barezplastic | Unsorted

Telegram-канал barezplastic - بارز پلاستيك - بارز قطران

609

Subscribe to a channel

بارز پلاستيك - بارز قطران

نوار تیپ پلاکدار دو روزنه مناسب برای کشت های روسطحی وزیرسطحی ، دارای تاییدیه آب وخاک و تحمل فشار آب تا 3 بار

‎📱 برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید
☎️ شماره تماس : ٢٢٢٢٢٧٨٩
‎پشتیبانی واتس اپ و تلگرام :
📱 ٠٩١٢٨٩١٩١٧٩
‎🎖 بارز پلاستیک تهران بزرگترین تولیدکننده و برند شناخته شده در ایران 🎖
‎در زمینه : تجهیزات ترافیکی ، مبلمان شهری ، گلدان های شهری و خانگی و تجهیزات کشاورزی .
🌐 www.barezplastic.com
Instagram link: 🔗‎ https://www.instagram.com/barezplastic/?hl=en

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

بشکه ایمنی (طرح جدید) بارز پلاستیک تهران جهت خط کشی و تعمیر جاده های داخلی و برون شهری
‎📱 برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید
☎️ شماره تماس : ٢٢٢٢٢٧٨٩
‎پشتیبانی واتس اپ و تلگرام :
📱 ٠٩١٢٨٩١٩١٧٩
‎🎖 بارز پلاستیک تهران بزرگترین تولیدکننده و برند شناخته شده در ایران 🎖
‎در زمینه : تجهیزات ترافیکی ، مبلمان شهری ، گلدان های شهری و خانگی و تجهیزات کشاورزی .
🌐 www.barezplastic.com
Instagram link: 🔗‎ https://www.instagram.com/barezplastic/?hl=en

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

‎📲 برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید.
☎️
‎شماره تماس : ٢٢٢٢٢٧٨٩
.
‎پشتیبانی واتس اپ و تلگرام :
📱
٠٩١٢٨٩١٩١٧٩

.
‎🎖 بارز پلاستیک تهران بزرگترین تولیدکننده و برند شناخته شده در ایران 🎖
‎در زمینه : تجهیزات ترافیکی ، مبلمان شهری ، گلدان های شهری و خانگی و تجهیزات کشاورزی .

🌐 www.barezplastic.com
.
Instagram link:
🔗
https://www.instagram.com/barezplastic/?hl=en

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

[Forwarded from بارز پلاستيك - بارز قطران]
[ Photo ]
🟡🔹 محصول شرکت بارز پلاستیک 🔹🟡

🌱 سینی نشاء کد : B411 🌱

٨ سال عمر مفید

تعداد سلول ها در هر متر مربع : ٣١۶ عدد

◀️ سهولت در خارج کردن نشاء

◀️ مقاومت بسیار بالا در مقابل ضربه

◀️ امکان ورود هوا به گیاه و خارج شدن آب اضافی

◀️ امکان قرار گیری تعداد بیشتر از محصولات مشابه در هر متر مربع به دلیل طراحی خاص محصول

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

‎📲 برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید.
☎️
‎شماره تماس : ٢٢٢٢٢٧٨٩
.
‎پشتیبانی واتس اپ و تلگرام :
📱
٠٩١٢٨٩١٩١٧٩

.
‎🎖 بارز پلاستیک تهران بزرگترین تولیدکننده و برند شناخته شده در ایران 🎖
‎در زمینه : تجهیزات ترافیکی ، مبلمان شهری ، گلدان های شهری و خانگی و تجهیزات کشاورزی .

🌐 www.barezplastic.com
.
Instagram link:
🔗
https://www.instagram.com/barezplastic/?hl=en

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

‎📲 برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید.
☎️
‎شماره تماس : ٢٢٢٢٢٧٨٩
.
‎پشتیبانی واتس اپ و تلگرام :
📱
٠٩١٢٨٩١٩١٧٩

.
‎🎖 بارز پلاستیک تهران بزرگترین تولیدکننده و برند شناخته شده در ایران 🎖
‎در زمینه : تجهیزات ترافیکی ، مبلمان شهری ، گلدان های شهری و خانگی و تجهیزات کشاورزی .

🌐 www.barezplastic.com
.
Instagram link:
🔗
https://www.instagram.com/barezplastic/?hl=en

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

‎📲 برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید.
☎️
‎شماره تماس : ٢٢٢٢٢٧٨٩
.
‎پشتیبانی واتس اپ و تلگرام :
📱
٠٩١٢٨٩١٩١٧٩

.
‎🎖 بارز پلاستیک تهران بزرگترین تولیدکننده و برند شناخته شده در ایران 🎖
‎در زمینه : تجهیزات ترافیکی ، مبلمان شهری ، گلدان های شهری و خانگی و تجهیزات کشاورزی .

🌐 www.barezplastic.com
.
Instagram link:
🔗
https://www.instagram.com/barezplastic/?hl=en

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

[ GIF ]
#مخزن_شن_نمک
مخازن شن و نمک

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

#ماسک_بزنیم مخروط هشدار بدون ماسک وارد نشوید 🆕

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

‎📲 برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید.
☎️
‎شماره تماس : ٢٢٢٢٢٧٨٩
.
‎پشتیبانی واتس اپ و تلگرام :
📱
٠٩١٢٨٩١٩١٧٩
مخزن شن و نمک بارز پلاستیک تهران
.
‎🎖 بارز پلاستیک تهران بزرگترین تولیدکننده و برند شناخته شده در ایران 🎖
‎در زمینه : تجهیزات ترافیکی ، مبلمان شهری ، گلدان های شهری و خانگی و تجهیزات کشاورزی

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

‎📲 برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید.
☎️
‎شماره تماس : ٢٢٢٢٢٧٨٩
.
‎پشتیبانی واتس اپ و تلگرام :
📱
٠٩١٢٨٩١٩١٧٩

.
‎🎖 بارز پلاستیک تهران بزرگترین تولیدکننده و برند شناخته شده در ایران 🎖
‎در زمینه : تجهیزات ترافیکی ، مبلمان شهری ، گلدان های شهری و خانگی و تجهیزات کشاورزی .

🌐 www.barezplastic.com
.
Instagram link:
🔗
https://www.instagram.com/barezplastic/?hl=en

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

🔷💧نوار آبیاری قطره ای ای پلا کدار مناسب جهت کشت زیر سطحی انواع محصولات ردیفی 💧🔷

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

‎📲 برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید.
☎️
‎شماره تماس : ٢٢٢٢٢٧٨٩
.
‎پشتیبانی واتس اپ و تلگرام :
📱
٠٩١٢٨٩١٩١٧٩

.
‎🎖 بارز پلاستیک تهران بزرگترین تولیدکننده و برند شناخته شده در ایران 🎖
‎در زمینه : تجهیزات ترافیکی ، مبلمان شهری ، گلدان های شهری و خانگی و تجهیزات کشاورزی .

🌐 www.barezplastic.com
.
Instagram link:
🔗
https://www.instagram.com/barezplastic/?hl=en

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

‎📲 برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید.
☎️
‎شماره تماس : ٢٢٢٢٢٧٨٩
.
‎پشتیبانی واتس اپ و تلگرام :
📱
٠٩١٢٨٩١٩١٧٩

.
‎🎖 بارز پلاستیک تهران بزرگترین تولیدکننده و برند شناخته شده در ایران 🎖
‎در زمینه : تجهیزات ترافیکی ، مبلمان شهری ، گلدان های شهری و خانگی و تجهیزات کشاورزی .

🌐 www.barezplastic.com
.
Instagram link:
🔗
https://www.instagram.com/barezplastic/?hl=en

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

🟡🔹 محصول شرکت بارز پلاستیک 🔹🟡

🌱 سینی نشاء کد : B411 🌱

٨ سال عمر مفید

تعداد سلول ها در هر متر مربع : ٣١۶ عدد

◀️ سهولت در خارج کردن نشاء

◀️ مقاومت بسیار بالا در مقابل ضربه

◀️ امکان ورود هوا به گیاه و خارج شدن آب اضافی

◀️ امکان قرار گیری تعداد بیشتر از محصولات مشابه در هر متر مربع به دلیل طراحی خاص محصول

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

مخزن زباله بازیافت جهت تفکیک زباله از مبدا مناسب جهت ادارات، رستوران ها، پاساژها، بانکهاو...

‎📱 برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید
☎️ شماره تماس : ٢٢٢٢٢٧٨٩
‎پشتیبانی واتس اپ و تلگرام :
📱 ٠٩١٢٨٩١٩١٧٩
‎🎖 بارز پلاستیک تهران بزرگترین تولیدکننده و برند شناخته شده در ایران 🎖
‎در زمینه : تجهیزات ترافیکی ، مبلمان شهری ، گلدان های شهری و خانگی و تجهیزات کشاورزی .
🌐 www.barezplastic.com
Instagram link: 🔗‎ https://www.instagram.com/barezplastic/?hl=en

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

‎📲 برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید.
☎️
‎شماره تماس : ٢٢٢٢٢٧٨٩
.
‎پشتیبانی واتس اپ و تلگرام :
📱
٠٩١٢٨٩١٩١٧٩

.
‎🎖 بارز پلاستیک تهران بزرگترین تولیدکننده و برند شناخته شده در ایران 🎖
‎در زمینه : تجهیزات ترافیکی ، مبلمان شهری ، گلدان های شهری و خانگی و تجهیزات کشاورزی .

🌐 www.barezplastic.com
.
Instagram link:
🔗
https://www.instagram.com/barezplastic/?hl=en

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

‎📲 برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید.
☎️
‎شماره تماس : ٢٢٢٢٢٧٨٩
.
‎پشتیبانی واتس اپ و تلگرام :
📱
٠٩١٢٨٩١٩١٧٩

.
‎🎖 بارز پلاستیک تهران بزرگترین تولیدکننده و برند شناخته شده در ایران 🎖
‎در زمینه : تجهیزات ترافیکی ، مبلمان شهری ، گلدان های شهری و خانگی و تجهیزات کشاورزی .

🌐 www.barezplastic.com
.
Instagram link:
🔗
https://www.instagram.com/barezplastic/?hl=en

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

‎📲 برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید.
☎️
‎شماره تماس : ٢٢٢٢٢٧٨٩
.
‎پشتیبانی واتس اپ و تلگرام :
📱
٠٩١٢٨٩١٩١٧٩

.
‎🎖 بارز پلاستیک تهران بزرگترین تولیدکننده و برند شناخته شده در ایران 🎖
‎در زمینه : تجهیزات ترافیکی ، مبلمان شهری ، گلدان های شهری و خانگی و تجهیزات کشاورزی .

🌐 www.barezplastic.com
.
Instagram link:
🔗
https://www.instagram.com/barezplastic/?hl=en

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

‎📲 برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید.
☎️
‎شماره تماس : ٢٢٢٢٢٧٨٩
.
‎پشتیبانی واتس اپ و تلگرام :
📱
٠٩١٢٨٩١٩١٧٩

.
‎🎖 بارز پلاستیک تهران بزرگترین تولیدکننده و برند شناخته شده در ایران 🎖
‎در زمینه : تجهیزات ترافیکی ، مبلمان شهری ، گلدان های شهری و خانگی و تجهیزات کشاورزی .

🌐 www.barezplastic.com
.
Instagram link:
🔗
https://www.instagram.com/barezplastic/?hl=en

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

‎📲 برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید.
☎️
‎شماره تماس : ٢٢٢٢٢٧٨٩
.
‎پشتیبانی واتس اپ و تلگرام :
📱
٠٩١٢٨٩١٩١٧٩

.
‎🎖 بارز پلاستیک تهران بزرگترین تولیدکننده و برند شناخته شده در ایران 🎖
‎در زمینه : تجهیزات ترافیکی ، مبلمان شهری ، گلدان های شهری و خانگی و تجهیزات کشاورزی .

🌐 www.barezplastic.com
.
Instagram link:
🔗
https://www.instagram.com/barezplastic/?hl=en

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

‎📲 برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید.
☎️
‎شماره تماس : ٢٢٢٢٢٧٨٩
.
‎پشتیبانی واتس اپ و تلگرام :
📱
٠٩١٢٨٩١٩١٧٩

.
‎🎖 بارز پلاستیک تهران بزرگترین تولیدکننده و برند شناخته شده در ایران 🎖
‎در زمینه : تجهیزات ترافیکی ، مبلمان شهری ، گلدان های شهری و خانگی و تجهیزات کشاورزی .

🌐 www.barezplastic.com
.
Instagram link:
🔗
https://www.instagram.com/barezplastic/?hl=en

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

#مخزن_شن_نمک
کاربرد استفاده از مخازن شن و نمک در زمستان

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

‎📲 برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید.
☎️
‎شماره تماس : ٢٢٢٢٢٧٨٩
.
‎پشتیبانی واتس اپ و تلگرام :
📱
٠٩١٢٨٩١٩١٧٩
.
‎🎖 بارز پلاستیک تهران بزرگترین تولیدکننده و برند شناخته شده در ایران 🎖
‎در زمینه : تجهیزات ترافیکی ، مبلمان شهری ، گلدان های شهری و خانگی و تجهیزات کشاورزی

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

‎📲 برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید.
☎️
‎شماره تماس : ٢٢٢٢٢٧٨٩
.
‎پشتیبانی واتس اپ و تلگرام :
📱
٠٩١٢٨٩١٩١٧٩

.
‎🎖 بارز پلاستیک تهران بزرگترین تولیدکننده و برند شناخته شده در ایران 🎖
‎در زمینه : تجهیزات ترافیکی ، مبلمان شهری ، گلدان های شهری و خانگی و تجهیزات کشاورزی .

🌐 www.barezplastic.com
.
Instagram link:
🔗
https://www.instagram.com/barezplastic/?hl=en

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

‎📲 برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید.
☎️
‎شماره تماس : ٢٢٢٢٢٧٨٩
.
‎پشتیبانی واتس اپ و تلگرام :
📱
٠٩١٢٨٩١٩١٧٩

.
‎🎖 بارز پلاستیک تهران بزرگترین تولیدکننده و برند شناخته شده در ایران 🎖
‎در زمینه : تجهیزات ترافیکی ، مبلمان شهری ، گلدان های شهری و خانگی و تجهیزات کشاورزی .

🌐 www.barezplastic.com
.
Instagram link:
🔗
https://www.instagram.com/barezplastic/?hl=en

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

‎📲 برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید.
☎️
‎شماره تماس : ٢٢٢٢٢٧٨٩
.
‎پشتیبانی واتس اپ و تلگرام :
📱
٠٩١٢٨٩١٩١٧٩

.
‎🎖 بارز پلاستیک تهران بزرگترین تولیدکننده و برند شناخته شده در ایران 🎖
‎در زمینه : تجهیزات ترافیکی ، مبلمان شهری ، گلدان های شهری و خانگی و تجهیزات کشاورزی .

🌐 www.barezplastic.com
.
Instagram link:
🔗
https://www.instagram.com/barezplastic/?hl=en

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

‎📲 برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید.
☎️
‎شماره تماس : ٢٢٢٢٢٧٨٩
.
‎پشتیبانی واتس اپ و تلگرام :
📱
٠٩١٢٨٩١٩١٧٩

.
‎🎖 بارز پلاستیک تهران بزرگترین تولیدکننده و برند شناخته شده در ایران 🎖
‎در زمینه : تجهیزات ترافیکی ، مبلمان شهری ، گلدان های شهری و خانگی و تجهیزات کشاورزی .

🌐 www.barezplastic.com
.
Instagram link:
🔗
https://www.instagram.com/barezplastic/?hl=en

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

تلفن تماس : 02122222789
.
تلگرام : @barez_p_gh
.
واتس اپ : https://wa.me/message/A3IWR6OFMNHDC1
.
اینستاگرام: https://www.instagram.com/barezplastic/?hl=en

Читать полностью…

بارز پلاستيك - بارز قطران

‎📲 برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید.
☎️
‎شماره تماس : ٢٢٢٢٢٧٨٩
.
‎پشتیبانی واتس اپ و تلگرام :
📱
٠٩١٢٨٩١٩١٧٩

.
‎🎖 بارز پلاستیک تهران بزرگترین تولیدکننده و برند شناخته شده در ایران 🎖
‎در زمینه : تجهیزات ترافیکی ، مبلمان شهری ، گلدان های شهری و خانگی و تجهیزات کشاورزی .

🌐 www.barezplastic.com
.
Instagram link:
🔗
https://www.instagram.com/barezplastic/?hl=en

Читать полностью…
Subscribe to a channel