار.
bid hrē yāwar frōmāy āğad ud hrē yāwar kaft ahēnd nigūsār .čē wisp žamān čihrag ud wažan wxaš pad warž wuzurg ušān wardīd .
باز سه بار رومیان آمدند و سه بار فرو افتادند .چه هر زمان چهره و سخن خوش (او) به اعجاز بزرگ آنان را می گردانید .
Kird dārubdag ad bazakkarān ham.adyān pilatis muhrag nibišt abrāygāw yōnāw ud frōmāw uš až hō dār āguxt .ud nibisēd kū ēd ast yišō nāčrāy yihūdān šāh .kē-iž im padfursāh hēb zānēd kū gawindag abar hō nē windād.
به همراه بزهکاران مصلوب شد .آنگاه پیلاطیس به عبری یونانی و رومی طومار نوشت و از آن صلیب آویخت و نویسد که این است یشوع ناصری شاه یهودیان آنکه این را بخواند بداند که جرمی بر او یافته نشد.
@darik2500
مهدی فاطمی کارشناس ارشد زبانهای باستانی ایران

Читать полностью…

داریک darik

در آن موقع به ما گفتند که تند می روی خطرناک است.

@darik2500

محمد رضا شاه پهلوی

Читать полностью…

داریک darik

🎥 نوای با شکوه هزار دف و خروش سیروان

جشن هزار دف با حضور بیش از ۲۰ هزار نفر در کنار رودخانهٔ سیروان «پالنگان» برگزار شد.

@darik2500

Читать полностью…

داریک darik

گزنفون میگوید :
#کوروش_بزرگ
این امپراتوری از خاور به اقیانوسِ هند،از شمال به دریای سیاه،از باختر به قبرس و مصر و از جنوب به نوبیا کران‌مند بود.
بخش‌های مرزی برخی برای گرما،برخی برای سرما، برخی برای نمناکی و برخی برای خشکی برای پذیرای زیستن نبودند.
کوروش خانه‌اش را در میانه ساخت.
در زمستان هفت را در بابل می‌گذارند،زیرا آن بخش گرم است.
در بهار، سه ماه را در شوش و در اوجِ تابستان دو ماه در اکباتان می‌گذراند.
می‌گویند که با این الگو وی همیشه از گرما و خنکیِ بهار کامیاب می‌شد.¹
@darik2500
📚بن‌مایه:
1_Cyropaedia 8.6.21_22
2_Religion, Culture, and Politics in Pre-Islamic Iran, Collected Essays By Bruce Lincoln, Ancient Iran Series, Vol. 14, Brill, London-Boston, 2021, P. 179_180

Читать полностью…

داریک darik

قبیله ها و عشایر ایرانی ( کُردان ) در کتاب التنبیه و الاشراف اثر مسعودی مورخ قرن چهارم هجری:

در بخشی از کتاب التنبیه و الاشراف مسعودی به قبایل و عشایر ایرانی ( کردان ) اشاره شده و نام تعدادی از آنان که احتمالا از سایرین اهمیت بیشتری داشته اند ذکر شده است. نام قبایلی که در این کتاب آمده چنین است:
بازنجان، شوهجان، شادنجان،نشاوره، بوذیکان، لریه ( لر )، جورقان، جاوانیه، بارسیان ( پارسیان ) جلالیه،مستکان،جابارقه، جروغان،کیکان،ماجردان، هذبانیه و...
در ادامه گزارش داده شده است که این ها در مناطق گوناگونی مانند فارس،کرمان،سیستان، خراسان،اصفهان،جبال،ماهات،آذربایجان،ارمنیه،آران،شام،دربند ها و... بوده اند.
@darik2500 💙🌹👑
از دوره باستان بخشی از پارس‌ها زندگی کوچ نشینی داشته اند و تا دوران پس از اسلام می‌توانیم نام برخی از آنان را ببینیم همچون شبانکارگان ، کُردشولی ها ، کُرایی ها ، کوهمره ای ها ، کوه نارو ها ، کُهکی ها ، باصری ها و...
همانطور که دیدید یکی از قبایل و عشایر ایرانی ذکر شده در این کتاب بارسیان ( پارسیان، فارس ها ) هستند که نام آنان در کنار نام سایر قبایل و عشایر ایرانی و جدای از آنان آمده است

Читать полностью…

داریک darik

شکوه و بزرگی برسم ( عصای ) پادشاهان هخامنشی در دیرین کده موزه ی دفینه تهران
@darik2500
نماد گل نیلوفر آبی در زیر آن بسیار رویاییست

Читать полностью…

داریک darik

همه چیز شگفت انگیز بود تا پیش از تازش افیونی ها

ایرانیان نام کشور خود را بدون نعت یا صفتِ برجسته ای بر زبان نمی آورند (دوره صفوی)
#سفرنامه
#صفویه
این نکته نیز گفتنی است که من دریافته ام ایرانیان نام کشور خود را بدون نعت یا صفتِ برجسته ای بر زبان نمی آورند و نمی نویسند؛ مثلاً می گویند: ممالکِ مقدسه، کشور مبارکه، کشور معظمه و در فرمانها نیز القاب و نعوت رعایت می شود. (ج ۱ _ ص ۳۶۸)
@darik2500
سرچشمه: شاردن، ژان. سفرنامه شاردن (۵ جلد). ترجمهٔ اقبال یغمایی. تهران: توس. سال ۱۳۷۵

Читать полностью…

داریک darik

آلان های سرمتی در سفرنامه شاردن
#سکاها
《آلان ها مردمانی بسیار شجاع و رزمجویی هستند که در جنگهای که در هفت قرن اولیه میلادی بین ایرانیان و رومیان رخ داده است همیشه جانب ایرانیان را گرفته با آنان اتفاق داشتند.》

پی نویس: در اینجا مترجم در این بخش پارسیان را به ایرانیان ترجمه کرده است در حالی که در این جا این امر اشتباه هست چرا که آلان ها مانند ساسانی و پارس ها، ایرانی هستند و هنوز هم اوستیایی ها(بازماندگان آلان ها) کشور خود را ایرون می نامند.
@darik2500
📚بن‌مایه: سفرهای ژان شاردن به ایران، ترجمه محمد عباسی، رویه‌ی ۱۵۱ و ۱۵۲

Читать полностью…

داریک darik

نگاره پیادگان پارسی در ارتش شاهنشاهی هخامنشی

#هخامنشی
@darik2500
◻️نقاش:جوزپه راوا(متولد۱۹۶۳ میلادی)

Читать полностью…

داریک darik

سپس همین رخداد را برای گفتن اینکه در زمان ساسانیان آزادی دینی نبوده است جار میزنند

جسارتِ هاشو و یارانش در تخریبِ یک آتشکده و تغییرِ رفتارِ یزدگردِ اول نسبت به مسیحیان
#مسیحیت_در_ایران
#ساسانی
#کتاب_مرجع

■تئودورت، تاریخِ کلیسا

پادشاه(=یزدگرد)ادامه داد: کدام‌یک از شما آتشکده را ویران ساخت و جرأت نمود به روی چیزهایی که قدرتِ ما را فراهم می‌سازد، دست بلند کند؟

هاشو: ای پادشاه، چیزهایی را که به تو بخشیده شده است، بزرگتر جلوه نده و آنچه را که از تو کوچکتر است، بالاتر از خود قرار مده. همان‌گونه که انسان از خانه‌ای که می‌سازد و یا صندلی‌ای که به کار می‌برد بزرگتر است، همچنین از آتشی که از آن استفاده می‌کند نیز برتر است. شما به عوضِ خدا، حاصلِ دستِ انسان را در نظر می‌گیرید و به خودِ آدم یا مالِ او حمله می‌کنید.

پادشاه از کشیش خواست تا آتشکده را بازسازی نماید و چون وی از این کار پرهیز ورزید، تهدید کرد که همه ی کلیساها را ویران خواهد ساخت و به این تهدیدِ خود جامه‌ی کار پوشانید.

من(=تئودورت) خود باور دارم که نابود ساختنِ آتشکده کارِ بیهوده‌ای بوده است. مثلا زمانی که پولس به آتن آمد، هیچ‌یک از قربانگاه‌هایی را که موردِ احترامِ مردمِ این شهر بود، مردمی که خود را تسلیمِ خرافاتِ بت‌پرستی نموده بودند، ویران نکرد بلکه کوشش نمود تا اشکالِ کار را دریابد و حقیقت را آشکار سازد.
ولی من نمی‌توانم بخشش هاشو و یارانش را که مرگ را به بازسازیِ آتشکده‌ای که ویران ساخته بودند، ترجیح دادند، تحسین و تمجید نکنم و بدیهی است که آنها لیاقتِ آن را داشتند که تاجِ پیروزی را دریافت کنند.

📚بن مایه:
Theodoret(393_497 AD), Ecclesiastical History
@darik2500

Читать полностью…

داریک darik

نویسنده و تاریخدان ایرانی
تاریخ نگاری و ثبت پیشامدها در زمان ساسانیان
#ساسانی

(در زمان ساسانیان)دبیرانی ویژه،سرپرست ثبت رویدادهای روزانه بودند.
یکی از آنان دبیرِ"شاپور دوم"بود که "خوره ‎بود"نام داشت و به دست رومیان گرفتار و اسیر شد.

در روم،یونانی آموخت و کتابی درباره ی کارهای شاپور و جولین نوشت.
وی سپس کتابی را که درباره ی تاریخ ایران باستان بدست یکی از دوستانش به نام 
"راست سخون"در اسارت نوشته شده بود،از فارسی میانه به یونانی برگرداند
"سرگیوس"یکی از ترگمان مترجمانِ خسرو انوشیروان،اسناد دربار را چکیده و آنها را به یونانی برگرداند.
از این اثر را تاریخ دان یونانی–آگاثیاس–نیز بهره های زیادی برده است

بنابر "بلاذری"،در گزارشی که به پایان دوره‎ی ساسانیان می‌رسد،فرامین و خواست و تصمیم های شاه را در پیشگاه وی به ثبت می‎رساندند.
بزرگی دیگر،آن تصمیم ها را دفتر ماهانه‎ی شاه می‎نوشت؛شاه آن دفتر را مُهر می‎کرد سپس آن را در گنجینه خزانه نگه‌داری می‎کردند.

آمده است که اردشیر،دو نفر جوان هوشمند،گویا دو دبیر جوان،را می‎فرمود تا آنچه را شاه به هنگام میگساری در برابر درباریان می‎گفت،تحریر و ثبت کنند بنویسند.
فردا روز دبیر وی سخنانش را برایش باز می‎گفت.
@darik2500
بن مایه:تفضلی.احمد،جامعه ی ساسانی،ترجمه مهدی باقی_شیرین مختاریان، تهران،نشر نی،۱۳۸۵،رویه۵۲_۵۳

Читать полностью…

داریک darik

الواح هخامنشی رونمایی شد

🔹۹ ماه پس از استرداد الواح هخامنشی از آمریکا به ایران، سرانجام تعدادی از این گل نبشته‌ها در موزه ملی ایران رونمایی شد.

مدیر موزه ملی ایران: 
🔹براساس مطالعات انجام شده محتوای این الواح، شامل نامه‌ها، اسناد اداری، دست‌نوشته‌های یک کاتب، شاه و دربار، شخصیت‌های تاریخی، مهرهای بایگانی، کارگران، تولید، مسافران و ایزدان پارس است.

🔹 این اسناد متعلق به دوره داریوش بزرگ در ۵۰۹ پیش از میلاد است. 

🔸 این الواح تا کنون در پنج مرحله به ایران بازگردانده شده، درحالی هنوز حدود ۱۰ هزار قطعه از آن در آمریکا باقی مانده است.
@darik2500

ویدیو 👇 🎥

https://youtube.com/shorts/ECIpoR_-8LI?si=a1vxydPWrcDHvMGy

Читать полностью…

داریک darik

🎥 اردیبهشت ماه رویایی پاسارگاد
دشت مرغاب
@darik2500
💙🌹👑
جاتون سبز

Читать полностью…

داریک darik

🔴در سالروز اعلام تشکیل اسرائیل، سربازان ارتش اسرائیل همان آوازی را می خوانند که شمشون در اسارت می‌خواند.

🔹داستان شمشون این بود که «قدرت او در موهای بلندش بود؛ و این راز را به معشوقه خود گفت. معشوقه‌اش هم موهای او را در خواب برید؛ و شاه فلسطینیان او را اسیر کرد، و به ستون بست. به تدریج که موهای او رشد کرد، قدرتش هم افزون شد؛ و توانست ستون کاخ که به آن بسته شده بود را از جا کنده، و ضمن کشتن همه فلسطینیان، خودکشی کند».
@darik2500
🔴پ‌ن: تهدید دشمن مهاجم، به «نابودی همراه با خودکشی مدافع»، به «گزینه شمشون» (Simpson / Samson option) معروف است.

💥 🇵🇸 🇮🇱 IDF troops celebrate Israeli Independence day in Southern Gaza before entering Rafah

🔶️ "They sing the song Biblical Samson sang when confronting the Philistines in Gaza." "Please oh God, remember me and give me strength."

Читать полностью…

داریک darik

آثار تعمیر شده یا در دست تعمیر در تخت جمشید، نقش رستم، پاسارگاد در طی شش سال ۱۹۶۶-۱۹۷۲ م
#مرمت_تخت_جمشید_نقش_رستم_پاسارگاد
#تخت_جمشید
#هخامنشی

ترکیب قطعات میله ستون  و متصل کردن قطعات سنگ و چسباندن تکه ای به تکه دیگر می بایستی با دقت فراوان صورت گیرد چون تنها اشتباهی به اندازه چند میلیمتر می توانست انحراف شدیدی در خطوط عمودی شیارها با ابزارهای قاشقی به وجود آورد. تکه سنگهای کوچکتر را با چسب چسباندند در صورتی که قطعات بزرگتر را با روش داخل کردن میله های فولادی و تزریق سیمان به هم متصل ساختند. همه قسمتهای مفقود با الحاق سنگهای جدید مرمت شد، چون این کار برای استوار ساختن ضرورت داشت ( پیکره های۳۲ و ۶۹). به همین ترتیب عناصر سفلای سر ستون مرکب با متصل کردن قسمتهای شکسته مرمت گردید و در حالیکه سنگهای تازه ای را جانشین قسمتهای مفقود می کردند و این کار در جائی صورت گرفت که دلایل ساختمانی ضرورت آن را ایجاب می کرد و نیز به خاطر اینکه به سر ستون یک  پارچگی  بیشتری داده شود. شکل دادن به این قطعات الحاقی به همان نحو صورت گرفت که در مورد همه عناصر حجاری در نظر گرفته اند، بدون اینکه برای ایجاد جزئیات کار اقدام گردد (پیکره های ۴۵ و ۴۶) . تعمیر عنصر فوقانی یعنی گاوهای پشت به هم داده ، متضمن مشكلات مخصوص بوده دقت بیشتری را ایجاب می کرد، چون قسمت فوقانی آن براثر سقوط از بالای ستون بر روی زمین و با ارتفاع بیش از ۱۵ متر به صورت قطعات زیادی متلاشی شده بود ( پیکره ۷۰). مطابق اصول مرمت به جای قسمتهای مفقود این عنصر معماری، چون بدلائل ساختمانی ضرورت نداشت سنگهای الحاقی نصب نگردید. نخستین قطعه ميله ستون که روی شال جدید در بالای پایه تعمیر شده گذاشته بودند (پیکره ۷۱) بوسیله، دوميله فولادی ۲۸ میلیمتری که عموداً داخل میله ستون کار گذارده و از ته ستون نیز عبور داده شده وارد شالوده ستون کرده اند تثبیت گردیده است. دو قطعه دیگر میله ستون به همین طریق بامیله های فولادی به همان قطر به میله، زیرین و همچنین عناصر سرستون اتصال یافته است. اگرچه تعمیرهای ستون با کمال دقت انجام یافته بود، وقتی که میله های ستونها روی یکدیگر قرار گرفت در شیارهای قاشقی بعضی ناهماهنگی ها مشاهده گردید. این اختلاف لزوماً مربوط به اشتباهات تعمیرگران نبود بلکه به احتمال بیشتر ارتباط با این موضوع دارد که سنگهای آهکی تخت جمشید مانند تمام سنگها که در معرض تغییرات جوی قرار می گیرند هنگامی که شکافهای کوچک داخلی توسعه می یابد حجم آنها بیشتر می شود لذا تکه های شکسته همیشه به طور کامل به یکدیگر جفت
نمی شود. اکنون این وظیفه استاد حجار متخصص بود که این تفاوتهای خوشبختانه کوچک را هنگام تراش شیارها با ابزارهای قاشقی در قسمتهای الحاقی به میله ستون تراز سازد . سپس سنگهای الحاقی تازه را با قلم کاری مخصوص که برای تمام سنگهای الحاقی جدید در نظر گرفته شده حجاری کردند(پیکره های ۴۷ و ۴۸) تقریباً یک سال تمام برای الحاق سنگهای جدید وقت لازم بود.(ص ۴۴_۴۶)

مأخذ: تیلیا. ان بریت، بررسی و مرمت در تخت جمشید و دیگر اماکن باستانی فارس، مترجم: کرامت الله افسر، موسسه ایتالیایی شرق میانه و دور، مرکز بررسی و کاوش باستانشناسی در آسیا، ایزمئو _ رُم ۱۹۷۲

Читать полностью…

داریک darik

خدایی چرا با اعصاب و روان مردم بازی می‌کنید ؟!
بخاطر چهارتا لایک !!!!!

@darik2500

داستان فرونشست زمین در ارگ پارسه و نقش رستم چیست؟!
آیا به راستی تخت جمشید در خطر است ؟!

🎥👇
https://youtu.be/awVXCs_4Mf8?si=R7nbQ1EaUNuu1s0i

Читать полностью…

داریک darik

🎥یک روز بارانی در ارگ پارسه

بررسی کاخ گنجینه،گنزه بره،گنج که در عربی شده است کنز 👇
https://www.instagram.com/reel/C6JR3iDicNu/?igsh=MTRmd3AwNXQ1MzI4bw==

Читать полностью…

داریک darik

🎥 نقش ماهی الهه ی دگرگونی سال نو را در پاسارگاد در پایتخت کوروش بزرگ هخامنشی ببینید
@darik2500
💙👑🌹

ماهی نماد اسفند
بره نماد فروردین

همین ویدیو در یوتیوب 🎥👇
https://youtu.be/GmuuKdaOnfQ?si=rm8HEq3GMkHBpLMq

از نوروز و آکیتو تا ماهی هفت‌سین

Читать полностью…

داریک darik

🎥 بخش میراخوران ، دیوار خاوری شرقی کاخ آپادانا زیر نور چراغ در شب
@darik2500
چهارپایه دار شاهنشاه هخامنشی

Читать полностью…
Subscribe to a channel